Scandinavian Development Services

Produkter/tjänster:

Läkemedelsutveckling

Regulatorisk strategisk rådgivning för läkemedelsprojekt i alla faser, från tidig preklinisk fas till sen klinisk fas. CMC-experter som kan ge vägledning runt farmaceutisk utveckling av läkemedel för tidig fas och senare uppskalning. Toxikologisk expertis för planering av prekliniska program och studier. Kompetens inom klinisk läkemedelsutveckling, design av kliniska studier med fokus på regulatoriska krav.

Medicintekniska produkter
Regulatorisk rådgivning och utformning av regulatorisk dokumentation, tex klassificering av medicinteknisk produkt, regulatorisk plan och tekniska filer. Utveckling, införande och utvärdering av kvalitetsledningssystem och dess processer och rutiner. Produktutvecklings-experter i riskhantering och användbarhet, design- och utvecklingsprocesser från idé till patient. Biologisk och kemisk utvärdering av experter inom biokompabilitet och toxikologi. Klinisk utvärdering och planering av post-market surveillance (PMS) aktiviteter.

Projektledning
Projektledning av såväl tidiga projekt som projekt i klinisk fas. Agera som sponsorns koordinerande person och ”sponsor oversight” under pågående studie för att säkra att studien utförs enligt gällande kvalitetskrav och inom kostnads- och tidsbudget. Vara behjälplig vid upphandling av tjänster från underleverantörer och CRO. Utforma RFP (Request For Proposal) och bistå vid utvärdering av offerter Inläggning av avslutade studier i EudraCT.

Medicinsk statistik
Design, planering, analys och rapportering av kliniska studier. Forskningsbistånd i projekt som kräver kompetens inom medicinsk statistik. Programmering i SAS, R och STATA. Avancerade studiedesigner som adaptiv design, studier med interimsanalyser och simulering.

Kunder & områden:
SDS är ett konsultbolag med inriktning mot utveckling av läkemedel och medicintekniska produkter samt medicinsk statistik. Vi erbjuder ett helhetskoncept där ni som kund kan välja de tjänster ni har behov av för att komplettera den kompetens och kapacitet ni har internt. Vi kan också ta helhetsansvar för ett avgränsat projekt där vi tar ansvar för operativa delar utifrån er interna strategi.

Våra kunder är mindre och mellanstora läkemedelsbolag och medicintekniska bolag företrädesvis från Sverige och övriga Norden. Vi arbetar också som forskare i ett stort antal projekt med akademisk anknytning och som statistiska experter i myndighetsprojekt.

Våra medarbetare är högt kvalificerade med mångårig erfarenhet av utvecklingsarbete från både större och mindre läkemedelsbolag, medicintekniska bolag och arbete vid läkemedelsmyndigheter. Några anställda har erfarenhet från arbete hos CROs (Clinical Research Organisation) och drygt hälften av våra medarbetare är disputerade. SDS har den regulatoriska och vetenskapliga expertis som behövs för att säkerställa att er produkt blir redo att möta granskare, användare och patienter.

Vår målsättning är att hjälpa våra kunder till den mest effektiva vägen i produktutveckling – att göra rätt från början.

Antal anställda:
20+

PharmaRelations AB

PharmaRelations är ett nordiskt konsult- och bemanningsföretag specialiserat inom Life Science. Vi tillhandahåller kompetens av hög kvalitet genom tjänsterna Rekrytering och Uthyrning. Vår drivkraft är att skapa värde för våra kunder och utveckling för medarbetarna inom olika sektorer av branschen. PharmaRelations kunder är företag inom Läkemedel, Medicinteknik, Bioteknik, Egenvård (OTC), Dentalvård och Animal Health.


Vårt erbjudande

Som Nischad leverantör av Talent Services inom Life Science – skapar vi värde och flexibilitet för branschen. Vi är branschens supernischade leverantör av Talent Services i hela Norden. En partner i marknaden som alltid kan erbjuda de bästa resurserna eftersom vi samtidigt fokuserar på att bygga intressanta karriärer för våra konsulter och kandidater. Vi är nischade när det gäller kundbas, men med bredd i olika typer av tjänster inom Talent Services; rekrytering, uthyrning av konsulter, professionella tjänster samt outsourcing vilket skapar synergier, alternativa lösningar och flexibilitet för våra uppdragsgivare


Rekrytering
Kompetensbaserad rekrytering
PharmaRelations arbetar efter filosofin kompetensbaserad rekrytering. Tillsammans med uppdragsgivaren väljer vi noga ut nödvändiga kvalifikationer och kompetenser. Kandidater utvärderas systematiskt mot dessa kompetenser genom hela rekryteringsprocessen. Till stöd i processens slutskede erbjuder vi tester. PharmaRelations konsulter är licensierade i OPQ.


Uthyrning
Flexibilitet skapar möjligheter. Det finns många skäl att hyra in personal, allt oftare handlar bemanning om strategiska överväganden men givetvis också om mer akuta och mycket tidsbegränsade behov. ”Strategisk inhyrning” är en kostnadseffektiv kombination av egen och inhyrd personal. Ibland är en kombination av inhyrning och rekrytering ett utmärkt sätt att testa en person före rekrytering. Oavsett det rör sig om tjänster inom marknad, försäljning eller Regulatoriska tjänster så har vi erfarenheten, kompetensen och konsulterna.


Outsourcing av hela säljkårer (Contract Sales Force)

är en av PharmaRelations huvudtjänster. Vi har under åren hyrt ut flera säljkårer med mycket goda försäljningsresultat. Vi kan också erbjuda hjälp och stöd i strategiska och taktiska frågor kring uppstart och styrning av en säljkår. PharmaRelations erbjuder ett kvalificerat team av säljare när ert företag har behovet.

 

Outsourcing av delar av eller hela Regulatory, PV, QA och Medical info
PharmaRelations erbjuder tjänsten att lägga ut hela eller delar av sin ”life cycle” regulatory på vår personal. Samma gäller inom områdena Covigilance (PV), QA och Medical info. Vi har kompetens att hantera alla typer av produkter, såväl läkemedel och medtech produkter.


Outsourcing av Besöksbokning – en del av säljprocessen
Vi erbjuder effektiva och kvalitetsfokuserade säljstödsfunktioner som vi har samlat under namnet Pharma Connect, där besöksbokning är en viktig del. Vi har lång erfarenhet av bokning mot primärvård, specialistvård, kliniker och tandvård. Vi arbetar för att ge säljarna en strukturerad och effektiv arbetsdag.


Kontaktpersoner/e-post:

Niklas Claesson, Affärsområdeschef Sälj & marknad, [email protected]

Fredrik Anjou, VD, [email protected]

Karin Hård, Affärsområdeschef OTC & Apotek, [email protected]

Rikard Lundgren, Affärsområdeschef Skandinavien & omställning, [email protected]

Ola Gustavsson, Affärsområdeschef Rekrytering, [email protected]

Torbjörn Ströberg, Affärsområdeschef Medical & Scientific, [email protected]

Nina Fredriksson, Rekryteringskonsult / Affärsutveckling, [email protected]

 

Prenumerera