Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

eHälsomyndigheten tar över registret för läkemedelsinformation

eHälsomyndigheten har fått i uppdrag av regeringen att ta över ansvaret för sammanställning och förvaltning av läkemedelsleverantörernas läkemedelsinformation från Läkemedelsverket. eHälsomyndigheten kommer den 21 november 2016 att öppna LiiV.

Läs mer

26 Okt 2016

Vinnare av Guldpillret 2016

För sjunde året i rad delar Läkemedelsförsäkringen i samarbete med Dagens Medicin och Dagens Apotek ut Guldpillret. Årets vinnare är Läkemedelsenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg för deras initiativ ”Evidensbaserad blandbarhetsdatabas för samadministrering av intravenösa läkemedel för säkrare vård”. Förutom äran tilldelas vinnaren ett utbildningsstipendium på 50 000 kronor och ett hederspris under ett seminarium den 18 oktober. Tio bidrag mottogs som genomgående höll en mycket hög kvalitet.

Läs mer

19 Okt 2016

Läkemedelsverket vill att fler rapporterar biverkningar

Kunskapen om läkemedelsbiverkningar behöver följas upp också efter ett godkännande, dvs då läkemedlet finns tillgängligt för patienter, då det kan finnas biverkningar som annars inte uppmärksammas. Läkemedelsverket inleder i höst en kampanj för att få allmänheten att rapportera in misstänkta biverkningar av läkemedel.

Läs mer

18 Okt 2016

Trio stärker Narva inom läkemedel och hälsa

Kommunikationsbyrån växer med en trio nya konsulter med bakgrund inom läkemedel och hälsa.

Läs mer

14 Okt 2016

Artiklar

Avgöranden av IGM-profession

Under senvåren och sommaren har IGM-profession fattat ett jämförelsevis stort antal beslut som är av allmänt intresse. Referatartikeln ägnas därför den här gången enbart åt dessa. Ärendena avser tillämpningen av de centrala bestämmelserna artikel 2 och 4 i Regler för läkemedelsinformation, sponsring av ordinarie verksamhet samt innebörden av de formella kraven på upphörandeuppmaning
innan man anmäler ett konkurrentföretag.

Läs mer

Försäljningsstatistik för Januari – Juli 2016

Den totala försäljningen av läkemedel i Sverige jan – juli 2016 uppgår till 24 miljarder kronor. Procentuellt har försäljningen 2016 (YTD) ökat med 4,82% jämfört samma period 2015. För de senaste 12 månaderna (MAT) har försäljningen ökat med 4,70% jämfört samma period 2014-2015.

Läs mer

SLL:s nya databas för läkemedels miljöpåverkan

Stockholms läns landsting (SLL) har skapat en databas för information om läkemedels miljöpåverkan. Databasen ska presentera läkemedels miljö påverkan på ett lättillgängligt och överskådligt sätt och underlätta för läkemedels kommittéer att ta hänsyn till miljöaspekten i sina rekommendationer. Data basen finns på www.janusinfo.se/miljo och är öppen för alla.

Läs mer