Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Incyte växer med ny Market Access funktion

Fredrik Neij tillträder tjänsten den 24 februari och kommer att föra dialogen med myndigheter samt hälso-och sjukvårdsorganisationer i de nordiska länderna.

Läs mer

18 feb 2020

Inga falska läkemedel upptäckta under nya säkerhetssystemets första år

Sverige har varit förskonat från att falska läkemedel tagit sig in på apotek, ett problem som däremot förekommit inom andra EU-länder. För att täppa till säkerhetshål och hindra förfalskade läkemedel från att nå patienter så införde EU ett nytt regelverk 2019. Nu kan första året utvärderas.

Läs mer

10 feb 2020

Sofus-grundare startar upp ny medarbetarägd konsultbyrå

Linda och Staffan Thunell, serieentreprenörer inom life science, startar nu en ny medarbetarägd konsultbyrå. Arex Advisor kommer att erbjuda tjänster inom läkemedelsforskning och affärsutveckling för life science, pharma och biotech.

Läs mer

7 feb 2020

KI Innovations anställer Henrik Storm Dyrssen

Henrik ansluter KI Innovations från Leksell Social Ventures där han byggt upp ett av Sveriges första impact investment bolag och bland annat lanserat Sveriges första Social Impact Bond/Sociala utfallskontrakt.

Läs mer

5 feb 2020

Artiklar

Formalistisk tillämpning av LER

Under de senaste månaderna har NBL avgett två beslut och IGN ett drygt tiotal. Ärendena handlar i flera fall om frågor som inte är så vanligt förekommande och är därför av intresse för den som vill följa rättsutvecklingen. Samtidigt visar både NBL och IGN prov på en mycket formalistisk tillämpning av regelverket som framstår som något tveksam.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – december 2019

Nytt år, ny statistik. Låt oss börja året med att titta tillbaka på hur 2019 såg ut försäljningsmässigt. Den senaste perioden som presenteras här är till och med 12-2019. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Jonas Holm, IQVIA har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

Launch Excellence in a disrupted world: challenges and opportunity

Since 2007 IQVIA has examined which launches have been the most commercially successful in the recent timeframe, of innovative, protected new products. The findings have been published in a series of Launch Excellence studies. In this article Sarah Rickwood, Markus Gores, Yasemin Karanis, and Alexandra Smith present some of the key findings, the fundamentals for achieving a successful launch and long-term trends driving the launch environment.

Läs mer