Pharma Industry after work i Forskaren

Succé! Det var roligt att se så många av läkemedelsindustrins vänner och kollegor samlas i Hagastadens nya vardagsrum, Forskaren, när Pharma Industry bjöd in till after work.

Mötet blev ett kvitto på att branschen behöver arenor att mötas på, inspireras tillsammans och utbyta tankar och erfarenheter. Och skvallra lite såklart.

Stort tack till alla som deltog och se bilder från kvällen nedan.

t.v Ella Bohlin Rud Pedersen, Johan Bloom Add Health Media, Carl Michael Bergman Opticom, Lisa Miksell Add Health Media, Magnus Lejelöv Colivia, Ingela Liberg Orion Pharma, Anton Meriaux Sobi, Peter Stefansson Orion Pharma AB

t.v Jennie Wåge Add Health Media, Eva Rämme Bremberg BRAVE Recruitment, Sofia Löfkvist Freyja, Ulrika Nyberg Pharma Industry, Malin Parkler Pfizer, Sofia Åkerlund Praktisk Medicin, Peter Lundström Progress PR, Soraya Esmailzadeh Novocure

Jenny Nevelius MSD, Dennis Zirath Add Health Media, Therese Lindé Elekta, Ada Trepci Fortrea/MSD, Lina Eqbali MSD, Dana Enkusson PharmaRelations AB, Babak Eqbali CSL VIFOR

Kent Björkquist Lif, Görel Skogsmo Lilly, Filippa Reinfeldt Vectura, Ulrika Nyberg Pharma Industry, Magnus Lejelöv Colivia, Emma Höglund BCB Medical, Suzanne Ceder Norgine , Jens Bäckman Kulmed, Anna Söderlund Pfizer.

t.v Anna Omstedt MedUniverse, Anna Norin MedUniverse, Emma Höglund BCB Medical, Anna Söderlund Pfizer, Jennie Wåge Add Health Media, Susanne Olesen Norgine, Suzanne Ceder Norgine, Johan Bloom Add Helath Media, Marcus Åkerberg Urban Deli

t.v Tinni Lien Bayer, Jenny Nevelius MSD, Christina Ljungcrantz MSD, Carina Karlsson Immedica Pharma, Maj Sundbom Immedica Pharma AB, Arvid Cronlund Immedica Pharma AB, Stefan Carlens Karolinska Universitetssjukhuset, Pia Watkinson CancerRehabFonden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tar ny nyckelroll inom Market Access på Bayer

Bayer meddelar att Christer Westlinder ansluter till sitt Market Access team.

Christer Westlinder

Med en apotekarexamen från Uppsala universitet och nästan 20 års erfarenhet inom läkemedelsområdet, både nationellt och internationellt, har Christer en djup förståelse för branschen och dess dynamik. Hans tidigare erfarenheter kommer att utgöra en stark grund för att driva Bayers market access strategi framåt.

– Christer är inte bara en erfaren strateg, utan även en skicklig ledare som kan driva projekt från idé till genomförande. Hans strategiska tänkande och ledaregenskaper gör honom till en idealisk för denna roll, säger Karin Eidolf, Sverigechef för Bayer Läkemedel.

– I min nya roll strävar jag efter att säkerställa att patienter i Sverige inte hindras av praktiska eller byråkratiska hinder för att snabbt få tillgång till de läkemedel de behöver, säger Christer Westlinder.

– Vi ser fram emot att välkomna Christer till Bayer och är övertygade om att hans erfarenhet och visioner kommer att stärka vår position inom Market Access och ytterligare driva vårt engagemang för att förbättra patienters livskvalitet, säger Karin Eidolf.

Regeringen vill ha en nationell digital infrastruktur för hälsodata

Regeringskansliet har utsett Mats Nilsson till att biträda Socialdepartementet med att möjliggöra en nationell digital infrastruktur för hälsodata. Uppdraget innebär att ge förslag på åtgärder som kan tillgängliggöra hälsodata i hela vårdkedjan för både hälso- och sjukvård och tandvård.

Regeringen har en målsättning om en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården där staten tar ett större ansvar. Uppdraget till utredaren innebär att analysera och föreslå åtgärder som möjliggör en nationell digital infrastruktur för hela hälso- och sjukvården, med fokus på de rättsliga förutsättningarna, samt analysera och ta fram förslag kopplade till en kommande EU-förordning om ett europeiskt hälsodataområde, EHDS.

