Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Nytt globalt standardiseringsarbete för tryggare läkemedelsförpackningar

Nu startar ett nytt globalt standardiseringsarbete på ISO för att ta fram en standard för säkerhetsförslutningar för läkemedelsförpackningar med inspiration från standarden Förpackningar – Säkerhetsförslutningar för läkemedelsförpackningar SS-EN 16679.

Läs mer

23 Maj 2017

Förbättrad screening kan minska läkemedelsbiverkningar

Med förbättrade metoder för automatisk screening i elektroniska journalsystem kan läkemedelsbiverkningar lättare upptäckas och förebyggas. Det skulle öka patientsäkerheten och minska vårdkostnaderna, enligt en rapport om läkemedelsbiverkningar hos äldre patienter som tagits fram vid Akademiska sjukhuset.

Läs mer

22 Maj 2017

LIF välkomnar överenskommelsen mellan staten och SKL om läkemedelsförmånen

LIF välkomnar den överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånen.

Läs mer

17 Maj 2017

Rebecka Sandelin ny Value Access and Policy Director på Amgen

Vid årsskiftet välkomnade Amgen sin nya Value Access and Policy Director Rebecka Sandelin som ansvarar för Sverige, Norden och Baltikum.

Läs mer

15 Maj 2017

Artiklar

En milstolpe för läkemedelsbranschen

Vi vet alla att det finns vanliga förändringar – och så finns det verkliga milstolpar. Milstolpar definieras som förändringar som är så stora och genomgripande att de helt förändrar förutsättningarna för den verksamhet som berörs. Förändringarna kan vara positiva eller negativa, men oftast är de en blandning av bägge. Om detta reflekterar Anders Blanck, vd för Läkemedelsindustriföreningen LIF, med anledning av den kommande läkemedelsutredningen.

Läs mer

Årets första IGN- och NBL-avgöranden

Den nya Informationsgranskningsnämnden (IGN), som vid årsskiftet ersatte Informationsgranskningsmannen, har kommit igång med sin verksamhet och under första kvartalet avgett ett knappt tiotal beslut. Med ett undantag handlar det om initiativärenden som föranletts av granskningen av pliktexemplar. Ärendena handlar i de flesta fallen om olika vederhäftighetsfrågor där IGN tillämpat Regler för läkemedelsinformation i överensstämmelse med fast praxis. Under samma tid har NBL avgjort tre ärenden där man i två fall friade företagen.

Läs mer

Hur prediktiv analys kan användas för att hitta patienter med sällsynta sjukdomar

Tidig och korrekt sjukdomsdiagnos är centralt för ett optimalt behandlingsutfall. Vid sällsynta sjukdomar, som ofta förblir oupptäckta under många år, är detta särskilt problematiskt. Nya verktyg som använder data från kvalitetsregister, sjukhus och primärvården (real world data, RWD) och innovativa avancerade analysmetoder skapar möjligheter till dramatiska förbättringar när det gäller att hitta svårfunna patienter. Banbrytande exempel från studier av sällsynta multisystemsjukdomar och hjärtkärlsjukdom visar på spännande möjligheter att använda sådana metoder i bredare strategier för att påskynda effektiv behandling, skriver John Rigg och Mats Rosenlund från QuintilesIMS.

Läs mer