Meliva växer i Sverige

Meliva utökar sitt erbjudande inom specialistvård genom ett planerat förvärv av Cevitagruppen och DBI Vård & Hälsa. Förvärvet är föremål för godkännande från berörda myndigheter och regioner och planeras slutföras under hösten 2024.

Cevitagruppen är en ledande gynekologiaktör med verksamhet i Region Stockholm och Västra Götaland som erbjuder såväl gynekologi, öron-näsa-hals-mottagning och barnmorskemottagning, som omfattande konsultations- och operationstjänster.

DBI Vård & Hälsa, grundat 2017, är en av de största privata vårdgivarna inomortopedi i Stockholm och med verksamhet i Västerås. DBI är ledande inom hand- och fotkirurgi i Sverige.

Både primär- och specialistvård i Stockholm och Västra Götalandsregionen
Genom förvärven av Cevitagruppen och DBI skapas en stark plattform för Melivas specialistvård som kompletterar det nuvarande primärvårdsnätverket med 18 vårdcentraler i Region Stockholm och Västra Götaland.

Nu kan Meliva erbjuda kvalitativ vård inom flera specialistområden; gynekologi, öron-näsa-hals, ortopedi, reumatologi, rehabilitering och plastikkirurgi. Samtidigt ökar möjligheten för medarbetare inom Meliva att lära och utvecklas inom olika medicinska specialiteter och verksamhetstyper. Förvärvet utökar också Melivas nuvarande kundgrupp till att omfatta även försäkringsbolag och privat finansiering, då ortopedi och gynekologi står för cirka 40% av alla försäkringsfinansierade behandlingar.

”Cevitagruppen och DBI är båda kvalitetsdrivna verksamheter med kulturer som präglas av såväl spetskompetens som patientfokus. Samgåendet kompletterar inte enbart vårt fokus på familjer och barn utan ger oss också ännu bättre möjligheter att hålla ihop patientresan, inte minst i region Stockholm där vi idag har över 100 000 listade patienter” säger Anders Westerholm, VD Meliva.

”Demografiska förändringar, fokus på kvinnors hälsa, ökat antal livsstilssjukdomar i kombination med begränsad tillgänglighet och växande vårdköer kommer att öka efterfrågan av specialiserade vårdtjänster. Tillsammans med Meliva och DBI får vi ännu bättre möjligheter att möta detta ökade behov inom såväl offentlig- som försäkringsfinansierad vård” säger Håkan Baehrendtz, VD Cevitagruppen.

”Jag ser verkligen fram emot att kombinera Melivas fina etablerade nätverk inom primärvård och Cevitagruppens specialistvård med våra verksamheter, och därmed kunna hjälpa ännu fler patienter med behov av ortopedisk vård” säger Carin Ivarsson, VD DBI Vård & Hälsa.

AI + magnetkamera ökar tidig upptäckt av bröstcancer

En ny klinisk studie visar att en AI-baserad metod för att välja ut kvinnor för tilläggsscreening med magnetisk resonanstomografi (MRI) kan markant förbättra upptäckten av bröstcancer som missats vid traditionell mammografi. Den randomiserade kliniska studien ScreenTrustMRI, ledd av Fredrik Strand på Karolinska Universitetssjukhuset, visar hur en innovativ AI-teknik potentiellt kan revolutionera dagens bröstcancerscreening.

Mammografi är den mest använda metoden för bröstcancerscreening och har visat sig minska dödligheten i bröstcancer genom tidig upptäckt. Trots detta upptäcks omkring 30 procent av cancerfallen hos screeningdeltagare på grund av symptom som uppstår i intervallet mellan två screeningtillfällen. Dessa är ofta mer aggressiva och har en sämre prognos.

Därför finns behov av kompletterande tekniska lösningar. Den randomiserade kliniska studien ScreenTrustMRI, ledd av Fredrik Strand på Karolinska Universitetssjukhuset och publicerad i Nature Medicine, undersökte en nyutvecklad AI-teknik för att bedöma mammografibilder och identifiera kvinnor med hög risk för att ha missad cancer. Av de kvinnor som fick ett högt AI-baserat poäng (de övre 6,9 procenten), erbjöds slumpmässigt hälften att delta i en tilläggsundersökning med magnetkamera (MR). AI-metoden har utvecklats i samarbete mellan forskargrupper på KI och KTH, och finansierats av Medtechlabs, Bröstcancerförbundet med flera. Genom djupinlärning kan AI-tekniken känna igen mer subtila mönster i bilderna jämfört med den mer etablerade metoden baserad på röntgenläkares visuella bedömning av mammografisk täthet enligt fyra kategorier. Totalt upptäcktes 36 cancrar bland 559 kvinnor som dessförinnan fått friskbrev från vanlig mammografi.

