Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Besparingar enligt förväntningarna

Regeringen beslutade 2014 att förmånskostnaderna skulle minska med 1.175 miljoner kronor mellan 2014 och 2017. Utfallet beräknas nu bli cirka 1.197 miljoner kronor, cirka 20 miljoner kronor utöver målet, visar den rapport som TLV nu lämnat till regeringen.

Läs mer

1 Dec 2016

PREFER belyser patientens perspektiv

Ett femårigt forskningsprojekt som ska utvärdera när och hur patienters preferenser kring risk och nytta bör ingå i beslut omkring läkemedel och andra medicinska produkter.

Läs mer

30 Nov 2016

Kjell Legernaes lämnar redaktionsrådet och satsar på Pharmaprim

Kjell Legernaes lämnar Pharma Industry’s redaktionsråd efter lång och trogen tjänst. Kjell har tillsammans med gamla kollegan Johan Inborr startat bolaget Pharmaprim. Deras affärsidé är att skaffa distributions- och marknadsföringsrättigheter för läkemedel som finns tillgängliga internationellt men som av någon anledning inte är lanserade i Norden.

Läs mer

30 Nov 2016

Pfizers vd talare på riksdagsseminarium om forskning

Idag 24 november representerar Malin Parkler, vd Pfizer Sverige, den forskande läkemedelsindustrin vid riksdagsseminariet ”Medicinsk forskning och innovation – gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen och öka Sveriges konkurrenskraft?”

Läs mer

24 Nov 2016

Artiklar

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK – för Januari – oktober 2016

Året börjar bli gammalt, men här presenteras färsk försäljningsutveckling i läkemedelsindustrin i Sverige för perioden januari till oktober 2016. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IMS Health, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

NON-INFERIORITY – lika bra, inte sämre eller minst lika bra?

Hur kan det vara så att vi är villiga att acceptera att något är lite sämre, men så lite att det räknas som likvärdigt och att resultaten sedan lämnar utrymme för att det faktiskt kan vara lite bättre? Förklaringen ges i denna artikel av Anna Törner, statistiker och verkställande direktör i Scandinavian Development Services.

Läs mer

Kunskap från real-world evidence vården av malignt melanom

Olika innovativa användningar av verklighetsdata, real-world evidence, blir allt vanligare inom onkologi. Här presenteras en studie där forskarna länkat data från elektroniska patientjournaler med flera nationella hälsoregister. Resultaten kan ändra standardbehandlingen av malignt melanom och ger underlag för en mer effektiv, evidensbaserad vård. Professor Johan Hansson, KarolinskaInstitutet, var huvudprövare för studien som gjordes i samarbete medIMS Health. Studien publicerades nyligen i International Journal of Cancer1 samt har tidigare presenterats vid den internationella
kongressen för dermato-onkologi (EADO).2

Läs mer