Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Sobi presenterar studiedata vid ISTH som visar på ökade möjligheter och förbättrade kliniska utfall för personer med hemofili

Vid ISTH 2019, den 27e kongressen för the International Society on Thrombosis and Haemostasis, i Melbourne, Australien, 6 – 10 juli 2019, presenterar Sobi™ data som fokuserar på användningen av Elocta® och Alprolix® i kliniska situationer exempelvis vid byte från vidbehovsbehandling till förebyggande profylaktisk behandling och vid induktion av immuntolerans (ITI). Rapporterade utfall omfattar antalet blödningar per år, livskvalitet och ledhälsa. Interimsresultat från studien verITI-8 som studerar första gångens ITI-behandling med rFVIIIFc kommer att presenteras. VerITI-8 är en global, prospektiv studie och detta är första gången resultat från studien presenteras. Vi kommer också att presentera data som visar på smärta och mental påfrestning som ett liv med hemofili kan innebära i verkliga livet.

Läs mer

25 Jun 2019

Digitalt hjälpmedel minskar vårdkostnader och ökar livskvaliteten för patienterna

I en klinisk studie av ett digitalt hjälpmedel som används för egenvård vid behandling av hjärtsvikt, minskade patienternas sjukhusvistelse med nästan 30 procent. Studien visar att digitala hjälpmedel har potential att öka patientens livskvalitet och samtidigt spara stora vårdkostnader för vår vanligaste orsak till sjukhusvård – hjärtsvikt.

Läs mer

24 Jun 2019

Forska!Sveriges lägesrapport 2019 – Oroväckande trend för forskning och utveckling i Sverige

De statliga investeringarna i forskning och utveckling (FoU) minskar i förhållande till BNP. Kliniska läkemedelsprövningar har mer än halverats sedan år 2004. Det är två exempel på negativa trender som rapporteras i en ny lägesrapport från Stiftelsen Forska!Sverige.

Läs mer

19 Jun 2019

Anthrop Pharmaceuticals byter namn till FrostPharma

Efter 2,5 års verksamhet under namnet Anthrop Pharmaceuticals AB byter företaget nu namn till FrostPharma AB. Namnbytet medför inga förändringar i verksamheten.

Läs mer

14 Jun 2019

Artiklar

Arab Health 2019 – satsningen fortsätter växa

Årets svenska deltagare på Arab Health 2019 i Dubai 28–31 januari visade upp ett brett ut – bud av produkter och tjänster från hygieniska mobila sjukhusskärmar och andra innovativa medicintekniska produkter till AI-baserade lösningar och läkemedel för sällsynta diagnoser.

Läs mer

Sökmotoroptimering – vad tänka på 2019? Del 1

I förra numret av Pharma Industry avslutades artikeln ”Misstag att undvika när du skapar en digital strategi” med att fråga om du som läsare hade någon fråga om digital marknadsföring för oss att besvara och en av frågorna som kom in berörde sökmotoroptimering (SEO): ”Vad tycker du man ska tänka på vad gäller sökmotoroptimering 2019, är det något särskilt man ska tänka på?”. Fredrik Holmboe samarbetar här med sin kollega Robert Nyberg, specialist på internationell SEO, för att i två artiklar beskriva några av de viktigaste faktorerna du bör tänka på när du beställer skrivet content 2019.

Läs mer

Storytelling som verktyg i marknadsmixen

Storytelling är konsten att berätta en historia på ett sätt som engagerar den som lyssnar. När man använder storytelling i ett professionellt sammanhang handlar det ofta om att man vill att någon ska se på något från ett nytt perspektiv, mana till handling eller att ladda ett varumärke med känsla. Berättelser får oss att känna, relatera personligt och bygga tillit. De öppnar oss för nya synsätt både vad gäller produkter, tjänster och människor vilket innebär att vi har mycket att vinna på att främja berättande såväl internt i våra organisationer som i den externa marknadsföringen.

Läs mer