– Vi hade förstås hoppats att den AI-metod vi utvecklat skulle vara bra för att välja ut vilka som skulle behöva en kompletterande MR-undersökning, men att det skulle leda till att vi upptäckte så stort antal missade cancrar kunde vi inte drömma om, säger Fredrik Strand, röntgenläkare på Karolinska Universitetssjukhuset och forskarevid institutionen för onkologi-patologi vid Karolinska Institutet.


Fredrik Strand. Fotograf: Sanne Jonsson.

Jämfört med resultaten från en tidigare klinisk studie baserad på mammografisk täthet, var AI-metoden cirka fyra gånger mer effektiv för att upptäcka cancer, med 64 upptäckta fall per 1000 MR-undersökningar jämfört med 16,5 fall per 1000 i den tidigare studien. Denna AI-baserade metod visade sig vara mycket lovande för att förbättra upptäckten av invasiva och multifokala cancerformer, vilket understryker dess potential att komplettera traditionell mammografi. Genom att fokusera på cirka 7-8 procent av screeningdeltagarna kan denna metod göra det ekonomiskt hållbart att använda MR som tilläggsundersökning, med en kostnad per upptäckt cancerfall som är jämförbar med mammografi.

– Nu när studien är klar måste vi pausa metoden eftersom den behöver få godkännande från europeiska läkemedelsverket för rutinmässig användning. Dessutom behöver mjukvaran paketeras och kvalitetssäkras för att bli en produkt, och för detta har vi erhållit fortsatt finansiering från Wallenbergstiftelserna, säger Fredrik Strand.

Resultaten från ScreenTrustMRI-studien ger hopp om att AI-teknik kan spela en avgörande roll i framtidens bröstcancerscreening. Genom att integrera AI-baserade bedömningar i den befintliga screeningprocessen kan fler cancerfall upptäckas tidigt, vilket i slutändan kan rädda fler liv.

Ta del av studien här.

Fotograf: Sanne Jonsson.

Största genombrottet för munhälsan sedan fluor: Sigrid lanserar SiPore

Biggest impact on oral health since introduction of fluoride predicted as Sigrid Therapeutics announces market readiness of SiPore® Professional Care and Consumer Range Products.

SiPore® SMART silica particles provide formidable first line defense against caries and plaque formation.

  • Depletes salivary amylase and reduces carbohydrate digestion
  • Instant and lasting effect
  • Compatible with existing oral care products
  • Commercial supply chain in place
  • First SiPore® -fortified products could reach market as early as 2025

Sigrid Therapeutics today announced the market readiness of SiPore® for both the professional and consumer oral health markets. In studies with human saliva, SiPore® particles have a dramatic impact – depleting salivary amylase by up 75%. This in turn decreases carbohydrate digestion leading to a 45% reduction in biofilm formation, with the potential to result in less plaque formation and caries. Leading experts are already calling SiPore® the biggest advance in oral health since fluoride. In-house studies show SiPore® particles can be added to a range of commercially available oral health care products. With the supply chain being finalized, Sigrid is currently in active discussion with global oral health care companies and predicts the first products could reach the market by late 2025.

 “We’ve had incredible interest in SiPore® and its potential use in oral health right from the beginning. Both from leading experts and oral health companies. I am proud of our achievements and based on our ongoing discussions with global partners, I believe it is realistic to have the first SiPore®-fortified products on the market by the end of 2025.”Sana Alajmovic, CEO of Sigrid Therapeutics.

Sigrid is targeting two key market segments for SiPore®:
Professional Care: Dental manufactures will incorporate the SiPore® technology into professional oral care products such as fluoride varnish, prophy paste, desensitizers, gels and be sold to dental clinics for the use by dental professionals.

 Consumer Health: Global consumer health care companies will incorporate the SiPore® technology into their products and sell them directly to consumers (D2C) through GFT, e-commerce, and pharmacies.

