Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Malin Parkler ny ordförande för LIF

Malin Parkler, vd Pfizer, valdes i fredags till ny ordförande för LIF. I en videointervju för LIFe-time.se lyfter hon fram läkemedelsutredningen som den enskilt viktigaste frågan, men hon aviserar också att LIFs styrelse ska blicka framåt i ett visionsarbete.

Läs mer

23 Maj 2019

Nya effektiva läkemedel leder till ökande kostnader

Enligt prognosen över användning och kostnader för läkemedel i Region Stockholm 2019–2020 kommer kostnaderna öka för läkemedelsförmånen och rekvisitionsläkemedel framöver. Läkemedel som förskrivs enligt smittskyddslagen kommer däremot kosta lite mindre.

Läs mer

23 Maj 2019

200 miljoner till nationella kvalitetsregister

200 miljoner till nationella kvalitetsregister Regeringen och SKL har kommit överens om en fortsatt utveckling av nationella kvalitetsregister. Överenskommelsen omfattar totalt 200 miljoner kronor för 2019. – Våra nationella kvalitetsregister är ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa. De bidrar också till en mer resurseffektiv vård och omsorg och i förlängningen […]

Läs mer

20 Maj 2019

Malin Parkler ny ordförande för LIF

Malin Parkler, vd för Pfizer, har valts till ny styrelseordförande för branschorganisationen LIF. Vid LIFs stämma på fredagen valdes samtidigt Marc Gailhardou, vd för MSD, till vice ordförande.

Läs mer

17 Maj 2019

Artiklar

Läkemedel mot cancer – en kort historia

Svulstsjukdomar är kända sedan antiken och utgjorde troligen en del av den diffusa gruppen obotliga sjukdomar. Var knölarna åtkomliga kunde de skäras bort. In till mitten av 1900- talet var den allmänna benämningen i Sverige kräfta, den medicinska var tumörer/maligna neoplasmer och senare cancer. Begreppet cytostatika förekommer som samlingsnamn för alla läkemedel mot cancer i FASS farmakologiska register från 1982, tidigare var rubriken Medel vid leukemi och andra maligna neo – plasmer. Läkemedel mot cancer har funnits sedan andra världskriget; i denna artikel av Anders Cronlund beskrivs dessa grupperade utifrån respektive verkningsmekanism.

Läs mer

Från pillertrillande till smarta fabriker – stora investeringar inom svensk tillverkning

Forskning och utveckling inom life science-området får ofta stor uppmärksamhet, medan strålkastarljuset mer sällan har riktats mot själva produktionen. Nu pågår något av ett paradigmskifte inom den tillverkande industrin – från mekaniserat pillertrillande till smarta fabriker som förser hela världen med det som kallas ATMP, Advanced Therapy Medicinal Products. Stora investeringar görs, utbyggnader planeras och behovet av nyanställningar aktualiserar problemet med kompetensförsörjning. Branschorganisationen SwedenBIO menar att utvecklingen möjliggör stora fördelar för Sverige genom att unik kompetens ger internationell synlighet som kan attrahera fler etableringar. Inom SwedenBIOs arbetsgrupp för processutveckling och produktion vill nya ordföranden Janet Hoogstraate arbeta för förändrade attityder. Hon menar att produktion måste ses som en naturlig följd av forskning och utveckling. Nyligen startade SwedenBIO också ett produktionsnätverk för chefer i den tillverkande industrin för att underlätta diskussioner om gemensamma behov. Pharma Industry har gjort nedslag i produktionen på olika håll i Sverige för att skildra den pågående förändringen som ger både nya jobb och framtidstro.

Läs mer

Är det lättast att visa non-inferiority eller superiority?

Ofta får jag höra att det är lättare att visa superiority än non-inferiority. Det vill säga att ett nytt läkemedel är bättre än komparatorn (superiority), istället för att de är kliniskt likvärdiga (non-inferiority). Kan det verkligen vara så? Med risk för att slösa bort cliffhangern redan i ingressen, så måste jag tyvärr meddela att det alltid är enklare att visa att ett nytt läkemedel är kliniskt likvärdigt (non-inferior) jämfört med att visa att det faktiskt är bättre (superior). Nedan kommer jag att försöka förklara varför det är så, och också spekulera lite över var detta utbredda missförstånd kommer ifrån.

Läs mer