Redaktionsråd

Gunilla-Anderssonsvv Jacob-Hellgrensvv Åsa-Holmgrensvv
Gunilla Andersson
HR-konsult
Almitra
Jacob Tellgren
VD
MSD
Åsa Holmgren
EVP Strategic Regulatory Affairs
Medivir
Kjell-Åke-LEgernaessvv Mats-Olssonsvv
Kjell Legernaes
Strategiskonsult
Stradvise
Mats Olsson
Framtidsstrateg
Kairos future