Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Pilloxa inleder strategiskt samarbete med Bayer

Nu inleder svenska företaget Pilloxa ett samarbete med den skandinaviska delen av Bayer. Pilloxa hjälper patienter att ta sin medicin i tid med hjälp av en app som är kopplad till en smart läkemedelsdosett. Att patienter glömmer sin medicin leder till tusentals dödsfall och miljardkostnader för samhället varje år.

Läs mer

20 Mar 2019

Nu kan du tycka till om och påverka LIFs åtgärdsförslag

Nu kan du tycka till om och påverka LIFs åtgärdsförslag för att Sverige återigen ska bli ett konkurrenskraftigt alternativ för företagsinitierade kliniska läkemedelsprövningar.

Läs mer

15 Mar 2019

Johan von Heijne är Pharm Assists nya VD

Johan von Heijne har utsetts till ny VD för Pharm Assist Sweden AB från den 17 april 2019. Johan von Heijne har lång och gedigen erfarenhet inom läkemedel och medicinteknik.

Läs mer

13 Mar 2019

LIF välkomnar EU:s nya strategi för läkemedel i miljön

Kunskapen om ett läkemedels miljöeffekter är viktiga för att minimera negativ påverkan i alla led, från tillverkning och användning till kassering. EU:s nya strategi är välbalanserad och tar ställning för patienternas behov samtidigt som den pekar ut vilka åtgärder som behövs för att minimera läkemedlens potentiella miljörisker.

Läs mer

13 Mar 2019

Artiklar

KINA – en snabbt växande marknad med stort intresse

Sverige och Kina har en långvarig nära relation och firar mer än 68 års diplomatiska förbindelser. Sverige var det första västlandet att erkänna Nya Kina. Sedan 2006 finns ett avtal om samarbete på hälsoområdet som leder till ett antal framgångsrika samarbeten utvecklats på det offentliga, privata och akademiska området. I denna artikel av Carina Kardell får du veta mer om denna spännande marknad.

Läs mer

Välfärdssystem och liv i omvandling

Hälso- och sjukvården står inför många utmaningar i framtiden. Med hjälp av historien kan man förstå de långsiktiga förändringarna och möjligen förutse utvecklingen i framtiden. Mats Olsson, framtidsstrateg, tar oss med på en intressant resa tillbaka och framåt. Detta är den första i en serie artiklar om den framtida hälso och sjukvården.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK – för januari – december 2018

Gott nytt år, och god fortsättning! Återigen har det blivit dags att summera ett års försäljning av läkemedel, och se om något förändrats sedan förra upplagan. Den senaste perioden i datan som presenteras här är 2018-12. E-hälsomyndig – heten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken. för januari – december 2018

Läs mer