Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Fas 3 studier initierad för patienter med Stills sjukdom

Första patienten randomiserad i fas 3 studie som utvärderar effekten och säkerheten av anakinra vid behandling av Stills sjukdom

Läs mer

16 Nov 2017

Just nu! Market Access utbildning på Fågelbrohus, Värmdö

Kajsa Olsson, vd, Nordic Market Access och Lars Åke Levin, Professor i Hälsoekonomi, Linköpings Universitet utbildar just nu 20-talet personer från lifescience industrin i the ins and outs of Market Access. Utbildningen sker i PI-academy’s regi. Hade ni velat vara med har ni chansen i april. Håll utkik efter exakta datum. Mer info  

Läs mer

15 Nov 2017

FDA godkänner ett piller Abilify MyCite (aripiprazole) som talar om när läkemedlet har tagits av patienten

FDA godkänner Abilify MyCite, ett piller med en sensor som registrerar när patienten tar läkemedlet.

Läs mer

15 Nov 2017

Nya diabetesläkemedel kan minska risk för tidig hjärtdöd

Tack vare nya glukossänkande läkemedel kan hjärtkärlsjukdom förebyggas och risken att dö i förtid minskas hos patienter med typ 2-diabetes. Detta stöds av en stor nordisk registerstudie där bland annat Akademiska sjukhuset medverkat. Rönen lyfts fram med anledning av världsdiabetesdagen 14 november.

Läs mer

13 Nov 2017

Artiklar

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – oktober 2017

Här kommer rykande färska försäljningssiffror från IQVIA, tidigare QuintilesIMS, för den svenska läkemedelsmarknaden. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Anna Wismenius, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

Aktuellt från NBL och IGN

De senaste månadernas avgöranden av Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) och Informationsgranskningsnämnden (IGN) handlar så gott som uteslutande om tillämpning av artikel 2 med kravet på sakligt stöd i produktresumén och artikel 4 med kravet på vederhäftighet (Regler för läkemedelsinformation, Kap 1 avd 1 i LER). Dessutom finns det ett intressant avgörande från NBL avseende frågan om ett pressmeddelande utgjorde otillåten kommersiell information eller
medicinsk nyhetsförmedling skyddad av grundlagarnas regler om yttrandefrihet.

Läs mer

Vikten av att bygga något som håller över tid

Läkemedelssektorn i Sverige har vunnit enormt på det politiska intresset för Life Science. En jämförelse bara tio år tillbaka i tiden visar hur stat men även landsting genom åren fått upp ögonen för och öppet erkänt att vår sektor är en av de centrala branscherna för Sverige – på många plan, för jobben, för ekonomin och framför allt för hälso- och sjukvården och patienterna. Om detta skriver Anders Blanck, vd för Läkemedelsindustriföreningen LIF, i denna krönika.

Läs mer