Mats Nilsson. Foto: Rickard L. Eriksson

Mats Nilsson är avdelningschef på Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, Forte. Han har tidigare bland annat varit stabschef på E-hälsomyndigheten och har erfarenhet från flera utredningar i Regeringskansliet.

– En nationell digital infrastruktur för hälsodata ökar kvaliteten i vården och förbättrar patientsäkerheten. Dessutom kommer det att minska den administrativa bördan för vårdpersonalen. Men utmaningarna är stora och kräver omfattande arbete, också i takt med att förslag på EU-nivå är på väg och behöver förberedas. Det är därför glädjande att Mats Nilsson nu kommer in med sin stora erfarenhet för att ta sig an det här uppdraget, säger socialminister Jakob Forssmed.

Hälsodata handlar till exempel om information relaterad till hälsa, vård eller livssituation för en individ eller en grupp. Ofta avses sådana uppgifter om enskilda individers hälsa som samlas in och lagras digitalt. Det kan exempelvis vara journalanteckningar eller uppgifter om läkemedel som skrivits ut på recept. Utredningen tillsätts mot bakgrund av att det i Tidöavtalet framgår att hälsodata ska bli tillgängliga i hela vårdkedjan för all vård, såväl kommunal som regional och för tandvård, oavsett huvudman. Regeringen har också nyligen utsett Tomas Werngren som nationell samordnare för digital infrastruktur i hälso- och sjukvården. Samordnarens uppdrag är att bistå regeringen genom att informera om regeringens arbete med en nationell digital infrastruktur för hälso- och sjukvården och att genom en nära dialog med berörda aktörer förbereda för införandet av denna infrastruktur.

Första vetenskapliga konferensen om innebandy

Den 9:e februari arrangeras för första gången konferensen Floorball Science Summit. Deltagarna på konferensen får ta del av kunskap från flera praktiknära forskningsprojekt, föreläsningar och nya resultat från forskningsprojekt. Konferensen arrangeras tillsammans med Svenska Innebandyförbundet, Innebandyns kompetenscentrum (IKC) och Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

Den 9:e februari arrangeras för första gången konferensen Floorball Science Summit i Umeå, med deltagare från hela landet. Foto: Svenska Innebandyförbundet.

Foto: Svenska Innebandyförbundet.

– Floorball Science Summit kommer att locka deltagare från hela Sverige och besökarna kommer att få ta del av intressanta föreläsningar om allt från skador och skadeprevention till fysisk prestation och ledarskap, säger Stefan Hildingsson, fritidsdirektör i Umeå kommun och ledamot i Innebandyns kompetenscentrum (IKC):s styrgrupp som är medarrangör.

En av forskarna som kommer att presentera under dagen är Per Göran ”PG” Fahlström, universitetslektor vid Institutionen för idrottsvetenskap vid Linneuniversitet, som kommer att berätta om innebandygymnasier som miljö och lärarnas roll.

Läs hela nyheten

Nya data från ASCO-GU för patienter med urotelial cancer

Nya data som presenteras på årets ASCO-GU bekräftar BAVENCIO (avelumab) position som första linjens underhållsbehandling för patienter med lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer.

  • Abstracts gällande behandlingsval, sekvensering samt livskvalitet kommer att presenteras vid 2024 års ASCO GU.
  • Real World Evidence visar att medianöverlevnad från start av första linjens kemoterapi är cirka 30 månader för patienter som behandlades med Bavencio underhållsbehandling den så kallade JAVELIN Bladder-regimen (PATRIOT-II & READY-CUP).
  • Medianöverlevnaden från start av första linjens kemoterapi når 40 månader i Real World Evidence-studie (AVENANCE) hos patienter som fick ADC-behandling (Antibody Drug Conjucate) som andra linjens behandling efter JAVELIN Bladder-regimen.
  • Merck, ett ledande forsknings- och teknikföretag, meddelade idag nya real world data som fortsätter att stödja användningen av JAVELIN Bladder-regimen för patienter som inte progredierat efter första linjens platinumbaserad kemoterapi. Data inkluderar real world studier som bekräftar en medianöverlevnad (OS) på cirka 30 månader. RWE studien AVENANCE visar att medianöverlevnaden från start av första linjens kemoterapi når 40 månader hos patienter som fick ADC-behandling (Antibody Drug Conjucate) som andra linjens behandling efter Bavencio underhållsbehandling.

