Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Frida Lundmark ny på LIF

Frida Lundmark kommer att ha en bred roll och arbeta med olika frågor inom forskning, utveckling och innovation kopplat till läkemedelsbranschen.

Läs mer

3 apr 2020

Utökad nationell testning av covid-19

Regeringen vill nu utöka antalet tester för att kunna möjliggöra för icke infekterade och/eller de som haft en coronavirus-infektion att kunna återgå till arbetet. I ett första steg vill man identifiera dem som är infekterade och i nästa steg hitta personer som har genomgått en infektion och idag har ett immunsvar/antikroppar.

Läs mer

3 apr 2020

Riksrevisionen granskar TLV:s arbete med prissättning och subventionering av läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) beslutar om vilka läkemedel som ska ingå i läkemedelsförmånernas högkostnadsskydd, och fastställer apotekens inköps- och försäljningspriser. Målet är att få så mycket hälsovinst som möjligt för pengarna. Riksrevisionen granskar nu effektiviteten i det arbetet.

Läs mer

2 apr 2020

Sverre Slaastad ny Country Manager PharmaRelations Norge

Sverre Slaastad tar över som Country Manager PharmaRelations Norge i en period med stark tillväxt för företaget. Sverre har lång erfarenhet av ledarskap från Pharma- och MedTechindustrin i Norge och Norden. Han har innehaft positioner som BUM, BUD, CM och Business Development Management i Novo Nordisk, Sanofi, Baxter, Philips Healthcare och Alere och hans huvudfokus är på tillväxt och försäljning.

Läs mer

31 mar 2020

Artiklar

Formalistisk tillämpning av LER

Under de senaste månaderna har NBL avgett två beslut och IGN ett drygt tiotal. Ärendena handlar i flera fall om frågor som inte är så vanligt förekommande och är därför av intresse för den som vill följa rättsutvecklingen. Samtidigt visar både NBL och IGN prov på en mycket formalistisk tillämpning av regelverket som framstår som något tveksam.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – december 2019

Nytt år, ny statistik. Låt oss börja året med att titta tillbaka på hur 2019 såg ut försäljningsmässigt. Den senaste perioden som presenteras här är till och med 12-2019. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Jonas Holm, IQVIA har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

Launch Excellence in a disrupted world: challenges and opportunity

Since 2007 IQVIA has examined which launches have been the most commercially successful in the recent timeframe, of innovative, protected new products. The findings have been published in a series of Launch Excellence studies. In this article Sarah Rickwood, Markus Gores, Yasemin Karanis, and Alexandra Smith present some of the key findings, the fundamentals for achieving a successful launch and long-term trends driving the launch environment.

Läs mer