Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Susanne Schuurman ny expert inom global HTA och hälsoekonomi till Arex

Susanne Schuurman är ny expert på Arex Advisor. Hon kommer närmast från en tjänst som konsult inom Global HTA och Health Economic Reimbursement Outcomes på ICON Clinical Research plc.

Läs mer

13 maj 2020

Adxto Care säljer vaccinationsverksamhet till Doktor 24

Adxto Care säljer sin vaccinationsverksamhet till Doktor 24. Adxto Care har, på uppdrag av Apoteket AB, bedrivit vaccinationsmottagningar på apotek över hela Sverige – från Kiruna i norr till Karlshamn i söder. Syftet med tjänsten har varit att öka tillgängligheten till vaccinationer och öka vaccinationsgraden i Sverige.

Läs mer

28 apr 2020

AstraZeneca och WWF i samarbete för mer hållbar vattenförvaltning

Nu inleder läkemedelsbolaget AstraZeneca och Världsnaturfonden WWF ett samarbete för att kartlägga verksamhetens påverkan på vatten. I ett första steg ska partnerskapet identifiera AstraZenecas vattenrisker och ta fram rekommendationer för företagets långsiktigt hållbara vattenförvaltning.

Läs mer

22 apr 2020

AbbVie är Sveriges 5e bästa arbetsplats

Nu rankas AbbVie till Sveriges 5e bästa arbetsplats enligt Great Place to Works årliga medarbetarundersökning. Den fina rankingen är ett resultat av medarbetarnas åsikter om hur företaget agerar inom fem områden; trovärdighet, respekt, rättvisa, stolthet och kamratskap. Totalt gav AbbVies medarbetare företaget ett tillitsindex på 91 procent och 97 procent känner sig stolta över att arbeta på AbbVie. En del av resultatet baseras också på företagets kulturrapport, som beskriver hur AbbVie som arbetsgivare arbetar långsiktigt för att skapa en kultur som främjar både medarbetarnas och verksamhetens välmående. Detta är 6e året i rad som AbbVie placerar sig på topplistan över Sveriges bästa arbetsplatser – och därmed placerar vi oss också i Great Place to Works Hall of Fame.

Läs mer

22 apr 2020

Artiklar

Formalistisk tillämpning av LER

Under de senaste månaderna har NBL avgett två beslut och IGN ett drygt tiotal. Ärendena handlar i flera fall om frågor som inte är så vanligt förekommande och är därför av intresse för den som vill följa rättsutvecklingen. Samtidigt visar både NBL och IGN prov på en mycket formalistisk tillämpning av regelverket som framstår som något tveksam.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – december 2019

Nytt år, ny statistik. Låt oss börja året med att titta tillbaka på hur 2019 såg ut försäljningsmässigt. Den senaste perioden som presenteras här är till och med 12-2019. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Jonas Holm, IQVIA har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

Launch Excellence in a disrupted world: challenges and opportunity

Since 2007 IQVIA has examined which launches have been the most commercially successful in the recent timeframe, of innovative, protected new products. The findings have been published in a series of Launch Excellence studies. In this article Sarah Rickwood, Markus Gores, Yasemin Karanis, and Alexandra Smith present some of the key findings, the fundamentals for achieving a successful launch and long-term trends driving the launch environment.

Läs mer