Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

200 miljoner till nationella kvalitetsregister

200 miljoner till nationella kvalitetsregister Regeringen och SKL har kommit överens om en fortsatt utveckling av nationella kvalitetsregister. Överenskommelsen omfattar totalt 200 miljoner kronor för 2019. – Våra nationella kvalitetsregister är ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa. De bidrar också till en mer resurseffektiv vård och omsorg och i förlängningen […]

Läs mer

20 Maj 2019

Utredningsförslag avseende hemliga återbäringsavtal avslås

Konkurrensverket anser att utredningens förslag att i en ny läkemedelsförmånslag reglera att regionerna kan ingå hemliga återbäringsavtal med läkemedelsföretag för läkemedel, som inte omfattas av konkurrens, är förenat med sådana problem att det inte kan ligga till grund för lagstiftning.

Läs mer

13 Maj 2019

Läkemedelsutredningens förslag löser inte problemen

Förslagen från statlige läkemedelsutredaren Toivo Heinsoo kan inte genomföras utan en genomgripande omarbetning. Det skriver Läkemedelsindustriföreningen, LIF, i remissvaret till slutbetänkandet från Läkemedelsutredningen (SOU 2018:89).

Läs mer

10 Maj 2019

Paolo Chiesi blir hedersdoktor vid Karolinska Institutet

Paolo Chiesi får utmärkelsen för sin mångåriga satsning på livsavgörande behandling av lungorna på för tidigt födda barn. Ceremonin äger rum den 10 maj i Stockholms stadshus.

Läs mer

10 Maj 2019

Artiklar

KINA – en snabbt växande marknad med stort intresse

Sverige och Kina har en långvarig nära relation och firar mer än 68 års diplomatiska förbindelser. Sverige var det första västlandet att erkänna Nya Kina. Sedan 2006 finns ett avtal om samarbete på hälsoområdet som leder till ett antal framgångsrika samarbeten utvecklats på det offentliga, privata och akademiska området. I denna artikel av Carina Kardell får du veta mer om denna spännande marknad.

Läs mer

Välfärdssystem och liv i omvandling

Hälso- och sjukvården står inför många utmaningar i framtiden. Med hjälp av historien kan man förstå de långsiktiga förändringarna och möjligen förutse utvecklingen i framtiden. Mats Olsson, framtidsstrateg, tar oss med på en intressant resa tillbaka och framåt. Detta är den första i en serie artiklar om den framtida hälso och sjukvården.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK – för januari – december 2018

Gott nytt år, och god fortsättning! Återigen har det blivit dags att summera ett års försäljning av läkemedel, och se om något förändrats sedan förra upplagan. Den senaste perioden i datan som presenteras här är 2018-12. E-hälsomyndig – heten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken. för januari – december 2018

Läs mer