Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Femte upplagan av PI-Academy’s utbildning inom Market Access

Idag startar den femte upplagan av PI-Academy’s utbildning inom Market Access. Denna gång med 26 vetgiriga deltagare från alla möjliga företag. Om du är intresserad av att gå denna utbildning så är nästa tillfälle 1-2 april 2020. Välkommen! #marketaccess #utbildning #pi-academy

Läs mer

19 nov 2019

MSDs Ebolavaccin Ervebo® ges villkorat godkännande av Europakommissionen

Godkännandet är ett betydande framsteg i de internationella insatserna för att få stopp på ebolautbrottet i Demokratiska Republiken i Kongo (DRC). Vi är fortsatt engagerade i dessa insatser och välkomnar att flera läkemedelsbolag nu bidrar till lösningen tillsammans med Världshälsoorganisationen, berörda myndigheter och flertalet hjälporganisationer på plats. Alla insatser behövs. EU-kommissionen har gett sitt villkorade […]

Läs mer

19 nov 2019

Teva sponsrar samhällsprojektet ”Handbollsskola för alla” i Helsingborg

Fredrik Lindqvist och Mats Jacobsson Handbollsklubben OV Helsingborgs samhällsprojekt ”Handbollsskola för alla – mot utanförskap och för integration” har drivits framgångsrikt i drygt tre år med målet att fler barn ska få en meningsfull och aktiv fritid genom läxhjälp, lek och handbollsträning. Projektet bedrivs i fyra utsatta områden i Helsingborg: Dalhem, Drottninghög, Fredriksdal och Söder. […]

Läs mer

15 nov 2019

Add Health Media fördubblar säljteamet och stärker upp organisationen

När Add Health Media förstärker säljorganisationen tar man in stjärnor från bland annat läkemedelsindustrin och mediebranschen, däribland Orifarm och Bonnier Healthcare. Samtidigt kompletterar man organisationen med såväl fältsäljare som marknadskoordinator. Tidigare i år förvärvade Add Health Media en digital byrå och nu växer personalstyrkan ytterligare. Lisa Miksell har 15 år i läkemedelsbranschen och kommer närmast […]

Läs mer

13 nov 2019

Artiklar

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – augusti 2019

Semestrarna är över och höstens arbete har tagit fart, dags att titta på hur statistiken utvecklat sig under sommaren. Den senaste perioden som presenteras här är från 2019-08. Nytt för denna gång är att statistiken baserar sig på siffror från distributörerna. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade […]

Läs mer

Intressanta NBL- och IGN-avgöranden under andra kvartalet

Liksom under årets första månader har under andra kvartalet antalet NBL-avgöranden varit ovanligt få, endast tre. Antalet IGN-avgöranden under samma tid ligger dock på en mera normal nivå och uppgår till ett tiotal. Även under den här perioden handlar det i flera fall om frågeställningar som inte är så vanligt förekommande hos NBL/IGN. Den här […]

Läs mer

Vad händer när vi lyssnar?

Hur lyssnar ni på varandra i er arbetsgrupp? Känner du att de andra lyssnar på dig utan att avbryta, utan att komma med smarta lösningar och utan att döma? Hur lyssnar du på de andra? När vi verkligen lyssnar på varandra skapar vi relationer fulla av tillit vilket leder till ökad kreativitet, hållbara resultat och […]

Läs mer