Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Nytt globalt standardiseringsarbete för tryggare läkemedelsförpackningar

Nu startar ett nytt globalt standardiseringsarbete på ISO för att ta fram en standard för säkerhetsförslutningar för läkemedelsförpackningar med inspiration från standarden Förpackningar – Säkerhetsförslutningar för läkemedelsförpackningar SS-EN 16679.

Läs mer

23 Maj 2017

Förbättrad screening kan minska läkemedelsbiverkningar

Med förbättrade metoder för automatisk screening i elektroniska journalsystem kan läkemedelsbiverkningar lättare upptäckas och förebyggas. Det skulle öka patientsäkerheten och minska vårdkostnaderna, enligt en rapport om läkemedelsbiverkningar hos äldre patienter som tagits fram vid Akademiska sjukhuset.

Läs mer

22 Maj 2017

LIF välkomnar överenskommelsen mellan staten och SKL om läkemedelsförmånen

LIF välkomnar den överenskommelse som slutits mellan staten och Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, om statens bidrag till landstingen för kostnader för läkemedelsförmånen.

Läs mer

17 Maj 2017

Rebecka Sandelin ny Value Access and Policy Director på Amgen

Vid årsskiftet välkomnade Amgen sin nya Value Access and Policy Director Rebecka Sandelin som ansvarar för Sverige, Norden och Baltikum.

Läs mer

15 Maj 2017

Artiklar

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för Januari – april 2017

Första tredjedelen av 2017 har passerat och då kan det vara läge att kasta ett öga på läkemedelsmarknaden i stort. eHälsomyndigheten rapporterar all försäljning av humanläkemedel som säljs från apotek i antal sålda förpackningar och i försäljningspris ut till kund. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distrubution av vacciner. Alla försäljningsvärden i artikeln är angivna i apotekens utpris (AUP). Hänsyn tas inte till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellerna är angivna i tusentals kronor och marknadsandelar och tillväxt anges i procent. Vid ett par tidigare rapporter har även veterinärförsäljningen slunkit med i siffrorna och likaså har siffrorna varit sorterade på MAT. Detta har nu rättats till. Viktor Pregner, IMS Health, har sammanställt och analyserat statistiken.

Läs mer

DIGITALA AFFÄRSMODELLER: Är det något för läkemedelsbolagen?

Det finns i dag väldigt många hälsorelaterade appar tillgängliga för nedladdning. Och intresset för att ta fram digitala patienthjälpmedel är stort bland läkemedelsbolagen. I denna artikel av Darek M. Haftor, professor i informatik vid Linnéuniversitet, får vi en inblick i hur man skapar ekonomiskt värde med hjälp av appar utvecklade för personer med kroniska sjukdomar.

Läs mer

Unik läkemedelsbragd ger Apotekarsocietetens Scheele-pris

Årets Scheele-pristagare, som utses av Apotekarsocieteten, är unik som forskare. Charles L. Sawyers har två gånger tagit grundforskning vidare till utveckling av epokgörande läkemedel. Han har dessutom lyckats med detta på två vitt skilda områden – kronisk myeloisk leukemi och prostatacancer.
– Båda gångerna har han använt sig av samma grundtanke, vad som händer när resistensmekanismer uppkommer, förklarar professor Henrik Grönberg, fram stående forskningsledare på prostatacancerområdet och en av de talare som framträder under Scheele-symposiet i höst.

Läs mer