Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Riksrevisionens krock med verkligheten

Riksrevisionens rapport är vid en första anblick en kritisk granskning av Läkemedelsverket, men den visar snarare att Riksrevisionen befinner sig på kollisionskurs med regeringens politik som syftar till att lyfta Life Science-sektorn i Sverige.

Läs mer

18 Jun 2016

MSD introducerar edoxaban som nu ingår i läkemedelsförmånen

Edoxaban (Lixiana®) ingår i läkemedelsförmånen från och med 2016-06-17, meddelar Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV. Det är också startdatum för introduktionen av edoxaban i Sverige.

Läs mer

17 Jun 2016

Byte till Toujeo® utvärderat i observationsstudie

Idag presenterar Sanofi resultat på användandet av Toujeo® (insulin glargin injektion, 300 enheter/ml) baserat på en observationsstudie under pågående klinisk användning.

Läs mer

15 Jun 2016

23,9 miljarder till landstingen för läkemedelskostnader

Regeringen har i en överenskommelse med Sveriges kommuner och landsting, SKL, beslutat att fördela 23,9 miljarder kronor till landstingen för att täcka upp för kostnader för läkemedelsförmånen.

Läs mer

14 Jun 2016

Artiklar

Från akademisk idé till läkemedel

Termen ”From Bench to Bedside” brukar beskriva processen att ta ett projekt från laboratoriet till kliniken. Vägen är lång för att förverkliga drömmen om ett godkänt läkemedel för cancerpatienter. Joachim Gullbo, läkare och forskare, Akademiska sjukhuset Uppsala, berättar här om hur det kan gå till, och ger några reflektioner kring några projekt han har varit med om att föra fram.

Läs mer

Många utmaningar vid prissättning av läkemedel

För att klara de utmaningar kring prissättning av läkemedel som man står inför i dag, måste man anpassa sitt arbetssätt, blicka ut mot vad som händer i Europa och vara öppen för nya betalningsmodeller. Det är några av de många frågor som diskuterades vid det seminarium som i slutet av januari ordnades av Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden.

Läs mer

TAKEDA – lägger alla ägg i samma korg

Takeda i Sverige är relativt litet. Men denna lilla sumobrottare ämnar brotta ned sina muskelstarka och betydligt större konkurrenter i Sverige. Affärsstrategin är att lägga nästan allt krut på tre lovande produkter. Även om harakiri undanbedes på detta japanskägda företag hänger mycket på att medarbetarna levererar.

Läs mer