Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Tommy Nilsson – Ny Key Account Manager på Bonnier Pharma Insights

Tommy Nilsson – Ny Key Account Manager på Bonnier Pharma Insights Tommy kommer närmast från QuintilesIMS. Tommy  som har närmare 30 års erfarenhet inom läkemedelsindustrin, kommer att förstärka Bonnier Pharma Insights satsning inom läkemedelsstatistik och analysverktyg för läkemedelsindustrin. – Med sina 8 års erfarenhet från IMS Health Nordic i liknade position har han den kunskapen […]

Läs mer

27 Apr 2017

Anna Wessling har börjat på LIF

Anna Wessling började den 27 februari på LIF – de forskande läkemedelsföretagen, för att samordna Fass-frågor.

Läs mer

26 Apr 2017

Guldpillret 2017 – Har du ett recept på säkrare läkemedelsanvändning?

Har du ett recept på säkrare läkemedelsanvändning? Då väntar en belöning på 50 000 kr Läkemedelsskador orsakar onödiga kostnader, kräver vårdresurser och kan innebära stort personligt lidande för de patienter som drabbas. Felaktig användning och bristande hantering av läkemedel är ett stort och angeläget patientsäkerhets-problem som berör alla delar av hälso- och sjukvården. >> NOMINERA […]

Läs mer

26 Apr 2017

Linn Mandahl Skepp ny vd för AbbVie Sverige

I juni tillträder Linn Mandahl Skepp som ny vd för AbbVie Sverige, ett forskande biopharmaföretag som i nära samarbete med flera aktörer i samhället driver hållbara vårdlösningar, med målet att förbättra livet för människor som påverkas av sjukdom.

Läs mer

26 Apr 2017

Artiklar

Samarbete var nyckeln när LiiV skapades

Efter nästan två års arbete lanserade eHälsomyndigheten i slutet av 2016 det nya registret LiiV. Där lägger alla läkemedelsleverantörer själva in information om sina egna läkemedel. För att föra LiiV-projektet i hamn på ett säkert och effektivt sätt satsade eHälsomyndigheten redan från början på ett nära samarbete med andra myndigheter och läkemedelsbranschen. Det skriver Lars Kämpe, pressansvarig för eHälsomyndigheten.

Läs mer

Senaste avgörandena enligt LER

De fyra senaste månaderna har NBL och IGM sammantaget avgjort ett tiotal ärenden. Det handlar mest om frågor där man bekräftat tidigare praxis enligt artikel 2 och 4 i Regler för läkemedelsinformation. I ett lite ovanligt slag av ärende ansågs ett läkemedelsföretag ansvara enligt informationsreglerna för vad allmänheten skrivit på en facebooksida om företagets läkemedel.

Läs mer

Förändringar i läkemedelsbranschens etiska system

En mer än fyrtioårig institution inom läkemedelsbranschens etiska system har upphört. Från årsskiftet har de uppgifter som utförts av Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM) tagits över av den nyinrättade Informationsgranskningsnämnden (IGN).

Läs mer