Denna webbsida är endast avsedd för läkare och sjukvårdspersonal med förskrivningsrätt.

Nyheter

Mycket framgångsrikt år för Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim kan se tillbaka på ett mycket framgångsrikt 2017. Alla verksamheter bidrog till tillväxt i nettoomsättningen. Satsningen på forskning och utveckling översteg tre miljarder euro, varav cirka 2,7 miljarder euro var inom läkemedelsområdet.

Läs mer

25 Apr 2018

Samarbete mellan Janssen och Galderma inom plackpsoriasis

 Samarbete mellan Janssen och Galderma inom plackpsoriasis Idag meddelade de nordiska marknadsbolagen för Janssen och Galderma ett långsiktigt samarbete kring försäljningen av läkemedlet TREMFYA® (guselkumab), godkänt för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis. ”Både Janssen och Galderma har en lång tradition inom dermatologi. Vår gemensamma expertis kommer att stärka vår närvaro i hela Norden och […]

Läs mer

23 Apr 2018

Nytt lagförslag ska ge billigare läkemedel

Det ska gå att byta ut läkemedel utanför läkemedelsförmånerna till ett likvärdigt utbytbart alternativ som finns inom läkemedelsförmånerna. Det föreslår regeringen i en proposition som beslutas på regeringssammanträdet nu på torsdag.

Läs mer

18 Apr 2018

Merck firar 350 års jubileum den 18 april

Idag den 18 april firas födelsedagen i Sverige och den 18 och 19 april över hela världen under temat: Alltid nyfiken – föreställ er de kommande 350 åren! (Always Curious – Imagine the Next 350 years!)

Läs mer

18 Apr 2018

Artiklar

Höga avgifter utdömda av IGN

IGN har i två aktuella avgöranden utdömt höga avgifter trots att man kanske kan tycka att det handlat om mänskliga misstag och funnits förmildrande omständigheter. I övrigt har de senaste månadernas avgöranden från såväl IGN som NBL huvudsakligen handlat om tillämpning av kravet att ett läkemedels produktresumé utgör den sakliga grunden för all information om läkemedlet samt kravet på vederhäftighet.

Läs mer

Interimanalyser – ”a free lunch”?

I förra numret av PI skrev Anna Törner, statistiker, om att det vore önskvärt att kunna modifiera studier medan de pågår och presenterade en del grundläggande koncept. I denna artikel tar hon upp exempel på hur man kan göra studier adaptiva med hjälp av interimanalyser.

Läs mer

Framtidens Life Science kräver nya regelverk och samarbetsformer

Vilka är de viktigaste trenderna inom life science idag? Hur kommer de viktigaste forskningsgenombrotten att påverka vår hälso- och sjukvård i framtiden? Var i världen sker den snabbaste utvecklingen och vad kommer Sveriges roll att vara? Det är några av de frågor som den första upplagan av konferensen ”Where is life science heading in the future?” adresserade. Läs mer i detta referat av Andreas Namslauer, affärsutvecklare på Stockholm Science City Foundation.

Läs mer