Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Roche flyttar in diagnostik och läkemedel under samma tak

Genom att olika kompetenser från Roche AB och Roche Diagnostics Scandinavia AB (inklusive Roche Diabetes Care) kommer närmare varandra är vi övertygande om att vi kan skapa mer värde för patienter, vården och samhället. I oktober 2017 flyttade därför Rocheföretagen i Sverige till ett nytt gemensamt kontor i Solna.

Läs mer

22 Nov 2017

SwedenBIO lyckönskar Amsterdam – ny värdstad för den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA

Igår kväll, den 20 november togs beslutet att förlägga den europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA i Amsterdam. Det efter en tuff omröstning där man tvingats singla slant om de två finalisterna som båda fått 13 röster under Allmänna rådets ministermöte i Bryssel.

Läs mer

21 Nov 2017

Zubsolv® godkänns för behandling av opioidberoende i Europa

Orexo AB meddelar idag att europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) godkänt Zubsolv (buprenorfin och naloxon), som är ett unikt snabbupplösande behandlingsalternativ för användning vid substitutionsbehandling av opioidberoende patienter.

Läs mer

20 Nov 2017

Fas 3 studier initierad för patienter med Stills sjukdom

Första patienten randomiserad i fas 3 studie som utvärderar effekten och säkerheten av anakinra vid behandling av Stills sjukdom

Läs mer

16 Nov 2017

Artiklar

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – oktober 2017

Här kommer rykande färska försäljningssiffror från IQVIA, tidigare QuintilesIMS, för den svenska läkemedelsmarknaden. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Anna Wismenius, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

Aktuellt från NBL och IGN

De senaste månadernas avgöranden av Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) och Informationsgranskningsnämnden (IGN) handlar så gott som uteslutande om tillämpning av artikel 2 med kravet på sakligt stöd i produktresumén och artikel 4 med kravet på vederhäftighet (Regler för läkemedelsinformation, Kap 1 avd 1 i LER). Dessutom finns det ett intressant avgörande från NBL avseende frågan om ett pressmeddelande utgjorde otillåten kommersiell information eller
medicinsk nyhetsförmedling skyddad av grundlagarnas regler om yttrandefrihet.

Läs mer

Vikten av att bygga något som håller över tid

Läkemedelssektorn i Sverige har vunnit enormt på det politiska intresset för Life Science. En jämförelse bara tio år tillbaka i tiden visar hur stat men även landsting genom åren fått upp ögonen för och öppet erkänt att vår sektor är en av de centrala branscherna för Sverige – på många plan, för jobben, för ekonomin och framför allt för hälso- och sjukvården och patienterna. Om detta skriver Anders Blanck, vd för Läkemedelsindustriföreningen LIF, i denna krönika.

Läs mer