Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Nya riktlinjer för förmaksflimmer presenterade på ESC 2016

Nya riktlinjer för förmaksflimmer presenterade på ESC 2016 – Socialstyrelsens värdering av antiarytmiska läkemedel vid förmaksflimmer bekräftas av ESC

Läs mer

29 Aug 2016

Annika Himberg, ny Business Development Manager, Ashfield Finland

Annika Himberg kommer närmast från en position som Business Unit Manager från Abbvie i Finland. Hon har 13 års erfarenhet ifrån positioner inom försäljning, marknadsföring samt ledarskap inom läkemedelsindustrin. Annika Himberg

Läs mer

29 Aug 2016

Cilla Gylfe går till reklambyrån Qre

Cilla har 18 års erfarenhet från läkemedelsindustrin och kommer närmast från H. Lundbeck där hon arbetat som produktansvarig inom terapiområdena depression och schizofreni. Dessförinnan har Cilla arbetat som försäljningschef, produktchef och säljare inom Rx och OTC. Hon har erfarenhet av terapiområden som bland annat neurologi, psykiatri, smärta och urologi. Cilla Gylfe

Läs mer

29 Aug 2016

Martin Lindgren ny Business Development Manager på Ashfield Nordic

Martin Lindgren kommer närmast från en position som Business Unit Director på Allergan. Han har jobbat inom life science i över 15 år och har erfarenhet från att lansera och introducera nya läkemedel samt bygga team med mycket goda resultat. Martin Lindgren  

Läs mer

29 Aug 2016

Artiklar

Från akademisk idé till läkemedel

Termen ”From Bench to Bedside” brukar beskriva processen att ta ett projekt från laboratoriet till kliniken. Vägen är lång för att förverkliga drömmen om ett godkänt läkemedel för cancerpatienter. Joachim Gullbo, läkare och forskare, Akademiska sjukhuset Uppsala, berättar här om hur det kan gå till, och ger några reflektioner kring några projekt han har varit med om att föra fram.

Läs mer

Många utmaningar vid prissättning av läkemedel

För att klara de utmaningar kring prissättning av läkemedel som man står inför i dag, måste man anpassa sitt arbetssätt, blicka ut mot vad som händer i Europa och vara öppen för nya betalningsmodeller. Det är några av de många frågor som diskuterades vid det seminarium som i slutet av januari ordnades av Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden.

Läs mer

TAKEDA – lägger alla ägg i samma korg

Takeda i Sverige är relativt litet. Men denna lilla sumobrottare ämnar brotta ned sina muskelstarka och betydligt större konkurrenter i Sverige. Affärsstrategin är att lägga nästan allt krut på tre lovande produkter. Även om harakiri undanbedes på detta japanskägda företag hänger mycket på att medarbetarna levererar.

Läs mer