Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Peter Leander ny kommunikationschef på LIF

Peter Leander har gedigen erfarenhet av kommunikation, pr och public affairs inom läkemedelsbranschen och kommer närmast från en tjänst som Senior Corporate Affairs Manager på Pfizer. Han har även tidigare arbetat som kommunikatör på LIF med tyngdpunkt på digitala kanaler och public affairs. Dessutom har han en bakgrund inom politiken i rollen som kampanjchef hos […]

Läs mer

14 okt 2019

Gemensamma satsningar stärker startups inom life science

Ett tiotal nya startups med innovativa affärsidéer har blivit antagna till affärsutvecklingsprogrammet Catalyzer som företagsinkubatorn KI Innovations och Uppsalas företagsinkubator UIC anordnar. Under fem veckor kommer entreprenörerna bland annat att arbeta med att utveckla affärsidén och bygga ett konkurrenskraftigt företag. KI innovations och UIC samarbetar för att tillgodose behovet av att innovationer inom life science […]

Läs mer

10 okt 2019

​Jakob Tellgren invald i Lif:s styrelse

Läkemedelsindustriföreningen, Lif, har idag valt in Jakob Tellgren, i styrelsen. Tellgren är vice president och ansvarig för MSD i Norden och Baltikum. Tellgrens starka drivkraft är att vi behöver fortsätta investera i life science i Norden och Baltikum för att fortsätta hålla försprånget inom området. ”-MSD som global aktör är intresserade av både det digitala […]

Läs mer

5 okt 2019

Amy Arthur ny Sverigechef för Boehringer Ingelheim AB

Amy Arthur har utsetts till ny chef för läkemedelsföretaget Boehringer Ingelheim i Sverige. De senaste sexton åren har hon arbetat inom olika verksamhetsområden inom Boehringer Ingelheim, bland annat på det regionala huvudkontoret med Holland som bas. De senaste sexton åren har hon arbetat inom olika verksamhetsområden inom Boehringer Ingelheim, bland annat på det regionala huvudkontoret […]

Läs mer

4 okt 2019

Artiklar

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – augusti 2019

Semestrarna är över och höstens arbete har tagit fart, dags att titta på hur statistiken utvecklat sig under sommaren. Den senaste perioden som presenteras här är från 2019-08. Nytt för denna gång är att statistiken baserar sig på siffror från distributörerna. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade […]

Läs mer

Intressanta NBL- och IGN-avgöranden under andra kvartalet

Liksom under årets första månader har under andra kvartalet antalet NBL-avgöranden varit ovanligt få, endast tre. Antalet IGN-avgöranden under samma tid ligger dock på en mera normal nivå och uppgår till ett tiotal. Även under den här perioden handlar det i flera fall om frågeställningar som inte är så vanligt förekommande hos NBL/IGN. Den här […]

Läs mer

Vad händer när vi lyssnar?

Hur lyssnar ni på varandra i er arbetsgrupp? Känner du att de andra lyssnar på dig utan att avbryta, utan att komma med smarta lösningar och utan att döma? Hur lyssnar du på de andra? När vi verkligen lyssnar på varandra skapar vi relationer fulla av tillit vilket leder till ökad kreativitet, hållbara resultat och […]

Läs mer