Absolut risk och relativ risk

Absolut risk och relativ risk

Olika mått på absolut riskreduktion
Låt oss säga att patienter som får ett nytt MS-läkemedel upplever i genomsnitt 1,5 sjukdomsskov per patient medan patienter som får standardbehandling i snitt upplever två skov. Under det år som studien pågick observeras då i snitt en absolut riskreduktion på 0,5 skov (2 minus 1,5) per patient. Den relativa riskreduktionen beräknas då enkelt som: (1 minus 1,5/2) x 100 procent, med andra ger den nya behandlingen i snitt i 25 procent färre skov. Exemplet visar att ARR inte nödvändigtvis anges i procentenheter, medan relativa riskreduktioner alltid anges i procent. En enkel parallell möter vi dagligen i handeln: absoluta prisreduktioner anges oftast i kronor, medan relativa prisreduktioner anges i procent (till exempel 20 procents rabatt). En annan egenhet när det gäller ARR är att den är tidsberoende. I vårt exempel, om vi förutsätter att inget ändras, så skulle vi observera en annan ARR om studien pågått en längre tid, till exempel tre skov jämfört med fyra skov om studien pågått i två år. För absoluta risker måste vi därför ange vilken observationstid som avses. RRR är däremot ofta oberoende av tid. I det här exemplet är den relativa riskreduktionen 25 procent, oberoende av om vi väljer att se på en behandlingstid om ett eller två år (förutsatta att effekten kvarstår på samma sätt över tid).

Läs hela artikeln som PDF