Furthermore, SiPore® has the added benefit of providing a PRE-caries solution by reducing pH drops with the potential to prevent tooth demineralization before damage has occurred. Used as an add-on or combination effect with Fluoride, SiPore® exerts its effect before Fluoride does, offering additional protection where mechanical brushing can’t reach. This follows the recent report from the European Federation of Periodontology that highlighted the pressing need for increased preventative oral health care. Professor Iain Chapple of Birmingham University was one of the lead authors and sees the potential of SiPore®: “Having seen the technology, scientific portfolio and safety data, it was clear that the potential oral and systemic health benefits of SiPore® are tangible and could be field changing – perhaps the biggest innovation since fluoride!”

”Caries and periodontitis are among the most prevalent noncommunicable diseases globally, affecting approximately 3.5 billion people. Any method to improve oral health will have significant impacts on individuals and health economics within society. As a dentist, I see great potential for SiPore®, once it becomes commercially available, to become an important tool for both consumers and professionals in enhancing oral health,” says Damir Konakovic, Head of the Oral Health Division.

Sana Alajmovic, CEO of Sigrid Therapeutics, says: “We’ve had incredible interest in SiPore® and its potential use in oral health right from the beginning. Both from leading experts and oral health companies. I am proud of our achievements and based on our ongoing discussions with global partners, I believe it is realistic to have the first SiPore®-fortified products on the market by the end of 2025.”

SmartCella tar in 600 miljoner

SmartCella meddelar idag att bolaget tagit in 50 miljoner euro i nytt kapital via en nyemission för att driva tillväxt och stödja kommersialiseringen av mikrokatetern Extroducer och bolagets cell- och mRNA-verksamhet. I nyemissionen deltog de befintliga stora institutionella investerarna Fjärde AP-fonden, AMF Pension och SEB-Stiftelsen, samt AstraZeneca, en ny långsiktig och strategisk investerare (som står för hälften av det nya kapitalet). Även Handelsbanken Fonder och RoosGruppen AB är nya större institutionella investerare i SmartCella. Nyemissionen hade en ”premoney” värdering på 500 miljoner euro.


SmartCellas styrelseordförande Christian Kinch och vd Niklas Prager. Foto: Jesper Frisk för Dagens Industri.

SmartCella är ett globalt innovativt bioteknikföretag med visionen att kombinera nya leveransplattformar, som till exempel den FDA-godkända Extroducer:n, med att utveckla banbrytande cell- och mRNA-terapier. Teamet består av internationella forskare, innovatörer och visionärer som är dedikerade till att skapa framtidens precisionsmedicin genom innovation och solid kliniska data. Ambitionen är att göra precisionsmedicin tillgänglig för många.

Kapitalanskaffningen stöddes av de befintliga stora institutionella investerarna Fjärde AP-fonden, AMF Pension och SEB-Stiftelsen, och inkluderade även nya investerare som AstraZeneca, Handelsbanken Fonder och RoosGruppen AB. Christian Kinch och Thomas von Koch förblir stora aktieägare (via SWIB Holding AB). Kapitalanskaffningen är en del av SmartCellas övergripande strategiska utveckling och framtidssäkring, vilken omfattar fortsatta investeringar i organisationen och infrastruktur samt ökad kommersialisering och marknadsföring.

En annan strategisk byggsten är de nya medlemmarna i SmartCellas styrelse som nyligen kommunicerats, med Regina Fritsche-Danielson (Senior Vice President och Global Head of Research and Early Development, Cardiovascular, Renal and Metabolic Diseases på AstraZeneca), Anna Martling (professor i kirurgi och vetenskaplig chef för Life Science vid Karolinska Institutet) och Claude Dartiguelongue (med tidigare ledande positioner hos Lonza, Thermo Fisher Scientific och Becton Dickinson and Company).

Christian Kinch, grundare och styrelseordförande i SmartCella, kommenterar: ”Vi är djupt tacksamma för det robusta stödet till SmartCella, både från våra nuvarande och nya investerare. Ägarbasen är imponerande stark med professionella investerare parallellt med AstraZeneca, en vetenskapsfokuserad industri- och teknikledare. Investerarnas stöd bekräftar deras förtroende för vår affärsmodell, vårt team och vår potential att revolutionera behandlingen av några av de allvarligaste sjukdomarna i världen. SmartCella är en attraktiv investeringsmöjlighet med en integrerad affärsmodell som kombinerar vetenskap, hållbarhet och positiv påverkan. SmartCella handlar om att främja en hälsosammare framtid.”

Niklas Prager, vd för SmartCella, säger: ”Vi verkar inom de mest spännande och attraktiva områdena inom bioteknik. Cell- och genterapi är de hetaste områdena just nu inom bioteknikforskning och investeringar, men SmartCella har varit lite av en dold skatt. Med det nya kapitalet kommer vi att fortsätta att bygga vår organisation och satsa på ökad tillväxt. Vi kommer att ha ett särskilt fokus på att öka takten i kommersialiseringen av Extroducer:n vilken, som jag ser det, är en av de mest banbrytande innovationerna inom målinriktade leveranslösningar eftersom den möjliggör leverans av terapier direkt till annars svåråtkomliga tumörer eller organ. Extroducer:n, i kombination med vår världsledande forskning och kunskap inom cell- och mRNA-terapier, gör SmartCella unikt. Denna kapitalanskaffning är en milstolpe för oss – och vår resa har bara börjat.”

Regina Fritsche-Danielson, styrelseledamot i SmartCella, tillägger: ”På AstraZeneca ser vi potentialen i cell- och genterapier för att sakta ner, stoppa och till och med vända sjukdomsförloppet inom områden där det fortfarande finns ett stort medicinskt behov. Jag är glad över att få bli en del av SmartCellas styrelse, där vi bygger vidare på vårt befintliga samarbete med SmartCella och delar med oss av vår kunskap och våra färdigheter för att driva innovation inom detta snabbt växande område.”

Skandinaviska Enskilda Banken agerade finansiell rådgivare till SmartCella.

Bilder på Christian Kinch och Niklas Prager har vi lånat från Dagens Industri som idag skriver om kapitalanskaffningen här. 

Läkemedelsbristen drabbar cancerpatienter

Under årets andra kvartal var sammanlagt 977 läkemedel restnoterade på svenska apotek. Bland restnoteringarna finns bland annat mediciner som behandlar njursvikt och cancer i tarm, bröst och sköldkörtel. Det visar statistik från Läkemedelsverket sammanställd av licensläkemedelsimportören AtrimusRx.

– Restnoteringar av läkemedel drabbar allt ifrån den förälder som inte får tag på rätt sorts febernedsättande läkemedel till sina sjuka barn till den cancerdrabbade som behöver läkemedel för sin överlevnad. Gemensamt är att restnoteringar orsakar onödig oro och i värsta fall även utebliven behandling, och därför behöver läkare få bättre förutsättningar att hjälpa sina patienter hitta alternativa läkemedelsbehandlingar, säger Nicky Nadem, vd för AtrimusRx.

Läkemedelsverket uppdaterar dagligen sin databas över restnoterade läkemedel. Under det andra kvartalet i år har sammanlagt 977 läkemedel registrerats som restnoterade. Bland restnoteringarna finns alfakalcidol, som behandlar njursvikt och hypokalcemin, fluorouracil, som används vid behandling av cancer i tarm, bröst och sköldkörtel och epirubicin, som behandlar bröst- och ventrikelcancer.

Vissa läkemedel, som exempelvis Intuniv som är ADHD-medicin för barn och ungdomar, var bara restnoterade under ett par dagar. Andra läkemedel, som exempelvis HIV-medicinen Abacavir/Lamivudine Accord, har varit restnoterade under hela perioden.

När restsituationer uppstår har läkare och andra som förskriver möjlighet att skriva recept på ett motsvarande utländskt läkemedel genom ett så kallat licensförfarande med godkännande från Läkemedelsverket. Det är dock ofta svårt för läkare att veta vilka läkemedel som finns tillgängliga i andra länder. Läkemedelsverket själva har vid flera tillfällen konstaterat att det råder ett informationsunderskott bland läkare om licensläkemedel och hur de kan användas när det är brist på andra läkemedel.

– Det är helt avgörande för läkares möjlighet att hjälpa sina patienter att de har tillräcklig information om vilka läkemedel som finns tillgängliga som licensläkemedel som alternativ till restnoterade läkemedel. Det informationsunderskott som nu råder bland läkare är ett stort problem och riskerar patienternas hälsa och ibland till och med liv, säger Nicky Nadem.

För mer information, kontakta gärna:

Nicky Nadem, vd för AtrimusRx, 073-954 37 18 [email protected]

Fakta om licensläkemedel

• Läkemedel som är godkända och registrerade i andra länder kan förskrivas som licensläkemedel i Sverige, exempelvis vid bristsituationer.

• Den förskrivande läkaren skickar in en licensmotivering och ett apotek skickar in en licensansökan till Läkemedelsverket.

• Läkemedelsverket godkänner ansökan, förutsatt att läkemedlet är ändamålsenligt och uppfyller godtagbar farmaceutisk kvalitet.

• Ett importföretag tar in läkemedlet till Sverige och levererar till apoteket.

AtrimusRx importerar läkemedel från andra länder när de inte finns tillgängliga eller inte är registrerade i Sverige och distribuerar dem sedan till svenska apotek och sjukhus. Vi vill bidra till att patienter får de läkemedel de behöver, att läkare har goda förutsättningar att hjälpa sina patienter och att apotek och sjukhus får god service. Vår vision är ett samhälle där alla som är i behov av ett visst läkemedel ska kunna få det snabbt, smidigt och säkert.

Trädgårdsmingel och nätverkande i Almedalen 2024 – ett axplock

Almedalsveckan 2024 är över och totalt genomfördes 2,467 officiella seminarier och evenemang. Evenemanget samlade omkring 40,000 besökare på plats i Visby under veckan. Den partiledare som drog flest åhörare var Socialdemokraternas Magdalena Andersson, som lockade ungefär 1,500 personer till sitt tal under torsdagen (27 juni).

Inofficiella arrangemang är oräkneliga. Och ser vi till vår bransch genomfördes tex massor av slutna rundabordssamtal med beslutsfattare och mängder av inofficiella möten och pitcher. Antalet mingel går heller inte att summera, då det kyldes dricka och dracks med is i alla trädgårdar och ruiner i Visby. Vädret var det bästa i Almedalens mannaminne och värmen gjorde att det kokade överallt, från tidiga morgnar till sena kvällar i den underbart vackra solnedgången.

Forslunds sommartips från Almedalen

Daniel Forslund är en veteran i Almedalen-sammanhang och som utvecklingsansvarig för digitalisering, forskning, innovation på Vårdföretagarna hade han även detta år ett intensivt schema under Almedalsveckan. Här ger Daniel sina tips till att se spännande seminarier och panelsamtal från veckan i efterhand.

⏯️”AI kan rädda liv i vården – men hur kommer vi dit?” – spännande panelsamtal arrangerat av AI Sweden där vi diskuterade mellan myndigheter, vårdgivare och företag om hur vi skapar trygghet att pröva och införa nya AI-tillämpningar för minskad administration och bättre medicinska beslutsstöd: https://lnkd.in/dXg-AzqN

⏯️”Vilka myter kring digital vårdutveckling borde begravas en gång för alla?” – viktigt samtal arrangerat av Doctrin om alla myter kring den digitala vården som biter sig kvar och tolkas som sanningar bara för att de sagts så många gånger. Här kunde vi punktera en del seglivade myter och kunskapa för framtiden: https://lnkd.in/dzSw_dYn
⏯️”Intensivvård i vardagsrummet – hur högspecialiserad kan vården i hemmet bli?” – superintressant frågeställning där ny metodik i kombination med smart teknik kan utvidga antalet vårdplatser utanför sjukhusets väggar! Arrangören Karolinska Universitetssjukhuset planerar en ambitiös satsning och CAPIO S:T GÖRANS SJUKHUS AB är igång sedan hösten 2022. Se seminariet här: https://lnkd.in/dP6fMuB6

⏯️”Digital triage – möjligheter och utmaningar” – högaktuellt tema när Inera AB samlade en rad tongivande vårdrepresentanter för att diskutera patientens digitala kontakt med vården och införandet av bl.a. 1177 Direkt och hur denna nya tjänst ska samspela med alla de redan välanvända digitala tjänsterna från privata vårdgivare: https://lnkd.in/dPij3ceP

⏯️”Från kö till vård – strategier och idéer som minskar vårdköerna” – livepodd om vårdens styrning och hur vi skapar incitament och möjlighet för innovation och utveckling. Lyssna här: https://lnkd.in/dhHWMgqN

Från Indien till Visby – första gången i Almedalen

Inspirerande, öppet och tillgängligt är några av de ord som Thommen Chacko använder för att beskriva sin första Almedalsvecka. Thommen Chacko är ny vd för BMS i Sverige och skriver här sin sammanfattning av dagarna i Visby, exklusivt för Pharma Industry.