Läs hela nyheten

TakeCare får läsa Nationella läkemedelslistan

CGMs journalsystem TakeCare med webbapplikationen CGM NLLview har som ett av de första vårdinformationssystemen på marknaden erhållit godkännande av E-hälsomyndigheten för läsåtkomst till Nationella läkemedelslistan. Tjänsten i TakeCare ska användas inom Region Stockholm och Region Gotland.

Anpassning av TakeCare till NLL (nationella läkemedelslistan) har pågått intensivt under senaste året i nära samarbete med Region Stockholm och Region Gotlands IT-arkitekter och specialister inom läkemedel och patientsäkerhet, för klinisk förankring. Detta med syftet att säkerställa ett system anpassat till vårdens behov och den nya lagen om nationella läkemedelslistan.

Projektet har drivits agilt i nära samarbete med Region Stockholm och Region Gotland samt med E-hälsomyndigheten. CGM valde en agil projektledningsmodell med täta demonstrationer till kund. Detta har gett oss som leverantör en unik möjlighet att leverera systemutvecklingen iterativt, där vår kund haft möjlighet att verifiera lösningen allt eftersom utvecklingen pågått. Arbetssättet har resulterat i en mycket snabb process för att utveckla systemet till att passa verksamheternas behov och skapa tidig nytta.

Läs hela nyheten

Byggstart för GoCo Active Lab

I maj 2023 beslöt Sveriges innovationsmyndighet Vinnova att investera 160 miljoner i innovationsplattformen på GoCo Health Innovation City för att ge Sverige en världsledande roll inom life science, med placering i Mölndal utanför Göteborg.

Bara åtta månader senare byggstartas nu GoCo Active Lab där forskning kring nya läkemedel och terapier ska kombineras med ett unikt grepp för att påskynda utvecklingen inom förebyggande hälso- och sjukvård. Detta firas med ett stort event den 25 januari ihop med landets mest intressanta aktörer inom hälsa.

Byggstart av GoCo Active Lab: ett nationellt center där avancerade terapier möter preventiv hälsa på GoCo Health Innovation City.

– Vi ser att framtiden inom stadsbyggnad innebär kombinationsbyggnader. GoCo Active Lab är en sammansmältning av moderna labblokaler, framtidens träning och konferensmiljö, där vi erbjuder matupplevelser och mötesplatser för branschen där idéer och kunskap kan utbytas säger Jacob Torell, VD för GoCo Health Innovation City som med den nya etableringen fysiskt knyter an till AstraZenecas forskningsanläggning.

– Det känns väldigt glädjande för oss att nästa stora steg nu tas för att ytterligare stärka Sveriges life science-kluster och öka vår konkurrenskraft. Att GoCo Health Innovation City hamnar närmareAstraZeneca innebär att vi tillsammans förbättrar förutsättningarna för innovativa samarbeten som kan leda till framtidens behandlingar och läkemedel, säger Anders Holmén, VP Head Pharmaceutical Sciences på AstraZeneca.

GoCo Active Labs toppmoderna laboratorier blir basen för CCRM Nordic, ett nationellt center med fokus på utveckling och produktion av avancerade läkemedel som ger banbrytande möjligheter för behandling av sjukdomar som hittills inte kunnat botas. CCRM Nordic är ett icke-vinstdrivande bolag med uppbackning av ett industrikonsortium bestående av AstraZeneca, CombiGene, Cytiva, Getinge, GoCo Health Innovation City, Takara Bio Europe, BICO, Verigraft och CCRM Kanada. Huset blir även forskningsarena för flera tunga aktörer som Sahlgrenska universitetssjukhuset, Chalmers, OligoNova och Göteborgs universitet.

– I Västsverige finns mycket stark samverkan mellan sjukvård, akademi och näringsliv. Sahlgrenska universitetssjukhuset är bäst i landet på klinisk forskning enligt Vetenskapsrådets utvärdering och en given partner till GoCo och andra aktörer inom life science-området. Vi arbetar tillsammans med relevanta partners för ett hälsofrämjande, förebyggande och proaktivt förhållningssätt där individen kan vara medskapare i sin egen vård och hälsa. Tät samverkan är en nyckel för att nå vårt mål att bli Europas ledande universitetssjukhus, säger Boubou Hallberg, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Läs hela nyheten

Förebyggande behandling mot HIV blir del av Vårdval Sexuell Hälsa

Mittenkoalitionen tillsammans med Vänsterpartiet föreslår nu att den förebyggande behandlingsmetoden PrEP mot hiv ska erbjudas inom Vårdval Sexuell Hälsa. I dag är Venhälsan vid Södersjukhuset och avdelning Sexuell Hälsa vid Karolinska i Huddinge de verksamheter inom Region Stockholm som förskriver preexpositionsprofylax (PrEP) mot hiv till personer som har hög risk att få hiv, främst gäller det män som har sex med män. De senaste åren har vi sett hur det periodvis varit långa köer då kapaciteten inte mött behovet. Trots det historiskt svåra ekonomiska läget är vi stolta över att prioritera denna livsviktiga, förebyggande vård som i längden besparar såväl individen som samhället livslånga medicinska behandlingar.

