Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Michaël Lugez ny nordisk VD för Celgene

Michaël Lugez har tillträtt som ny VD på Celgene Nordic. Han efterträder Nicolas Verbeke som är kvar i bolaget som General Manager för Celgene i centrala och norra Europa.

Läs mer

15 Nov 2018

Daiichi Sankyo öppnar nordiskt kontor med fokus på onkologi

Daiichi Sankyo bedriver forskning och utveckling av nya läkemedel där det finns stora medicinska behov, bland annat inom bröstcancer och akut myeloisk leukemi (AML). Syftet med att etablera ett kontor i Norden är verka för ett ökat samarbete med akademi, hälso- och sjukvård samt myndigheter i regionen.

Läs mer

13 Nov 2018

Samtal om svensk läkemedelsutveckling lockade storpublik

Svedbergsalen fylldes till sista plats då farmaceutiska fakulteten kallade till seminarium Läkemedelsterapier – möjligheter och utmaningar. Ett tillfälle att se tillbaka på 50 år vid Uppsala universitet, men också att bana väg för fortsatta framgångar.

Läs mer

31 Okt 2018

Medarbetare testar ny teknik för framtidens vård på Akademiska

Takbelysning som efterliknar naturligt dagsljus och separata ljudrum som gör att patienter inte störs när flera vårdas på samma sal. Det är några exempel på ny teknik som just nu testas i ett provrum på Akademiska sjukhuset. Avsikten är att hitta nya, innovativa lösningar till den nya barnintensiven som ska öppnas 2020, men lösningarna kan även komma att användas på övriga sjukhuset.

Läs mer

26 Okt 2018

Artiklar

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK – för januari – juli 2018

De flesta av oss är nu tillbaka efter en skön semester och det är dags att slå ett öga på läkemedelsmarknaden igen. Den senaste perioden presenteras här är med data från 2018-07. E-hälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund.

Läs mer

Teva Sweden – ett av Sveriges snabbast växande läkemedelsföretag

– Vi är ett snapshot av läkemedelsbranschen, säger Fredrik Lindqvist, vd på Teva Sweden. Vår produktportfölj rymmer allt från särläkemedel till egenutvecklade substanser och generika som sänker kostnaderna för patienter och samhälle.

Läs mer

Missar ni den viktigaste kanalen för marknadsföring?

I nutidens flerkanalsmarknadsföring strävar många bolag efter att vara aktiva i så många kanaler som möjligt, att bredda sin marknadsföringsmix och nå sina kunder från så många håll som möjligt. Den kontakten sker nästan uteslutande i traditionella och digitala kanaler som i huvudsak betalats för i någon form. Dock glöms den viktigaste resursen nästan fullständigt, de anställdas ”megafon”. I den här artikeln kommer den digitala strategen Fredrik Holmboe illustrera hur ni som företag kan använda den resursen genom sociala medier. I artikeln finns en mängd referenser till länkar vilka du enklast kommer åt i digital form på www.pharma-industry.se.

Läs mer