740 MSEK till SciLifeLabs program för datadriven livsvetenskap

SciLifeLab & Wallenbergs Nationella Program för Datadriven Livsvetenskap (DDLS), får fortsatt finansiering från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse med 740 miljoner kronor för ytterligare två år.

– Vi är mycket nöjda med beskedet om fortsatt DDLS-finansiering för nästa programfas. Beslutet att starta DDLS-programmet för fyra år sedan var inte bara visionärt utan också helt rätt i tiden, med tanke på de betydande genombrotten som har skett inom AI-forskning den senaste tiden. Dessa framsteg kommer att ha en mycket stor inverkan på livsvetenskaperna, och det är här programmets insats blir avgörande,” säger Olli Kallioniemi, direktör för DDLS-programmet.

Den nästan exponentiella ökningen av hastigheten och minskningen av kostnaden för genomsekvensering har resulterat i att stora mängder forskningsdata har genererats. Samtidigt har praktiskt taget alla områden inom livsvetenskap, från grundläggande biologi till biologisk mångfald och medicinsk forskning, påverkats avsevärt av den snabba tekniska utvecklingen inom databehandling och AI. Detta har lett till ett stort behov av nya kompetenser inom analys och databehandling samt ett behov av ökade resurser för att Sverige ska kunna hänga med i utvecklingen och behålla en ledande position vid forskningsfronten. Detta utgör grunden för DDLS-programmet och är anledningen till att det startades.

När DDLS-programmet nu går in på sitt fjärde år har flera viktiga milstolpar uppnåtts. 19 framstående unga gruppledare har rekryterats som DDLS-fellows, och ytterligare 20 kommer att rekryteras under 2024. Programmet har också rekryterat de första 27 doktoranderna till DDLS forskarskola, som på sikt kommer att vara värd för 260 doktorander och 210 postdoktorer.

Samarbetet mellan DDLS-programmet och Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) och WASP-HS (Humanity and Society), är starkt, med många pågående gemensamma projekt. SciLifeLab och DDLS, tillsammans med de tidigare etablerade Wallenberg Centres for Molecular Medicine (WCMM), utgör en stabil plattform för att Sverige ska kunna försvara sin position som en ledande Life Science-nation.

Dessutom har DDLS bildat fyra ”data science”-noder (DSN). Dessa ansvarar för att koordinera och utveckla nationella tjänster för databaser, datatjänster (SciLifeLab Data Centre) och bioinformatikstöd (WABI/NBIS). Varje DDLS forskningsområde; cell- och molekylärbiologi, evolution och biodiversitet, precisionsmedicin och diagnostik samt epidemiologi och infektionsbiologi, har varsin nod. Sammantaget speglar DDLS olika forskningsområden programmets breda inverkan; att förbättra människors hälsa, skydda biologisk mångfald och skapa hållbarhet.

DDLS-programmets positiva inverkan genomsyrar nu hela det svenska forskarsamhället, genom rekryteringar, utbildningar och det stöd och tjänster som erbjuds till alla forskare. Ambitionen är att säkerställa att programmet fortsätter att leda vägen mot ett datadrivet forskningssamhälle, både nationellt och internationellt.

– Vi är glada att den satsning vi startade för fyra år sen har blivit så framgångsrik. Samarbetet mellan stiftelsens olika strategiska program har också bidragit med ytterligare dimensioner för hur ny teknik kan användas i forskningen. Stiftelsen ser det därför naturligt att fortsätta satsningen, säger Peter Wallenberg Jr, ordförande för Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse.