Xultophy® (IDegLira) godkänt i Europa

Xultophy® är varumärket för IDegLira, den första kombinationen av insulin degludek (Tresiba®) och liraglutid (Victoza®) i en och samma injektionspenna, och tas en gång per dag. Xultophy® är utvecklad för behandling av vuxna med typ 2-diabetes för att förbättra blodsockerkontrollen i kombination med glukossänkande läkemedel som tas oralt, om dessa på egen hand eller i kombination med basinsulin inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.

– Vi ser Xultophy® som ett viktigt steg framåt i utvecklingen, med potential att förändra behandlingen av typ 2-diabetes. I kliniska studier1, där Xultophy® användes av personer med okontrollerad typ 2-diabetes, som tidigare behandlades med oral diabetesbehandling, uppnådde cirka 80% det uppsatta målvärdet för långtidssocker (HbA1c). Vi ser fram emot att kunna erbjuda Xultophy® till personer med typ 2-diabetes i Sverige, förhoppningsvis under hösten 2015 säger Christina Lloyd, Clinical Medical Regulatory Director på Novo Nordisk Scandinavia.

Om Xultophy®
Xultophy® är en insulinkombination som injiceras en gång per dag. Xultophy® består av insulin degludek (Tresiba®), ett analogt basinsulin och liraglutid (Victoza®), en human GLP-1 analog.

I kliniska studier1,2 har Xultophy® konsekvent uppvisat resultat med förbättrad blodsockerkontroll över lång tid hos personer med typ 2-diabetes som ännu inte fått insulinbehandling och även hos personer med typ 2-diabetes som tidigare inte uppnått blodsockerkontroll med sin basinsulinbehandling. Hos personer som inte uppnådde blodsockerkontroll med basinsulinbehandling har behandling med Xultophy® i kliniska studier lett till en sänkning av HbA1c med 21 mmol/mol, en genomsnittlig viktminskning på 2,7 kilo samt givit upphov till färre hypoglykemier jämfört med insulin degludek.

Novo Nordisk lämnade in en ansökan om godkännande av Xultophy® i EU den 31 maj 2013.