Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Maria Prigorowsky till Paues Åberg

Maria Prigorowsky till Paues Åberg Maria Prigorowsky har en stor erfarenhet av påverkansarbete inom hälso- och sjukvårdsfrågor, bland annat från Pharmacia, Cancerfonden och SKL. Maria Prigorowsky blir Manager på Paues Åberg. Hon har bland annat bakgrund som opinionsansvarig på Cancerfonden där hon framgångsrikt verkade för att Sverige skulle få en nationell cancerstrategi. Hon har varit […]

Läs mer

16 Jan 2018

Christoph Varenhorst ny medicinsk direktör på Pfizer i Sverige

Christoph Varenhorst är ny medicinsk direktör på Pfizer i Sverige från den 1 januari. Christoph, som är kardiolog, har lång erfarenhet både från kliniskt arbete och forskning från Akademiska sjukhuset och Uppsala Clinical Research Center.

Läs mer

12 Jan 2018

Få patienter deltar i läkemedelsprövningar

Vetenskapsrådet har analyserat utvecklingen av läkemedelsprövningar i Sverige mellan 2010 och 2016 genom att fokusera på antalet patienter som planeras delta i prövningar. Sammanställningen visar bland annat att oavsett diagnosområde så är andelen patienter som deltar liten.

Läs mer

9 Jan 2018

Marie Ohrlander – Policy- och kommunikationsdirektör på MSD

Marie Ohrlander blir Policy- och kommunikationsdirektör på MSD och påbörjar sin tjänst den 3 januari. Marie ersätter Ulf Janzon som kommer att vara kvar som senior advisor till dess att han lämnar MSD i juli 2018.

Läs mer

5 Jan 2018

Artiklar

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – oktober 2017

Här kommer rykande färska försäljningssiffror från IQVIA, tidigare QuintilesIMS, för den svenska läkemedelsmarknaden. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Anna Wismenius, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

Aktuellt från NBL och IGN

De senaste månadernas avgöranden av Nämnden för Bedömning av Läkemedelsinformation (NBL) och Informationsgranskningsnämnden (IGN) handlar så gott som uteslutande om tillämpning av artikel 2 med kravet på sakligt stöd i produktresumén och artikel 4 med kravet på vederhäftighet (Regler för läkemedelsinformation, Kap 1 avd 1 i LER). Dessutom finns det ett intressant avgörande från NBL avseende frågan om ett pressmeddelande utgjorde otillåten kommersiell information eller
medicinsk nyhetsförmedling skyddad av grundlagarnas regler om yttrandefrihet.

Läs mer

Vikten av att bygga något som håller över tid

Läkemedelssektorn i Sverige har vunnit enormt på det politiska intresset för Life Science. En jämförelse bara tio år tillbaka i tiden visar hur stat men även landsting genom åren fått upp ögonen för och öppet erkänt att vår sektor är en av de centrala branscherna för Sverige – på många plan, för jobben, för ekonomin och framför allt för hälso- och sjukvården och patienterna. Om detta skriver Anders Blanck, vd för Läkemedelsindustriföreningen LIF, i denna krönika.

Läs mer