Thommen Chacko, ny vd för BMS i Sverige, har varit på sin första Almedalsvecka.

Mitt första besök på Almedalsveckan var en otroligt speciell upplevelse. Som vd för ett amerikanskt läkemedelsföretag i Sverige, och med mina rötter i södra Indien, fick jag en unik inblick i svensk politisk och social kultur. Almedalen är verkligen en smältdegel av idéer, där politiker, företrädare från olika sektorer och engagerade medborgare möts för att diskutera och debattera viktiga samhällsfrågor i en mängd olika interaktiva format.

Det som slog mig mest var den öppna och tillgängliga atmosfären. Att se politiker gå på gatorna, klädda i allt från kostymer till mer avslappnade sommarkläder, och samtala med vanliga medborgare var både uppfriskande och inspirerande. Denna informella miljö främjar verkligen dialog och samarbete, vilket jag tror är avgörande för att driva framgångsrika förändringar inom svensk hälso- och sjukvård. På ett personligt plan fick jag då och då frågor om min svarta kavaj, som vissa tyckte var ”lite för varm” – men för mig var temperaturen på 20-25 grader i Visby behaglig med indiska mått mätt.

Seminarierna var en annan höjdpunkt. Jag deltog i flera diskussioner om framtidens hälso- och sjukvård, digitalisering och hållbarhet. Det var fascinerande att höra olika perspektiv och insikter från experter, politiker och patientrepresentanter. Jag hade förmånen att delta i många enskilda möten med framstående personer, bland andra Maja Fjaestad, tidigare statssekreterare och docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, som fokuserar på skärningspunkten mellan samhälle och teknik; Therese Leijon, generalsekreterare för Ung Cancer, som lyfte fram det sociala utanförskapet som unga cancerpatienter möter och deras längre diagnostider jämfört med vuxna; Stefan Jovinge, forsknings- och utbildningschef vid Skånes universitetssjukhus, som diskuterade möjligheterna med Advanced Therapy Medicinal Products (ATMP); och slutligen Lina Nordquist från Liberalerna, som delade med sig av värdefulla perspektiv på hälsotillståndet i Sverige.

Möjligheten att engagera sig i samtal med dessa individer i en informell miljö sammanfattade Almedalsandan för mig. Det har gett mig värdefulla idéer och inspiration som jag ser fram emot att ta med i BMS fortsatta arbete. Almedalsveckan gav mig också en ovärderlig möjlighet att nätverka med andra branschledare inom life science. Att kunna utbyta erfarenheter och diskutera gemensamma utmaningar och möjligheter har stärkt min tro på vikten av samarbete och partnerskap.

Sammanfattningsvis har mitt första besök på Almedalsveckan varit både lärorikt och inspirerande. Jag är tacksam för möjligheten att delta i detta evenemang och ser fram emot att fortsätta bidra till samtalet om hur vi kan förbättra vården för svenska patienter. Jag inser också att ”samverkan” är ett populärt begrepp bland många svenskar, och jag tror att det är vägen framåt – samtidigt som jag tror att behovet av ett tydligare ansvarstagande i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård är avgörande. Jag är gärna med och bidrar här.

Thommen Chacko, vd BMS Sverige.

Soligt och inspirerande i Almedalen

Almedalsveckan visade återigen på en stark vilja till samverkan och dialog kring de utmaningar och möjligheter som vi har inom svensk hälso- och sjukvård. Frågor om kunskapsstyrning, patientinvolvering, AI, beredskap och finansiering av life science-sektorn var centrala, med ett gemensamt mål att förbättra vården och skapa ett starkare, friskare Sverige.

En ofta diskuterad fråga var huruvida svensk hälso- och sjukvård styrs mer av kunskap eller av ekonomi. Diskussioner belyste behovet av att harmonisera medicinsk kunskap med de ekonomiska realiteter som regionerna står inför. Det lyftes fram att fortbildning och kompetensutveckling är avgörande för en kunskapsbaserad styrning, men att kortsiktig ekonomisk styrning ofta utgör ett hinder.

