Vinnare av Guldpillret 2017

Vinnare av Guldpillret 2017
För åttonde året i rad delar Läkemedelsförsäkringen i samarbete med Dagens Medicin ut Guldpillret. Årets vinnare är barnonkologen vid Karolinska Universitetssjukhuset, som prisas för sitt nya arbetssätt som ger säkrare och förbättrad vård av barn med Akut lymfatisk leukemi (ALL). Vinnaren tilldelas ett utbildningsstipendium till ett värde av 50 000 kronor samt ett hederspris. Priset delas ut idag, den 5 december, på Life science-dagen 2017.

– Barn med leukemi är en utsatt patientgrupp och årets pristagare har genom sitt nya arbetssätt skapat möjlighet för anhöriga och patienter att ta större kontroll över sjukdom och medicinering. Det är glädjande att initiativ av medarbetare och samarbete kan skapa innovation som konkret kan förändra och förbättra vården, säger Robert Ström, vd för Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande.

Barn med diagnosen ALL får efter det akuta behandlingsskedet ta tabletter under ett och ett halvt år. Behandlingen behöver ofta justeras, vilket baseras på blodprover som barnet tar varje vecka. Justeringarna kräver mycket telefonkontakter mellan vården och föräldrarna och den kommunikationen medför stor risk för att viktig information om blodvärden och ordination uppfattas fel. Med ett nytt arbetssätt har personalen vid onkologmottagningen för barn på Karolinska universitetssjukhuset hittat ett sätt att matcha provtagning och laboratoriesvar med ny digital teknik. Förändringen minskar risken för fel och sparar tid för både vården och anhöriga.

Juryns motivering lyder: ”Med ny teknik har pristagarna skapat ett arbetssätt som genom delaktighet från patienter och anhöriga ger bättre kontroll av sjukdom och rätt dosering av läkemedel. Den nya arbetsmetoden gör vården säkrare för patienten samtidigt som den spar tid för sjukvården. En inspirerande och skalbar modell för modern hantering av provsvar och medicinering.”

Syftet med Guldpillret är att uppmuntra anställda inom sjukvården, apotekssektorn och forskarvärlden att identifiera nya arbetssätt och metoder inom hälso- och sjukvården för att uppnå en säkrare läkemedelsanvändning och därmed en bättre hälsa hos patienterna.

I juryn för Guldpillret ingår förutom Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen och Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin och Apoteksmarknaden, följande personer:

  • Mikael Hoffmann, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor
  • Märit Johansson, ordförande i Apotekarsocieteten
  • Thomas Lönngren, konsult och tidigare chef för EU:s läkemedelsmyndighet European Medicines Agency
  • Anders Rane, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet
  • Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet
  • Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen, tel: 070 296 1620, e-post: robert.strom@lakemedelsforsakringen.se
Pristagarna Anna Nilsson, överläkare, 0707-50 01 39 eller Karin Ilien, specialistsjuksköterska, 0707-61 76 28, Barnonkologen, Karolinska universitetssjukhuset