Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

ProPharma Group köper Xendo

ProPharma Group köper announces Xendo Holding B.V. (“Xendo”), ett holländsk bolag där också Sofus Regulatory Affairs AB, ingår.

Läs mer

18 Jul 2018

Katarina Ageborg ny VD för AstraZeneca i Sverige

AstraZeneca meddelar i dag att Katarina Ageborg utsetts till ny VD för AstraZeneca AB. Hon tar över efter Jan-Olof Jacke den 1 augusti 2018 och kommer även fortsättningsvis rapportera till koncernchef Pascal Soriot.

Läs mer

16 Jul 2018

Nationell handlingsplan ska stärka patientsäkerheten

Socialstyrelsen får i uppdrag att samordna och stödja patientsäkerhetsarbetet på nationell nivå. Myndigheten ska tillsammans med berörda aktörer utarbeta en nationell handlingsplan för hälso- och sjukvårdens arbete med ökad patientsäkerhet.

Läs mer

13 Jul 2018

Märta Segerdahl ny CMO på Asarina Pharma

Märta Segerdahl tar med sig över 25 års klinisk och strategisk erfarenhet när hon tillträder som Chief Medical Officer på Asarina Pharma.

Läs mer

12 Jul 2018

Artiklar

Försäljning för icke-säljare

Egentligen är vi alla säljare, vi kommunicerar, påverkar och övertygar både på jobbet och i privatlivet, men kanske är vi inte medvetna om detta. I den här artikeln delar föreläsaren och coachen Johan Dahl med sig av några av sina lärdomar kring försäljning. Läs om nya perspektiv på kommunikation, definitioner och attityder samt framgångsfaktorer – hur gör de allra bästa?

Läs mer

Hur svårt kan det va’?

Ibland får jag frågan varför vi statistiker krånglar till det så mycket? Kan man inte bara räkna ut hur stor andel (till exempel i procent) som tillfrisknar på den nya behandlingen och sedan jämföra det med hur det ser ut för komparatorn? Helt krasst är ju detta matematik som en 15-åring klarar av och varför behöver vi koppla in en statistiker och räkna ut ett konfidensintervall? Antingen är en ny behandling bättre. Eller inte.

Läs mer

Så här kan Du som chef förebygga sexuella trakasserier!

Den 15 oktober 2017 började en snöboll rulla, som just nu bara växer och växer, Metoo-rörelsen. Vi är säkerligen många som chockade följer denna utveckling och inser hur omfattande sexuella trakasserier mot kvinnorna är på våra arbetsplatser världen över. Som chef kan du bidra till att skapa en tryggare arbetsplats, menar chefskonsult Carina Lätt.

Läs mer