Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Ny generaldirektör för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys

Regeringen har utsett Jean-Luc af Geijerstam till generaldirektör och chef för Myndigheten för vård- och omsorgsanalys. Han har tidigare varit verksam i olika chefsroller vid eHälsomyndigheten och har en bakgrund som läkare. Jean-Luc af Geijerstam tillträder sin befattning den 1 september 2018.

Läs mer

21 Jun 2018

Ny vd på BioGaia

BioGaias styrelse har beslutat att tillsätta Isabelle Ducellier som ny vd för BioGaia från och med 5 november 2018. Isabelle är idag styrelseledamot i BioGaia och generalsekreterare för Barncancerfonden.

Läs mer

20 Jun 2018

”Ett litet men viktigt steg för att förenkla för kliniska prövningar i Sverige”

LIF ser mycket positivt på förslagen i Nya apoteksmarknadsutredningens slutbetänkande, och vi tycker att vi har fått gehör för många av våra synpunkter. Kliniska läkemedelsprövningar i Sverige kommer att få ett förenklat och snabbare system för att distribuera prövningsläkemedel – och det är ett litet men viktigt steg för att Sverige ska kunna få fler prövningar till landet.

Läs mer

20 Jun 2018

Lotta Luciani ny kommunikationschef på Roche

Lotta Luciani har anställts som kommunikationschef på Roche i Sverige. Lotta kommer närmast från Sobi där hon varit Global Digital Communications and Engagement Manager.

Läs mer

20 Jun 2018

Artiklar

Försäljning för icke-säljare

Egentligen är vi alla säljare, vi kommunicerar, påverkar och övertygar både på jobbet och i privatlivet, men kanske är vi inte medvetna om detta. I den här artikeln delar föreläsaren och coachen Johan Dahl med sig av några av sina lärdomar kring försäljning. Läs om nya perspektiv på kommunikation, definitioner och attityder samt framgångsfaktorer – hur gör de allra bästa?

Läs mer

Hur svårt kan det va’?

Ibland får jag frågan varför vi statistiker krånglar till det så mycket? Kan man inte bara räkna ut hur stor andel (till exempel i procent) som tillfrisknar på den nya behandlingen och sedan jämföra det med hur det ser ut för komparatorn? Helt krasst är ju detta matematik som en 15-åring klarar av och varför behöver vi koppla in en statistiker och räkna ut ett konfidensintervall? Antingen är en ny behandling bättre. Eller inte.

Läs mer

Så här kan Du som chef förebygga sexuella trakasserier!

Den 15 oktober 2017 började en snöboll rulla, som just nu bara växer och växer, Metoo-rörelsen. Vi är säkerligen många som chockade följer denna utveckling och inser hur omfattande sexuella trakasserier mot kvinnorna är på våra arbetsplatser världen över. Som chef kan du bidra till att skapa en tryggare arbetsplats, menar chefskonsult Carina Lätt.

Läs mer