Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Ingrid Helander är ny kommunikationsansvarig på Apotekarsocieteten

Apotekarsocieteten förstärker kommunikationsarbetet och rekryterar Ingrid Helander, chefredaktör på Läkemedelsvärlden, som ny kommunikationsansvarig.

Läs mer

13 aug 2020

Louise Brinking has joined PharmaRelations Denmark as Medical Talent Manager

PharmaRelations is proud to introduce another star player to the Life Science team in Denmark. We are therefore very happy that we now can inform that Louise Brinking has joined us as Medical Talent Manager in Denmark.

Läs mer

13 aug 2020

Claire Wharton ny Talent Specialist på PharmaRelations

PharmaRelations välkomnar Claire Wharton som ny Talent Specialist. Hon kommer närmast från en tjänst som senior Recruitment Consultant – Hays Specialist Recruitment.

Läs mer

13 aug 2020

Ulrika Lundahl ny Head of Pharmacovigilance på PharmaRelations

Ulrika Lundahl börjar hos PharmaRelations som Head of Pharmacovigilance för att bygga upp den interna farmakovigilansavdelningen.

Läs mer

13 aug 2020

Artiklar

Hur ser läkemedelskonsumtionen ut i spåren av corona?

Försäljningen av läkemedel ökade kraftigt i mars, speciellt för egenvård och förskrivning, för att sedan återgå till mer normala nivåer i april. Ökningen dominerades av preparat mot hosta, förkylning och för luft vägar, såsom bronkvidgande inhalationer. Försäljningsökning ses också i ett flertal andra läkemedelsgrupper som, i likhet med ovan stående, tros kunna vara relaterade till den pågående coronapandemin. Kristoffer Illergård ger en sammanfattning av hur det sett ut under februari–april.

Läs mer

NBL- och IGN-avgöranden under första kvartalet 2020

Under de senaste tre månaderna har NBL avgett två yttranden och IGN ett drygt femtontal. Några av avgörandena innebär förtydliganden och preciseringar av innebörden av några bestämmelser i LER. Mestadels handlar det dock om att praxis enligt relativt ofta tillämpade bestämmelser bekräftas.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – april 2020

Sköna maj har kommit, och vi är många som sitter hemma och jobbar denna vår. Men trots det rådande läget kommer här ny försäljningsstatistik för de fyra första månaderna av 2020. Den senaste perioden som presenteras här är 04-2020. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är angivna i tusentals kronor och andelar och tillväxt anges i procent. Viktor Pregner, IQVIA, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer