Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Nya studieresultat visar att empagliflozin nådde primär effektvariabel i fas 3-studie vid behandling av hjärtsvikt

Empagliflozin (Jardiance®) minskade risken för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt jämfört med placebo utöver standardbehandling hos hjärtsviktspatienter med nedsatt vänsterkammarfunktion. Empagliflozin nådde primär effektvariabel i den internationella EMPEROR-Reduced-studien med drygt 3 700 hjärtsviktspatienter (HFrEF), med eller utan diabetes. Fullständiga studieresultat kommer att presenteras lördagen den 29 augusti cirka kl 14:00 i samband med den digitala ESC-kongressen (European Society of Cardiology) under Clinical Trials – Hot Lines-delen*.

Läs mer

31 jul 2020

Nintedanib – nu även godkänt för behandling av kronisk fibrotiserande interstitiell lungsjukdom (ILD) med en progressiv fenotyp

Europeiska kommissionen har nyligen godkänt nintedanib vid behandling av kronisk fibrotiserande interstitiell lungsjukdom med en progressiv fenotyp. (1) Läkemedlet är sedan 2015 godkänt för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF) och godkändes tidigare i år för behandling av systemisk skleros-associerad interstitiell lungsjukdom (SSc-ILD).

Läs mer

22 jul 2020

MSD deltar i pilot om ny betalningsmodell för utvalda antibiotika

Folkhälsomyndighetens inleder nu en pilotstudie som ska utvärdera Sveriges första innovativa betalningsmodell för utvalda antibiotika. Målet är att säkra tillgången på viktiga antibiotika för patienter med svårbehandlade infektioner med multiresistenta bakterier.

Läs mer

20 jul 2020

Malin Springfelter till Arex Advisor

Malin Springfelter är ny senior expert på Arex Advisor. Hon kommer närmast från en tjänst som Global Regulatory Affairs Director på SOBI – Swedish Orphan Biovitrum.

Läs mer

24 jun 2020

Artiklar

Hur ser läkemedelskonsumtionen ut i spåren av corona?

Försäljningen av läkemedel ökade kraftigt i mars, speciellt för egenvård och förskrivning, för att sedan återgå till mer normala nivåer i april. Ökningen dominerades av preparat mot hosta, förkylning och för luft vägar, såsom bronkvidgande inhalationer. Försäljningsökning ses också i ett flertal andra läkemedelsgrupper som, i likhet med ovan stående, tros kunna vara relaterade till den pågående coronapandemin. Kristoffer Illergård ger en sammanfattning av hur det sett ut under februari–april.

Läs mer

NBL- och IGN-avgöranden under första kvartalet 2020

Under de senaste tre månaderna har NBL avgett två yttranden och IGN ett drygt femtontal. Några av avgörandena innebär förtydliganden och preciseringar av innebörden av några bestämmelser i LER. Mestadels handlar det dock om att praxis enligt relativt ofta tillämpade bestämmelser bekräftas.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – april 2020

Sköna maj har kommit, och vi är många som sitter hemma och jobbar denna vår. Men trots det rådande läget kommer här ny försäljningsstatistik för de fyra första månaderna av 2020. Den senaste perioden som presenteras här är 04-2020. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer