Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Vi behöver fler starka ledare för en ny tid

-”Världen behöver fler ledare som vill leda”, säger ledarskapsexperten Kenth Åkerman. Och fortsätter: -”Politiska ledare, företagsledare och ideella ledare. Män och kvinnor. Gamla och unga. Olika kulturer. Olika religioner. Olika övertygelser. Människor som både vill och kan leda. Människor som vågar ha visioner. Människor som tar ansvar och delar ut ansvar. Människor som är engagerade i uppgiften och i andra människor. Människor som har tillit och vågar släppa taget. ”

Läs mer

17 Feb 2017

EU godkänner Olumiant – ny tablettbehandling för vuxna med ledgångsreumatism

EU-kommissionen har godkänt Olumiant® (baricitinib) för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna som inte svarar tillräckligt på konventionella sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel eller när intolerans eller kontraindikation föreligger mot en eller flera av dessa behandlingar. Olumiant är en selektiv JAK1- och JAK2-hämmare i tablettform som tas en gång om dagen. Godkännandet innebär att patienter med ledgångsreumatism i Europa blir först med att få tillgång till detta helt nya behandlingsalternativ.

Läs mer

17 Feb 2017

​Enzymrening av läkemedelsrester får hållbarhetspris

Ett projekt för rening av läkemedelsrester på Akademiska sjukhuset får pris för Årets hållbarbara sjukvårdsinnovation. Sedan sommaren testar man en ny metod där avloppsvatten renas med enzymer direkt i toaletterna. Priset delades ut 15 februari i samband med en Nordisk konferens om hållbarhet.

Läs mer

16 Feb 2017

Nu startar eHälsomyndigheten arbetet med den nationella läkemedelslistan

eHälsomyndigheten har fått regeringens uppdrag att göra en förstudie om hur den nationella läkemedelslistan ska bli verklighet. Förstudien ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 juli 2017.

Läs mer

15 Feb 2017

Artiklar

Samarbete var nyckeln när LiiV skapades

Efter nästan två års arbete lanserade eHälsomyndigheten i slutet av 2016 det nya registret LiiV. Där lägger alla läkemedelsleverantörer själva in information om sina egna läkemedel. För att föra LiiV-projektet i hamn på ett säkert och effektivt sätt satsade eHälsomyndigheten redan från början på ett nära samarbete med andra myndigheter och läkemedelsbranschen. Det skriver Lars Kämpe, pressansvarig för eHälsomyndigheten.

Läs mer

Senaste avgörandena enligt LER

De fyra senaste månaderna har NBL och IGM sammantaget avgjort ett tiotal ärenden. Det handlar mest om frågor där man bekräftat tidigare praxis enligt artikel 2 och 4 i Regler för läkemedelsinformation. I ett lite ovanligt slag av ärende ansågs ett läkemedelsföretag ansvara enligt informationsreglerna för vad allmänheten skrivit på en facebooksida om företagets läkemedel.

Läs mer

Förändringar i läkemedelsbranschens etiska system

En mer än fyrtioårig institution inom läkemedelsbranschens etiska system har upphört. Från årsskiftet har de uppgifter som utförts av Läkemedelsindustrins informationsgranskningsman (IGM) tagits över av den nyinrättade Informationsgranskningsnämnden (IGN).

Läs mer