Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

SwedenBIO kritisk till förslag om avgiftshöjning för kliniska prövningar

Igår, den 2 mars 2021, föreslog Läkemedelsverket till regeringen att avgifterna för den statliga kontrollen av läkemedel höjs. Detta skulle bland annat innebära att tillståndsavgiften för en klinisk prövning ökar från 50 000 till 150 000 kronor.

Läs mer

3 mar 2021

Vrålstark framtidstro i life science branschen – men vart växer bolagen?

En färsk studie från SwedenBIO visar att life science-branschen i Sverige går som tåget. För exakt ett år sedan gjorde SwedenBIO en omfattande analys av läget i branschen[1] och såg då en anmärkningsvärd styrka bland framförallt de många mindre bolagen. I den aktuella uppföljningen av samma bolag framkommer att läget förbättrats ytterligare.

Läs mer

3 mar 2021

Tydligare regelverk gällande medicinteknik

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att anpassa svensk rätt till två EU-förordningar på det medicintekniska området. Den nya regleringen om medicintekniska produkter syftar till att skapa enklare och tydligare regler som ska främja innovation och gränsöverskridande handel, samt garantera patientsäkerheten.

Läs mer

26 feb 2021

Rolf Eriksson börjar på Arex Advisor

Rolf Eriksson har börjat som expert inom Regulatory och CMC på Arex Advisor. Han har en doktorsexamen i Biomedicin och kommer närmast från rollen som Regulatory Affairs Director på Rare Thyroid Therapeutics.

Läs mer

24 feb 2021

Artiklar

Aktuella ärenden hos IGN och NBL

Under det tredje kvartalet har antalet ärenden hos IGN och NBL varit tämligen litet. Således har NBL avgett endast ett yttrande och har därmed hittills under året kommit med endast fyra yttranden. Även aktiviteten hos IGN har varit relativt låg med endast sex yttranden. Frågorna i ärendena har bland annat handlat om kraven på vederhäftighet, rättvisande jämförelser, selektivitet samt tydlig och lättläst plikttext. Även bristfällig rapportering i Lifs samarbetsdatabaser samt underlåtenhet att sända in pliktexemplar till IGN har varit på tapeten.

Läs mer

Försäljningsstatistik för januari – oktober 2020

Hösten i full gång, och med den även förkylningssäsongen. Många av oss har möjligheten att jobba hemifrån, och just i år så känns det förstås extra angeläget att vi värnar om varandras hälsa. Här kommer novembers upplaga av försäljningsstatistik från oss på IQVIA; den innehåller data till och med 2020-10.

Läs mer

Med statistik som SUPERKRAFT!

Varför väljer man att bli statistiker? Mer än en gång har jag mötts av förundran över mitt yrkesval och tomma blickar när jag försöker berätta hur kreativt och spännande statistik är. De som tror att vi statistiker är experter på Excel och tänker att arbetet är inrutat och mekaniskt har ingen aningen om vilken superkraft som ligger i att förstå till exempel sannolikhetsteori. Eller lyckokänslan förknippat med att hitta en bra modell för ett komplext problem.

Läs mer