Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Olika uppfattningar om Journalen via nätet

Enligt Vision e-hälsa 2025 ska Sverige bli bäst i värden på e-hälsa. I en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School beskriver Sofie Wass hur e-hälsa upplevs av patienter och hälso- och sjukvårdspersonal och vilka förutsättningar som krävs för att lyckas med e-hälsoinnovationer.

Läs mer

12 Dec 2017

Erika Burlin Hellman ny kommunikationschef på eHälsomyndigheten

Erika Burlin Hellman har utsetts till ny kommunikationschef på eHälsomyndigheten. Erika har sedan 2015 varit pressansvarig på myndigheten och under de senaste månaderna fungerat som tillförordnad chef på kommunikationsavdelningen.

Läs mer

11 Dec 2017

Vinnare av Guldpillret 2017

För åttonde året i rad delar Läkemedelsförsäkringen i samarbete med Dagens Medicin ut Guldpillret. Årets vinnare är barnonkologen vid Karolinska Universitetssjukhuset, som prisas för sitt nya arbetssätt som ger säkrare och förbättrad vård av barn med Akut lymfatisk leukemi (ALL). Vinnaren tilldelas ett utbildningsstipendium till ett värde av 50 000 kronor samt ett hederspris. Priset delas ut idag, den 5 december, på Life science-dagen 2017.

Läs mer

5 Dec 2017

PRAC bekräftar: Alvedon 665 mg bör dras tillbaka från marknaden

EMAs säkerhetskommitté PRAC bekräftar att den tidigare rekommendationen om att dra tillbaka produkter med modifierad eller fördröjd frisättning av paracetamol från marknaden står fast. Skälet till indragningen är svårigheter att hantera överdosering efter intag av Alvedon 665 mg. Paracetamolläkemedel med omedelbar frisättning påverkas inte av denna granskning, utan kommer att vara tillgängliga som tidigare.

Läs mer

4 Dec 2017

Artiklar

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – oktober 2017

Här kommer rykande färska försäljningssiffror från IQVIA, tidigare QuintilesIMS, för den svenska läkemedelsmarknaden. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Anna Wismenius, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

Aktuellt från NBL och IGN

De senaste månadernas avgöranden av Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) och Informationsgranskningsnämnden (IGN) handlar så gott som uteslutande om tillämpning av artikel 2 med kravet på sakligt stöd i produktresumén och artikel 4 med kravet på vederhäftighet (Regler för läkemedelsinformation, Kap 1 avd 1 i LER). Dessutom finns det ett intressant avgörande från NBL avseende frågan om ett pressmeddelande utgjorde otillåten kommersiell information eller
medicinsk nyhetsförmedling skyddad av grundlagarnas regler om yttrandefrihet.

Läs mer

Vikten av att bygga något som håller över tid

Läkemedelssektorn i Sverige har vunnit enormt på det politiska intresset för Life Science. En jämförelse bara tio år tillbaka i tiden visar hur stat men även landsting genom åren fått upp ögonen för och öppet erkänt att vår sektor är en av de centrala branscherna för Sverige – på många plan, för jobben, för ekonomin och framför allt för hälso- och sjukvården och patienterna. Om detta skriver Anders Blanck, vd för Läkemedelsindustriföreningen LIF, i denna krönika.

Läs mer