(fr v till h) Sandra Ivanovic Rubin (MP), sjukvårdspolitisk talesperson. Jonas Lindberg (V) oppositionsregionråd. Talla Alkurdi (S) hälso- och sjukvårdsregionråd. Christine Lorne (C) primärvårdsregionråd

– Jag och Centerpartiet har jobbat länge för att PrEP ska bli en del av vårdvalet och att köerna kortas rejält, för det är helt oacceptabelt att människor smittas med hiv i väntan på behandling. Nu har regionen ett tydligt uppdrag att se över avtalet så fler kan förskriva PrEP, säger Christine Lorne (C), primärvårdsregionråd.

Under onsdagens primärvårdsnämnd lade Mittenkoalitionen tillsammans med Vänsterpartiet fram en skrivelse om att vårdval sexuell hälsa skyndsamt ska revideras så att vårdgivare i vårdvalet kan förskriva PrEP. Därmed kan fler personer få behandling. Tidigare har Mittenkoalitionen verkat för att korta köerna genom att se till att även Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge erbjuder PrEP sedan hösten 2023.

– Region Stockholm ska vara ett föredöme i arbetet mot hiv. Trots ett pressat ekonomiskt läge har det nya styret redan sett till att fler vårdgivare kan erbjuda PrEP, och jag är glad att vi nu tar nästa steg, säger Talla Alkurdi (S), hälso- och sjukvårdregionråd.

I och med att PrEP blir en del av Vårdval Sexuell Hälsa kommer ytterligare kliniker kunna börja förskriva behandlingen under 2024.

– Det här är ett jätteviktigt beslut för att stärka den sexuella hälsan och göra vården mer tillgänglig. Det är också ett bra exempel på hur vi genom preventiva insatser kan undvika lidandet som sjukdom innebär och minska behovet av mer omfattande vårdinsatser senare, säger Sandra Ivanovic Rubin (MP) sjukvårdspolitisk talesperson.

– PrEP har varit ovärderligt för att minska antalet hivinfektioner i Stockholm bland män som har sex med män. Det är väldigt effektivt och blir nu ännu bättre när fler får tillgång till det, säger Jonas Lindberg (V), sjukvårdspolitisk talesperson.

Läs hela nyheten

IHI får ny Executive Director

 

IHI, Institute for Healthcare Improvement, som har sin bas i Boston, USA har fått en ny direktör.

Hello Niklas! Were delighted to welcome you on board IHI. Can you tell us a little bit about yourself – what country are you from, what did you study and where were you working up until now?
Hi, it’s great to join and thank you for the warm welcome. I’m from Sweden, and I studied in Sweden. I did my PhD in Germany at the EMBL, the European Molecular Biology Laboratory, where I focused on methods to examine the structures of proteins, including bioinformatics. After my PhD I went back to Sweden to work for AstraZeneca, where I led computational teams in early research. I was with AstraZeneca for almost fourteen years, from 1999 to 2013. One of the things I did there was set up a project under the first IMI programme – working with colleagues in other companies to develop a proposal for a call and then co-leading the project. In 2013 I had the opportunity to move to Cambridge to set up ELIXIR, which is the European research infrastructure for life-science data. Now I’ve arrived at IHI, so that circle is closed and I look forward to work closer with industry partners again!

Niklas Blomberg, new Executive Director of IHI.

You’ve worked on IMI projects in the past before. What was your first introduction to the IMI programme and your first impressions of how IMI worked?

I was involved in the IMI Open PHACTS project while at AstraZeneca, that was the start. At the time, around 2009/2010, a lot of data – both chemical and biological – was being released into the public domain. I was managing a computational science group in AstraZeneca and started talking to colleagues with similar jobs from other companies. We realised that we were all trying to make sense of the open data in the public domain, all doing the same work to standardise, integrate and link all of those databases. The idea of Open PHACTS was to work across companies – and with the academic data community – to package and access the data in a systematic way, a bit like how containers are stacked on a large ship.

