Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Hansa Medical beviljas särläkemedelsstatus för IdeS och behandling av Guillain-Barrés syndrom i USA

Hansa Medical meddelar att U.S. Food and Drug Administration (FDA) har beviljat bolagets ansökan om särläkemedelsstatus (Orphan Drug Designation) för läkemedelskandidaten IdeS (INN: Imlifidase) och behandling av Guillain-Barrés syndrom. Mer information om den beviljade ansökan har publicerats på www.fda.com

Läs mer

19 Feb 2018

Ashfield Nordic ABs rekryteringsavdelning växer

De senaste åren har Ashfield haft en positiv tillväxt. För att fortsätta möta kundernas behov stärker vi upp rekryteringsavdelningen med ytterligare specialistkompetens inom rekrytering, personal och ledarskap.

Läs mer

19 Feb 2018

EMA godkänner Ozempic® (semaglutid) – ett nytt förbättrat behandlingsalternativ* vid typ 2-diabetes

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har godkänt Ozempic®för behandling av vuxna med typ 2-diabetes.Ozempic®skall tas en gång i veckan som monoterapi när metformin inte längre har tillräcklig effekt eller är kontraindicerat eller som tillägg till andra läkemedel för behandling av diabetes.

Läs mer

13 Feb 2018

Kompletterande bestämmelser om etisk granskning till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Regeringen föreslår en ny lag med kompletterande bestämmelser om etisk granskning till Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 536/2014 om kliniska prövningar av humanläkemedel och om upphävande av direktiv 2001/20/EG (EU-förordningen).

Läs mer

12 Feb 2018

Artiklar

Höga avgifter utdömda av IGN

IGN har i två aktuella avgöranden utdömt höga avgifter trots att man kanske kan tycka att det handlat om mänskliga misstag och funnits förmildrande omständigheter. I övrigt har de senaste månadernas avgöranden från såväl IGN som NBL huvudsakligen handlat om tillämpning av kravet att ett läkemedels produktresumé utgör den sakliga grunden för all information om läkemedlet samt kravet på vederhäftighet.

Läs mer

Interimanalyser – ”a free lunch”?

I förra numret av PI skrev Anna Törner, statistiker, om att det vore önskvärt att kunna modifiera studier medan de pågår och presenterade en del grundläggande koncept. I denna artikel tar hon upp exempel på hur man kan göra studier adaptiva med hjälp av interimanalyser.

Läs mer

Framtidens Life Science kräver nya regelverk och samarbetsformer

Vilka är de viktigaste trenderna inom life science idag? Hur kommer de viktigaste forskningsgenombrotten att påverka vår hälso- och sjukvård i framtiden? Var i världen sker den snabbaste utvecklingen och vad kommer Sveriges roll att vara? Det är några av de frågor som den första upplagan av konferensen ”Where is life science heading in the future?” adresserade. Läs mer i detta referat av Andreas Namslauer, affärsutvecklare på Stockholm Science City Foundation.

Läs mer