Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

PharmaRelations utökar sin verksamhet i Danmark

Efter en framgångsrikt etablering i Danmark utökas nu teamet med en Business Unit Manager, Lenette Qvist Brandt. Hon har mer än 20 års erfarenhet inom life science industrin. Hon har artbetat på ett flertal positioner inom marknadsområdet i Danmark och Schweiz.

Läs mer

19 Jan 2017

2017 års Scheele Award till professor Charles L Sawyers

Professor Charles L Sawyers, professor vid Memorial Sloan Kettering Cancer Center har utsetts till mottagare av 2017 års Scheele Award med följande motivering: ”För hans enastående bidrag inom life science. Professor Sawyers arbete har lett till insikter om de molekylära mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel vilket har banat väg för utveckling av nya effektiva behandlingar som lett till ökad överlevnad för många patienter”.

Läs mer

19 Jan 2017

Första patienterna rekryterade i 24-månaders studie som ska utvärdera effekten av Elocta® i den kliniska vardagen

(Sobi™) meddelar idag att de första patienterna har rekryterats till studien A-SURE (NCT02976753). A-SURE är en 24-månaders observationsstudie som utvärderar effekten av Elocta® i den kliniska vardagen jämfört med konventionella FVIII-produkter för profylaktisk behandling av patienter med hemofili A i Europa.

Läs mer

19 Jan 2017

Katarina Mercer tillför SDS kompetens inom ATMP och biologics

SDS Katarina Mercer, Ph.D. har börjat i SDS som senior regulatory-konsult med ansvarsområden Biologicals och Advanced Tissue Medicinal Products (ATMPs). Katarina kommer närmast från en liknande tjänst i ett annat konsultbolag.

Läs mer

18 Jan 2017

Artiklar

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK – för Januari – oktober 2016

Året börjar bli gammalt, men här presenteras färsk försäljningsutveckling i läkemedelsindustrin i Sverige för perioden januari till oktober 2016. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IMS Health, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

NON-INFERIORITY – lika bra, inte sämre eller minst lika bra?

Hur kan det vara så att vi är villiga att acceptera att något är lite sämre, men så lite att det räknas som likvärdigt och att resultaten sedan lämnar utrymme för att det faktiskt kan vara lite bättre? Förklaringen ges i denna artikel av Anna Törner, statistiker och verkställande direktör i Scandinavian Development Services.

Läs mer

Kunskap från real-world evidence vården av malignt melanom

Olika innovativa användningar av verklighetsdata, real-world evidence, blir allt vanligare inom onkologi. Här presenteras en studie där forskarna länkat data från elektroniska patientjournaler med flera nationella hälsoregister. Resultaten kan ändra standardbehandlingen av malignt melanom och ger underlag för en mer effektiv, evidensbaserad vård. Professor Johan Hansson, KarolinskaInstitutet, var huvudprövare för studien som gjordes i samarbete medIMS Health. Studien publicerades nyligen i International Journal of Cancer1 samt har tidigare presenterats vid den internationella
kongressen för dermato-onkologi (EADO).2

Läs mer