The Open PHACTS project was quite successful, and it was a really interesting experience. I remember an early meeting with the industry colleagues – we had an exciting and wide-ranging discussion on what we could do collectively (pre-competitively) – to make it easier for us to access the data as an industry group. In the end we worked up a proposal for an idea to IMI, the idea was accepted, the call was launched, and we started that project in one of the first IMI rounds.

Running the project was also a very good experience. In the beginning the industry and academic partners had different ideas regarding the research, so we had to navigate through those and find solutions to work together effectively. In the end we were all very happy with the outcome – the project launched a foundation to help sustainability and we learned a lot. That was my first flavour of IMI but before the project finished I moved to ELIXIR.

And at ELIXIR you worked on IMI projects from the academic side?

Yes, I’ve seen IMI from both sides, from the industry side and from the academic side. And now I’ll see it from the inside, which I look forward to. On the academic side, with ELIXIR, we were involved in the FAIRplus project which was about trying to make data from IMI projects FAIR (Findable, Accessible, Interoperable and Reusable) so that it could be reused by other researchers. Another project we were involved in was eTRANSAFE where the idea was to do translational safety modelling by getting data from companies as well as the public domain and using that data to do estimates or risk assessments of drug safety. Both projects have gone really well – for instance FAIRplus has delivered solutions that have been adopted both by industry and the European Open Science Cloud, while in eTRANSAFE the science platform coming out of the project has been licensed for commercialisation by a company that is working with the academic partners to make a product.

Läs hela nyheten

Regeringen uppmärksammar svensk forskning inom Alzheimer

AlzeCure Pharma AB (publ) (FN STO: ALZCUR), ett läkemedelsbolag som utvecklar en bred portfölj av småmolekulära produktkandidater för sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet, med projekt inom både Alzheimers sjukdom och smärta, meddelar idag att äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje, tillsammans med representanter från regeringen och Alzheimerfonden, under onsdagen den 17 januari besökt AlzeCure Pharma. Syftet med besöket var att inhämta kunskap och belysa den utökade forskning och utveckling som krävs i takt med att antalet personer med demenssjukdom växer, samt att uppmärksamma svensk forskning inom området där AlzeCure Pharmas Alzheimer-projekt kan ha en betydande roll.

Fler än 160 000 människor i Sverige bedöms lida av någon form av demenssjukdom och i takt med ökad livslängd förväntas antalet personer som insjuknar i demens fördubblas till år 2050. Trots att det är mycket allvarliga sjukdomar med stor påverkan på både individen och anhöriga, så saknas det fortfarande både botemedel och välfungerande bromsmediciner inom svensk demensvård vilket innebär stora utmaningar för vården och omsorgen. Forskningen är idag starkt beroende av en stabil och omfattande finansiering i arbetet med att nå de genombrott som krävs för att kunna leverera banbrytande lösningar av broms- och botemedel mot demenssjukdomarna. Regeringen har därför gett Socialstyrelsen i uppdrag att ta fram ett underlag till en utvecklad nationell demensstrategi för att kunna möta framtida utmaningar.

Som ett led i arbetet har äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje tillsammans med representanter från regeringen samt Alzheimerfondens generalsekreterare Liselotte Jansson, besökt AlzeCure Pharma i Huddinge. Vid besöket presenterade Alzecure Pharmas vd Martin Jönsson bolagets pågående utveckling inom Alzheimerområdet och diskussioner hölls avseende behandlingsmöjligheter vid demenssjukdom idag och i framtiden, samt hur framtida forskningsfinansiering skulle kunna se ut.

“Vi är hedrade och otroligt glada över att regeringen väljer att uppmärksamma vår viktiga forskning inom demensområdet med tonvikt på Alzheimers sjukdom. I takt med att levnadsstandarden höjs och sjukvården förbättras ökar medellivslängden, och därmed också risken för demensrelaterade sjukdomar som ställer mycket höga krav på den statligt finansierade vården. Behovet av effektivare läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet, och inte minst förebyggande behandlingar som skulle kunna hindra att sjukdomen bryter ut, är mycket stort. Allt som kan underlätta vårt arbete att ta fram nya läkemedel är av betydelse och jag ser fram emot att se resultatet av det arbete som regeringen och Socialstyrelsen nu driver”, säger Martin Jönson, VD på AlzeCure Pharma.

Läs hela nyheten