Per Öhlén ny General Manager för Sanofi Pasteur Norden/Baltikum

Per Öhlén ny General Manager för Sanofi Pasteur Norden/Baltikum
Per Öhlén har utsetts att leda Sanofi Pasteur i Sverige samt Norden/Baltikum. Han återvänder till Sverige efter tre år i Paris som global marknadsdirektör för insulin. Sanofi Pasteur är en av fem globala affärsenheter i Sanofi och arbetar med vacciner.

Våren 2016 tillkännagav SPMSD’s (Sanofi Pasteur MSD) ägare sin avsikt att avsluta sitt samarbete inom ramen för det s.k. joint venture som var SPMSD. Detta betyder att den vaccinverksamhet som Sanofi Pasteur och MSD gemensamt har bedrivit genom SPMSD har upphört och respektive bolag hanterar sina produktportföljer helt individuellt sedan den 1 januari 2017.