Onkologi i Sverige

Medicinska tidskrifter

Produkter/tjänster:
I OIS når du alla läkare som behandlar cancerpatienter, t ex onkologer, hematologer, urologer, kirurger, lungläkare, smärtläkare, palliatörer, radiologer samt sjuksköterskor inom onkologi, hematologi, urologi. OIS är TS-kontrollerad och har en upplaga på 8200. Innehållet är nischat till maligna tillstånd och du når garanterat din målgrupp om du har en produkt med en indikation inom cancerområdet.

Affärsidé:
Tillhandahålla en tidning som handlar om cancer, bara cancer.

Kontaktpersoner/e-post:
Anita Thunell, [email protected]
Niclas Ahlberg, [email protected]
Patrik Gustavsson, [email protected]

Antal anställda:
6

 

 

Hemsida

www.onkologiisverige.se

Adress

Tyra Lundgrens väg 6, 13440 Gustavsberg

Besöksadress

Tyra Lundgrens väg 6

Telefon

08-570 10 520