Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Medivir utser Magnus Christensen som tillförordnad vd

Medivir AB meddelar att styrelsen idag utsett Magnus Christensen, Medivirs CFO, som tillförordnad vd för Medivir. Magnus har varit CFO i bolaget sedan 2019 och tillträder sin nya roll i samband med Medivirs årsstämma den 5 maj 2021. Magnus behåller samtidigt rollen som CFO.    

Läs mer

16 apr 2021

Erik Sundquist utsedd till ny VD i Peptonic Medical AB

Styrelsen för Peptonic Medical AB (publ) (”Peptonic” eller ”företaget”) meddelar idag att Erik Sundquist tillträder som VD efter Johan Inborr.

Läs mer

15 apr 2021

Lif har tagit den digitala temperaturen på läkemedelsbranschen

Varje år kartlägger Lif läkemedelsföretagens arbete med digitalisering i ett e-hälsoindex. Resultaten för 2021 pekar på en stark tilltro till e-hälsans möjligheter men visar också att coronapandemin påverkat branschens inställning.

Läs mer

12 apr 2021

Henrik Ahlqvist – ny Digital Solutions Manager på PharmaRelations.

Henrik Ahlqvist blir ny Digital Solutions Manager på PharmaRelations. Henrik har mer än 12 års branscherfarenhet från digital utveckling hos läkemedelsföretag som Meda, Sobi, GSK och Gilead. ”Vi i läkemedelsbranschen har ju länge försökt addera digitala kontaktytor till det fysiska mötet, men det är kanske först under pandemin som det digitala kundmötet blivit högsta prioritet. […]

Läs mer

8 apr 2021

Artiklar

Bakläxa för IGN

Under de senaste fyra månaderna har NBL avgett hela sex yttranden och därmed mer än dubblerat antalet yttranden för året. Under samma period har IGN avgettett knappt tiotal yttranden. Två av NBL-ärendena avsåg tillämpning av artikel 11och kravet på att i vissa situationer ange statistisk hållbarhet. Utgången i ett av dessa torde innebära att IGN behöver något liberalisera sin tolkning av bestämmelsen. Ett tredje NBL-yttrande och ett av IGN:s yttranden avser frågan om kommersiell läkemedelsinformation föreligger eller inte. Avslutningsvis tas ett IGN-ärendeupp som rör den inte så vanliga frågan om stötande och osmaklig reklam.

Läs mer

”Digitalisering – en möjliggörare för patienter”

Magnus Lejelöv har snart arbetat på Lif i ett år och ansvarar för regional dialog och digitalisering. I denna krönika ger han sin syn på hur digitaliseringen kan bidra till bättre läkemedelsutveckling, hur den kan effektivisera och person- centrera vården samt hur den kan öka patientsäkerheten.

Läs mer

Medicinalier, humbugmedicin eller läkemedel – kärt barn har många namn

Innan 1900-talets början förstod man vad som avsågs med läkemedel trots att en definition saknades. Viktigast sedan slutet av 1600-talet var att apoteken inte gjorde skillnad på rika och fattiga vid utlämnandet av läkemedel och att dessa fanns tillgängliga dygnet runt alla veckans dagar. Det förra kom senare att ligga till grund för den svenska sjukvårdens etik. Det senare förvånar eftersom de flesta läkemedel fram till 1900-talet var overksamma. En definition krävdes, först när läkemedlens ekonomiska betydelse i samhället växte. Anders Cronlund som skrivit ett flertal artiklar om medicinsk historia reder här ut begreppen.

Läs mer