Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Läkare träffar färre läkemedelskonsulenter i USA

Andelen amerikanska läkare som tar emot besök från läkemedelskonsulenter och andra företagsrepresentanter har minskat enligt en amerikansk undersökning.

Läs mer

22 Sep 2016

Deklaration mot antibiotikaresistens antagen av FN

På onsdagen genomfördes högnivåmötet i FN om antimikrobiell resistens (AMR), inklusive antibiotikaresistens. Det var ett möte Sverige varit starkt pådrivande för att få till.

Läs mer

22 Sep 2016

Biocodex köper Algol Pharma

Algol Oy has sold its wholly-owned subsidiary Algol Pharma Oy to Biocodex S.A.S., a multinational specialty pharmaceutical company based in Paris, France. The divestment has been completed today. In future, the Algol Group will focus on business areas within the fields of chemicals and raw materials, technical products, maintenance and solutions as well as healthcare technology.

Läs mer

12 Sep 2016

Kronans Apotek lanserar app

Kronans Apotek har tagit fram en app mot fokus på att stötta receptkunden. Appen kommer att gå att ladda ned från slutet av september både via Appstore och Google Play. – Målet är att underlätta för kunden att ha koll på sina recept och därmed också förbättra läkemedelsanvändningen, säger Anna Skarph, apotekare och affärsutvecklare på Kronans Apotek.

Läs mer

12 Sep 2016

Artiklar

Avgöranden av IGM-profession

Under senvåren och sommaren har IGM-profession fattat ett jämförelsevis stort antal beslut som är av allmänt intresse. Referatartikeln ägnas därför den här gången enbart åt dessa. Ärendena avser tillämpningen av de centrala bestämmelserna artikel 2 och 4 i Regler för läkemedelsinformation, sponsring av ordinarie verksamhet samt innebörden av de formella kraven på upphörandeuppmaning
innan man anmäler ett konkurrentföretag.

Läs mer

Försäljningsstatistik för Januari – Juli 2016

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige jan – juli 2016 uppgår till 24 miljarder kronor. Procentuellt har försäljningen 2016 (YTD) ökat med 4,82% jämfört samma period 2015. För de senaste 12 månaderna (MAT) har försäljningen ökat med 4,70% jämfört samma period 2014-2015.

Läs mer

SLL:s nya databas för läkemedels miljöpåverkan

Stockholms läns landsting (SLL) har skapat en databas för information om läkemedels miljöpåverkan. Databasen ska presentera läkemedels miljö påverkan på ett lättillgängligt och överskådligt sätt och underlätta för läkemedels kommittéer att ta hänsyn till miljöaspekten i sina rekommendationer. Data basen finns på www.janusinfo.se/miljo och är öppen för alla.

Läs mer