Neurologi i Sverige

Medicinska tidskrifter

Produkter/tjänster:
I NIS når du alla läkare som behandlar patienter med neurologiska sjukdomar, t ex neurologer, geriatriker, rehabläkare, smärtläkare, internmedicinare, smärtläkare etc.
Tidningen är TS-kontrollerad och har en upplaga på 8500. Innehållet är nischat till neurologi och du når garanterat din målgrupp om du har en produkt mot en neurologisk sjukdom.

Affärsidé:
Tillhandahålla en tidning som handlar om neurologiska sjukdomar, och inget annat.

Kontaktpersoner/e-post:
Anita Thunell, [email protected]
Niclas Ahlberg, [email protected]
Patrik Gustavsson, [email protected]

Antal anställda:
6

 

 

Hemsida

www.neurologiisverige.se

Adress

Tyra Lundgrens väg 6, 13440 Gustavsberg

Besöksadress

Tyra Lundgrens väg 6

Telefon

08-570 10 520