Två ämnen som dominerade under veckan var AI och beredskap. AI ses som en del av samhällets framtid, och samtalen fokuserade på hur man bäst kan utnyttja dess potential inom vården. Beredskap och motståndskraft diskuterades mot bakgrund av pandemin, krig och hot mot demokratin, med en stark betoning på att stärka Sveriges förmåga att hantera sådana utmaningar.

Seminarier om hälsodata och AI betonade behovet av att teknik och lagar ska komma på plats för att dessa resurser ska kunna användas effektivt inom hälso- och sjukvården. Samtidigt måste professionerna och deras verksamheter utvecklas för att fullt ut dra nytta av hälsodata och stärka landets konkurrenskraft.

Ett återkommande tema var utvecklingen inom diabetesvården, där nya teknologier och läkemedel ständigt introduceras. Det framhölls att nationella kvalitetsregister som NDR är centrala för att utvärdera och förbättra vården. Samtidigt påpekades det att det finns stora regionala skillnader och att vissa riktlinjer och kunskapsstöd är motsägelsefulla eller inaktuella. Detta försvårar för både erfarna läkare och nyutbildade kollegor att tillämpa bästa praxis.

Vikten av att inkludera patientperspektivet i utformningen av kunskapsstöd och riktlinjer lyftes också fram i flera seminarier. Eftersom många diabetesbehandlingar innebär egenvård är det nödvändigt att patienter involveras i processen. Uppföljningar som Diabetesbarometern används för att övervaka hur väl kunskapsstöden implementeras runt om i landet.

Behovet av nationellt ansvar för vaccinationer av äldre, riskgrupper och gravida togs upp som en viktig fråga. Liksom nya medicinska genombrott bör värderas ur ett brett samhällsperspektiv, och det betonades hur viktigt det är med tillitsfull samverkan mellan offentlig hälso- och sjukvård och läkemedelsindustrin för att förbättra vården för cancerpatienter.

Diskussioner om life science-sektorns framtid underströk vikten av att koppla samman strategi och resurser för att säkerställa branschens fortsatta framgång. Finansiering identifierades som en avgörande faktor, där det behövs både nationellt och internationellt kapital för att små företag ska kunna växa. Det påpekades också att den svenska life science-strategin saknar budget, vilket hindrar dess genomförande.

Tack alla ni som arbetat med så gedigna och kunskapshöjande program och seminarier, rundabordssamtal och nätverksmingel. Vi vet att det kräver mycket jobb och planering för att få ihop dessa scheman. Ännu en gång var det en ynnest att få ta del av allt detta som erbjöds under Almedalsveckan. Jag ser redan fram emot nästa år.

Ulrika Nyberg
Chefredaktör
Pharma Industry

 


Ulrika Nyberg, här flankerad av två professorer från Uppsala Universitet, Mathias Hallberg och Fred Nyberg, samt Chief Communications Officer på Novatron, Linda Nyberg. (Om vi är släkt? Ja. :))

 

 

Flitigt rapporterande av Tankesmedjan Synaps

Tankesmedjan Synaps har varit aktiv på Instagram under Almedalsveckan och delat information om olika möten, seminarier, partiledartal och hälso- och sjukvårdsfrågor.

Tankesmedjan Synaps fokus är att lyfta fram frågor kring hälso- och sjukvården. De har arbetat för att visa hur strukturella förändringar i lagstiftningen kan förbättra patienters tillgång till vård och minska vårdköerna. Ett av deras initiativ är ”Fritt Vårdsök”, som syftar till att stärka patienternas rätt att söka vård över regionsgränserna efter att vårdgarantin löpt ut (Synaps) .

Synaps under Almedalsveckan engagerat sig i diskussioner om hur svensk sjukvård kan reformeras för att bli mer effektiv och tillgänglig, med fokus på patienternas rättigheter och möjligheter , och regelbundet rapporterat i sina sociala kanaler.

Storstilat Gustaf Drougge, vd och initiativtagare till tankesmedjan. Det har varit roligt att följa, och du som missat kan se det i efterhand på Instagram-kanalen.

Prenumerera