Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Ny webbplats underlättar kliniska studier

Nya kliniskastudier.se har nu lanserats. Webbplatsen ska ge stöd för forskare och andra som är intresserade av att genomföra en klinisk studie, samt för patienter som vill veta mer om att delta i en studie.

Läs mer

20 Apr 2017

Susanne Blom i Cannes Lions Pharma jury

Susanne Blom är Creative Director på Lindh & Partners och har i år som enda nordisk juryrepresentant blivit invald i Cannes Lions Pharma jury.

Läs mer

19 Apr 2017

Tobias Bäckström GSKs nya medicinska direktör

Tobias kommer att rapportera till både Ebbe Englev, Cluster Medical Director, Nordics och Niclas Källbom Karlsson, VD GSK Sverige och ingår i den svenska ledningsgruppen.

Läs mer

7 Apr 2017

Förpackningen som påminner dig att ta dina piller

En smart läkemedelsförpackning ska råda bot på problemen med felmedicineringar och missade doser.

Läs mer

6 Apr 2017

Artiklar

Samarbete var nyckeln när LiiV skapades

Efter nästan två års arbete lanserade eHälsomyndigheten i slutet av 2016 det nya registret LiiV. Där lägger alla läkemedelsleverantörer själva in information om sina egna läkemedel. För att föra LiiV-projektet i hamn på ett säkert och effektivt sätt satsade eHälsomyndigheten redan från början på ett nära samarbete med andra myndigheter och läkemedelsbranschen. Det skriver Lars Kämpe, pressansvarig för eHälsomyndigheten.

Läs mer

Senaste avgörandena enligt LER

De fyra senaste månaderna har NBL och IGM sammantaget avgjort ett tiotal ärenden. Det handlar mest om frågor där man bekräftat tidigare praxis enligt artikel 2 och 4 i Regler för läkemedelsinformation. I ett lite ovanligt slag av ärende ansågs ett läkemedelsföretag ansvara enligt informationsreglerna för vad allmänheten skrivit på en facebooksida om företagets läkemedel.

Läs mer

Förändringar i läkemedelsbranschens etiska system

En mer än fyrtioårig institution inom läkemedelsbranschens etiska system har upphört. Från årsskiftet har de uppgifter som utförts av Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM) tagits över av den nyinrättade Informationsgranskningsnämnden (IGN).

Läs mer