Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Strypt läkemedelsstatistik gör stor skada visar E-hälsomyndighetens egen analys

E-hälsomyndighetens konsekvensanalys av sitt beslut att strypa tillgången till läkemedelsstatistik är klar. Efter en genomgång kan LIF konstatera att den uttömmande beskriver de stora negativa konsekvenser som är att vänta när myndigheten som tidigare aviserat slutar att leverera uppgifter till statistikleverantörerna den 10 maj.

Läs mer

16 Apr 2019

TLV meddelar att Lecigon®, en intestinal gel för behandling av avancerad Parkinsons sjukdom nu ingår i läkemedelsförmånen

Den nya, patenterade behandlingen är en farmaceutisk gelformulering innehållande en kombination av levodopa / karbidopa och entakapon i en 50 ml förfylld behållare för kontinuerlig infusion i tunntarmen. Den farmaceutiska formuleringen minskar den totala levodopa-dosen, men med bibehållen klinisk effekt. Behandlingssystemet omfattar en nyutvecklad bärbar pump som bara väger 134 gram. Den mycket exakta och lilla pumpen kan bekvämt och diskret bäras under kläderna. Med den lätta pumpen kan nack- och axelvärk sannolikt undvikas och den intuitiva och användarvänliga skärmen på pumpen som tillåter byte mellan förinställda doser bäddar för att patienten känner sig trygg oavsett om det är dagsljus eller mörkt.

Läs mer

9 Apr 2019

Höstens utbildningsprogram är klart på Pi-Academy

NU ligger höstens program av utbildningar för Life Science industrin ute på webbsidan. Digital Marknadsföring, Ledarskap och Market access är innehållet i höstens tre utbildningar.

Läs mer

9 Apr 2019

Nya lösningar krävs för fortsatt e-handel av tonåringars läkemedel

Det pågår arbete i apoteksbranschen för att vårdnadshavare ska kunna e-handla receptbelagda läkemedel till sin tonåring – även efter eHälsomyndighetens aviserade förändringar. För att följa lagkraven och skydda tonåringars integritet behöver apoteksföretagens farmaceuter göra en bedömning av receptinformationen innan expediering i e-handel.

Läs mer

3 Apr 2019

Artiklar

KINA – en snabbt växande marknad med stort intresse

Sverige och Kina har en långvarig nära relation och firar mer än 68 års diplomatiska förbindelser. Sverige var det första västlandet att erkänna Nya Kina. Sedan 2006 finns ett avtal om samarbete på hälsoområdet som leder till ett antal framgångsrika samarbeten utvecklats på det offentliga, privata och akademiska området. I denna artikel av Carina Kardell får du veta mer om denna spännande marknad.

Läs mer

Välfärdssystem och liv i omvandling

Hälso- och sjukvården står inför många utmaningar i framtiden. Med hjälp av historien kan man förstå de långsiktiga förändringarna och möjligen förutse utvecklingen i framtiden. Mats Olsson, framtidsstrateg, tar oss med på en intressant resa tillbaka och framåt. Detta är den första i en serie artiklar om den framtida hälso och sjukvården.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK – för januari – december 2018

Gott nytt år, och god fortsättning! Återigen har det blivit dags att summera ett års försäljning av läkemedel, och se om något förändrats sedan förra upplagan. Den senaste perioden i datan som presenteras här är 2018-12. E-hälsomyndig – heten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken. för januari – december 2018

Läs mer