50 miljoner till avancerad sjukvård i hemmet

De svårast sjuka patienterna behöver få en tryggare vård. Därför prioriterar Mittenkoalitionen i Region Stockholm nu en förstärkning av vårdvalet avancerad sjukvård i hemmet med 50 miljoner kronor i en permanent höjning. Beslut fattades idag, den 13 mars, av Hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH) är en viktig insats för att patienter inte ska behöva hamna på akuten och sjukhusen i onödan.

– Äldre som kan få vård i hemmet ska inte behöva ligga i timmar på akuten. Med den här förstärkningen avlastar vi akutmottagningarna och ser till så att fler får den vård de behöver i hemmet, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdsregionråd.

Ersättningen för avancerad sjukvård i hemmet har inte höjts sedan vårdvalet infördes år 2013. År 2016 sänktes till och med ersättningen. Behovet som finns nu är därför akut. Med det här beslutet höjs ersättningen per patient i vårdvalet, motsvarande 50 miljoner kronor per år.

Beslutet innebär också att vårdgivare inom ASiH får en permanent möjlighet att ge vård till boende på särskilda boenden om läkarinsatserna på boendena inte räcker till. Behovet av detta är en viktig lärdom från pandemin. Även detta syftar till att patienter ska få vård där de bor i stället för att behöva skickas mellan vårdplatser.

– Läget är akut inom den här verksamheten. Det här tillskottet är avgörande för att patienter ska slippa skickas mellan sjukhus, hem och äldreboenden i onödan, säger Tove Sander (S), ordförande hälso- och sjukvårdsnämndens avtalsutskott.

Finansiering av beslutet har säkrats genom Mittenkoalitionens och Vänsterpartiets budget för 2024 och pengarna kommer att betalas ut retroaktivt från 1 januari 2024.