Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Studie visar att ”mobil-app” förbättrade följsamhet till behandling efter hjärtinfarkt

Resultaten från den svenska SUPPORT-studien, som undersökt effekten på följsamhet och förebyggande insatser efter hjärtinfarkt (sekundärprevention) med hjälp av en mobiltelefonapplikation (”mobil-app”), publiceras nu i American Heart Journal.

Läs mer

25 Maj 2016

Bayer lägger bud på Monsanto

Bayer har lagt ett bud per aktie på 122 USD/ aktie vilket ger ett totalt värde av 62 Miljarder USD.

Läs mer

23 Maj 2016

Nya data för benralizumab från Astrazeneca

AstraZeneca meddelar positiva resultat från fas III-studier med benralizumab vid behandling av svår astma

Läs mer

17 Maj 2016

​Ny webb med förbättrad invånarservice om recept

eHälsomyndigheten öppnar en ny webbplats som ska underlätta för myndighetens alla intressenter – apotekskunder, vård-, omsorgs- och apoteksprofessioner, detaljhandel och läkemedelsföretag. En av nyheterna är e-tjänsten Läkemedelskollen som erbjuder digital åtkomst till uppgifter i eHälsomyndighetens register, till exempel om dina recept, vilka läkemedel du hämtat ut och hur mycket som återstår i högkostnadsskyddet.

Läs mer

17 Maj 2016

Artiklar

Collaboration for Value Creation

The competitive landscape for life science companies around the world is changing rapidly. In today’s New Health Economy, drug pricing pressures, scientific breakthroughs, expanding global demand for healthcare access, and emerging digital and analytical capabilities, are all serving to push the healthcare industry towards an ecosystem defined by collaboration, quality and consumer value.

Läs mer

Läkarförbundets nya sjukvårdspolitiska program blickar framåt i osäker terräng

Läkarförbundet har under den gångna vintern tagit fram ett nytt sjukvårdspolitiskt program. Det senaste togs fram för 12 år sedan. I den snabbt föränderliga värld vi numera lever räknar man med en betydligt kortare livslängd, fem år, för det nya programmet. Mats Olsson, framtidsstrateg på Kairos Future, har träffat Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren för ett samtal om framtidens hälso- och sjukvård.

Läs mer

Ny affärsmodell ska göra GSK mer öppet och framgångsrikt

Ny affärsmodell ska göra GSK mer öppet och framgångsrikt Sedan årsskiftet har GSK ändrat sin globala affärsmodell. Förändringen innebär bland annat nya mötesformer som målgruppsanpassade kanalval, där rätt information vid rätt tillfälle och på rätt sätt är nyckeln till framgång.

Läs mer