Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Region Kalmar län vinner det tionde Guldpillret

För tionde året i rad delar idag Läkemedelsförsäkringen, i samarbete med Dagens Medicin, ut Guldpillret. Årets vinnare är Norrlidens Hälsocentral i Region Kalmar län och deras projekt ”Sömnmedel och hur vi blev av med dem – nästan”. Priset, ett utbildningsstipendium till ett värde av 50 000 kronor samt ett hederspris, delas ut idag på Läkemedelsmarknadsdagen.   […]

Läs mer

5 dec 2019

Kristina Torfgård ny VD i Alzinova!

Alzinova har till ny verkställande direktör rekryterat Kristina Torfgård, med gedigen läkemedelsbakgrund, som ett viktigt steg i den nya spännande utvecklingsfas som bolaget nu går in i. Avgående VD Per Wester kommer under en övergångsperiod att kvarstå i bolaget, för att säkerställa en optimal överlämning till ny VD och därmed en kontinuitet i bolagets ledarskap. Kristina tillträder […]

Läs mer

5 dec 2019

Sedana Medical stöder sederingsstudie med isofluran för minskning av delirium

Sedana Medical AB meddelade idag att bolaget finansierar en stor fransk multicenterstudie med isofluran – den läkemedelssubstans som ingår i bolagets läkemedelskandidat IsoConDa – som levereras med bolagets medicintekniska produkt AnaConDa.  Syftet är främst att visa en minskad förekomst av delirium hos mekaniskt ventilerade intensivvårdspatienter jämfört med intravenös sedering med propofol. Ett positivt resultat skulle […]

Läs mer

4 dec 2019

Aqilion stärker sin portfölj med två innovativa läkemedelsprojekt inom inflammation och onkologi

Aqilion stärker bolagets portfölj med två innovativa prekliniska projekt, Alhena och Alnitak. Båda läkemedelsprojekten drivs i egen regi och ligger inom Aqilions nya fokusområde inflammation i gränslandet mellan onkologi och immunologi. Projektet Alhena syftar till att ta fram ett så kallat PROTAC-läkemedel mot ett målprotein som är centralt för vissa cancersjukdomar. PROTAC är en förkortning […]

Läs mer

4 dec 2019

Artiklar

FÖRSÄLJNINGSSTATISTIK för januari – oktober 2019

Novembermörkret har sänkt sig över Sverige och det är dags att återigen ta en titt på statistiken. Den senaste perioden som presenteras här är 201910. Försäljningen innefattar humanläkemedel samt distribution av vacciner. Alla försäljningsvärden är angivna i apotekens listade inpris (AIP). Värdet tar inte hänsyn till upphandlingar och förekommande regionala rabatter. Värdena i tabellen är […]

Läs mer

Avgöranden från IGN och NBL

Sedan förra numret av Pharma Industry har NBL avgivit endast ett beslut medan IGN kommit med ett drygt tiotal. NBL-ärendet är intressant eftersom det handlar om den inte så ofta förekommande frågan om donationer till hälso- och sjukvården. IGN-ärendena har till största delen handlat om relativt vanligt förekommande frågor och innebär knappast ändring eller förtydligande […]

Läs mer

STRONGER TOGETHER – harnessing the power of collaboration across borders

Den nordiska välfärdsmodellen är satt under press och life science-sektorn som helhet står inför stora omvälvningar, inte minst genom intåget av nya teknologier och kravet på ökad digitalisering. I både Sverige och Danmark kraftsamlar regeringarna för att positionera sig som ledande life science-nationer. Var för sig har länderna begränsade möjligheter att konkurrera globalt, men genom […]

Läs mer