Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Akademiska först med enzymrening av avloppsvatten i toaletter

I slutet av augusti startar ett projekt i skarpt läge på Akademiska sjukhuset där man testar enzymrening av avloppsvatten i toaletter. Sjukhuset är först i världen att testa metoden i en verklig miljö. I juni genomfördes en förberedande pilotomgång då man prövade rutiner, metoder för provtagning, informationskanaler och kalibrerade analysmetoden.

Läs mer

22 Aug 2016

Bayer uppges överväga fientligt bud på Monsanto

Tyska kemi- och läkemedelsjätten Bayer överväger att lägga ett fientligt bud på sektorkollegan Monsanto.

Läs mer

17 Aug 2016

Bonnier Business Media förvärvar Netdoktor

BBM har tecknat ett avtal om att förvärva alla aktier i Sveriges ledande oberoende hälsoportal Netdoktor med 1 miljon unika besökare i månaden.

Läs mer

5 Jul 2016

Ingen särreglering av antroposofiska produkter

Dispensen kring vissa antroposofiska läkemedel som funnits sedan 1993 försvinner, en omställningsperiod om fem år. Det beslutade regeringen idag. Apotekarsocieteten har varit en av de remissinstanser som sagt nej till de förslag till särlagstiftning som funnits utan hela tiden hävdat att preparaten ska omfattas av svensk läkemedelslagstiftning.

Läs mer

30 Jun 2016

Artiklar

Från akademisk idé till läkemedel

Termen ”From Bench to Bedside” brukar beskriva processen att ta ett projekt från laboratoriet till kliniken. Vägen är lång för att förverkliga drömmen om ett godkänt läkemedel för cancerpatienter. Joachim Gullbo, läkare och forskare, Akademiska sjukhuset Uppsala, berättar här om hur det kan gå till, och ger några reflektioner kring några projekt han har varit med om att föra fram.

Läs mer

Många utmaningar vid prissättning av läkemedel

För att klara de utmaningar kring prissättning av läkemedel som man står inför i dag, måste man anpassa sitt arbetssätt, blicka ut mot vad som händer i Europa och vara öppen för nya betalningsmodeller. Det är några av de många frågor som diskuterades vid det seminarium som i slutet av januari ordnades av Dagens Medicin Agenda och Läkemedelsmarknaden.

Läs mer

TAKEDA – lägger alla ägg i samma korg

Takeda i Sverige är relativt litet. Men denna lilla sumobrottare ämnar brotta ned sina muskelstarka och betydligt större konkurrenter i Sverige. Affärsstrategin är att lägga nästan allt krut på tre lovande produkter. Även om harakiri undanbedes på detta japanskägda företag hänger mycket på att medarbetarna levererar.

Läs mer