Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Hur mycket uppmärksamhet får Life Science företagens forskning i media?

I en deskriptiv studie av medias täckning av läkemedelsutvecklande bolag. Totalt omfattar studien 159 privatfinansierade drug discovery bolag som utvecklar läkemedel. Femton bolag av dessa är svenska och resten från andra länder i Europa samt USA och Kanada. Nitton mediebolag valdes. Företagens omnämnda studier är allt från preklinik till fas 2/3,

Läs mer

24 nov 2020

Sinntaxis får Vinnova-finansiering till ny strokemedicin

Sinntaxis utvecklar ett läkemedel mot stroke som kan komma att revolutionera rehabiliteringen av strokepatienter. Bolaget får nu 900 000 kronor från Vinnovas utlysning ”Innovativa Startups steg 2 hösten 2020” för att driva projektet vidare mot kliniska studier. Bolaget är medlem i SmiLe Incubator.

Läs mer

24 nov 2020

BRISTOL MYERS SQUIBB startar ett Feedback-forum, ett nytt initiativ välkomnar allmänhetens åsikter i Sverige

Bristol Myers Squibb (BMS), ett ledande biofarmaceutiskt företag, vill ta patient- och samhällsstöd till en ny nivå. Idag öppnar en undersökning för allmänheten i Sverige och sju andra länder, där alla intresserade medborgare kan dela sina åsikter. Genom att lyssna på allmänheten vill BMS utveckla och förbättra sitt stöd till patienter och anhöriga.

Läs mer

24 nov 2020

Johan Brun börjar på CoCreation Health Group

Johan Brun börjar på CoCreation Health Group. Johan har en i det närmaste unik kompetensmix och erfarenhet med sina 25 år som läkare inom landstingsvården och 20 år inom den forskande läkemedelsindustrin, senast som rådgivare på Läkemedelsindustriföreningen och dessförinnan som medicinsk chef på Pfizer

Läs mer

24 nov 2020

Artiklar

Aktuella ärenden hos IGN och NBL

Under det tredje kvartalet har antalet ärenden hos IGN och NBL varit tämligen litet. Således har NBL avgett endast ett yttrande och har därmed hittills under året kommit med endast fyra yttranden. Även aktiviteten hos IGN har varit relativt låg med endast sex yttranden. Frågorna i ärendena har bland annat handlat om kraven på vederhäftighet, rättvisande jämförelser, selektivitet samt tydlig och lättläst plikttext. Även bristfällig rapportering i Lifs samarbetsdatabaser samt underlåtenhet att sända in pliktexemplar till IGN har varit på tapeten.

Läs mer

Försäljningsstatistik för januari – oktober 2020

Hösten i full gång, och med den även förkylningssäsongen. Många av oss har möjligheten att jobba hemifrån, och just i år så känns det förstås extra angeläget att vi värnar om varandras hälsa. Här kommer novembers upplaga av försäljningsstatistik från oss på IQVIA; den innehåller data till och med 2020-10.

Läs mer

Med statistik som SUPERKRAFT!

Varför väljer man att bli statistiker? Mer än en gång har jag mötts av förundran över mitt yrkesval och tomma blickar när jag försöker berätta hur kreativt och spännande statistik är. De som tror att vi statistiker är experter på Excel och tänker att arbetet är inrutat och mekaniskt har ingen aningen om vilken superkraft som ligger i att förstå till exempel sannolikhetsteori. Eller lyckokänslan förknippat med att hitta en bra modell för ett komplext problem.

Läs mer