Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Maria Ericson ny VD för Adxto Care AB

Den 1 februari 2019 tillträder Maria Ericson som ny VD för Adxto Care AB, ett privat vård- och konsultföretag.

Läs mer

15 Jan 2019

Läkemedelsutredningen överlämnad till regeringen

I syfte att förbättra möjligheterna att bedriva en modern hälso- och sjukvård har nuvarande system för finansiering, subvention och prissättning av läkemedel setts över. Den särskilde utredaren Toivo Heinsoo har nu överlämnat sitt slutbetänkande till socialminister Annika Strandhäll.

Läs mer

11 Jan 2019

Läkemedelsutredning nu hos regeringen

Utredningen föreslår att dagens riktade statsbidrag för läkemedelsförmånerna förs över till det generella statsbidraget, samtidigt som landstingen ska få behålla all återbetalning från avtal med läkemedelsbolag.

Läs mer

11 Jan 2019

Moberg Pharma utökar ledningsgruppen

Moberg Pharma utökar ledningsgruppen med Annica Magnusson, Senior Director Regulatory Affairs och Gunilla Wengström, Senior Director Sales & Marketing, båda två medarbetare i bolaget sedan flera år.

Läs mer

8 Jan 2019

Artiklar

Senaste avgöranden av NBL och IGN

NBL har under den tidiga hösten avgett två intressanta beslut rörande vad som ifrågasatts vara otillåten prelansering respektive information för receptbelagt läkemedel riktad till allmänheten. I vanlig ordning finns det också ett antal avgöranden rörande det grundläggande kravet att produktresumén utgör den sakliga utgångspunkten för informationen för läkemedel. IGN har i flera av sina avgöranden betonat att narkotikavarningar måste utformas så att de har ett särskilt uppmärksamhetsvärde.

Läs mer

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK- för januari – oktober 2018

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK- för januari – oktober 2018 Ta del av statistiken i PDF

Läs mer

Statistisk signifikans

Hur hänger dessa begrepp ihop? Kan ett resultat vara statistiskt signifikant utan att vara kliniskt relevant och omvänt, kan en estimerad effekt i en kliniskt studie vara kliniskt relevant utan att man uppnått statistisk signifikans? Ofta trycker man extra på att resultaten är statistiskt signifikanta; minst lika viktigt (om inte viktigare) är förstås att utvärdera effekter ur ett kliniskt perspektiv.

Läs mer