Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Idag lanseras Lung Life – en webbplattform där man kan kolla sin lunghälsa

Lung Life gör det möjligt både för patienter som diagnostiserats med KOL (kroniskt obstruktiv lungsjukdom) och personer som inte har sjukdomen att ta reda på mer om sin lunghälsa.

Läs mer

16 sep 2020

Stor efterfrågan på vår utbildning inom Market Access

Idag startar vi vår utbildning i Market Access för sjätte gången. Vi valde denna gång att sätta ett maxantal till 20 deltagare pga Covid-19. Vi har även ett par distansdeltagare för första gången. Vår plan är att lägga in detta som en ordinarie produkt i vårt sortiment så att du i framtiden kan välja om […]

Läs mer

14 sep 2020

Olle Fahleson, Regulatory- och CMC konsult till Arex Advisor

Olle Fahleson är ny konsult på Arex Advisor. Han kommer närmast från en tjänst som Regulatory CMC manager på AstraZeneca.

Läs mer

7 sep 2020

Per Öhlén tar över rollen som Country Lead för Sanofi Sverige

Per efterträder Anna-Kaija Grönblad som har valt att fortsätta sin karriär utanför Sanofi. Per fortsätter även sin nuvarande roll som General Manager för Sanofi Pasteur North Europe.

Läs mer

4 sep 2020

Artiklar

Kreativt, medvetet ledarskap

”Vad har jag tackat ja till nu? Hinner jag? Vi får se. Det kanske löser sig…?” Är detta frågor du ställer dig ibland? Lär dig mer om skillnaden mellan kreativt och reaktivt ledarskap i denna artikel av Pär Skoglund Finquist.

Läs mer

Senaste avgörandena från NBL och IGN

Under andra kvartalet har NBL avgett endast ett yttrande och därmed totalt tre under första halvåret. IGN har haft en mer normal aktivitet och under motsvarande tid avgett 18 beslut. Därmed är man för året uppe i sammanlagt 36 beslut. Periodens enda NBL-beslut liksom fem av IGN-besluten handlar om artikel 19 (119) i Regler för läkemedelsinformation. I övrigt handlar IGN-besluten om tillämpning av artikel 2 (102), artikel 8 (108), artikel 11 (111) och artikel 17 (117) i Regler för läkemedelsinformation samt felaktig redovisning av ett samarbetsprojekt med en patientorganisation i databasen för samarbetsprojekt med hälso- och sjukvården istället för databasen rörande samarbete med intresseorganisationer (kap 3 i LER). I det följande kommer jag att behandla några av dessa frågor.

Läs mer

Över 400 läkemedelsprojekt i svensk pipeline

SwedenBIOs omfattande kartläggning av de svenska läkemedelsprojekten i preklinisk och klinisk fas är äntligen här! Och resultatet är ett upplyftande styrkebesked, skriver Nicole Hanzon. Sedan den förra kartläggningen gjordes år 2016 har antalet projekt ökat från 369 till 420 stycken.

Läs mer