Vinnare av Guldpillret 2016

Vinnare av Guldpillret 2016
För sjunde året i rad delar Läkemedelsförsäkringen i samarbete med Dagens Medicin och Dagens Apotek ut Guldpillret. Årets vinnare är Läkemedelsenheten vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg för deras initiativ ”Evidensbaserad blandbarhetsdatabas för samadministrering av intravenösa läkemedel för säkrare vård”. Förutom äran tilldelas vinnaren ett utbildningsstipendium på 50 000 kronor och ett hederspris under ett seminarium den 18 oktober. Tio bidrag mottogs som genomgående höll en mycket hög kvalitet.

– Inom sjukhusvården ges ofta samtidigt flera läkemedel intravenöst till en patient. Läkemedel som administreras samtidigt eller direkt efter varandra i samma infart kan påverka varandras löslighet och stabilitet. Årets pristagare har med blandbarhetsdatabasen fyllt en mycket viktig kunskapslucka och databasen ger sjuksköterskor, läkare och kliniska farmaceuter lättillgänglig och evidensbaserad vägledning om läkemedels blandbarhet, något som ökat patientsäkerheten på ett föredömligt sätt säger Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen och juryns ordförande.

Juryns motivering lyder: ”För utvecklingen av ett evidensbaserat kunskapsstöd som identifierar och löser ett vardagligt och stort problem i sjukhusvården. Pristagarna har gjort en viktig insats för att öka säkerheten och kvaliteten i läkemedelsanvändningen hos patienter som har behov av att samtidigt få flera läkemedel intravenöst. Arbetet visar styrkan på samverkan över yrkesgränser för ökad patientsäkerhet.”

Syftet med Guldpillret är att identifiera nya arbetssätt och metoder inom hälso- och sjukvården för att uppnå en säkrare läkemedelsanvändning och därmed en bättre hälsa hos patienterna. Utmärkelsen ska stimulera anställda inom sjukvården, apotekssektorn och forskarvärlden att hitta lösningar för bättre läkemedelsanvändning och färre läkemedelsskador. Förra årets vinnare var vårdbolaget TioHundra för sin satsning på kvalitetssäkrad läkemedelshantering inom hemsjukvården.

I juryn för Guldpillret ingår förutom Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen och Christina Kennedy, chefredaktör Dagens Medicin och Dagens Apotek, följande personer:

Mikael Hoffmann, ordförande i Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedelsfrågor
Märit Johansson, ordförande i Apotekarsocieteten
Thomas Lönngren, konsult och tidigare chef för EU:s läkemedelsmyndighet European Medicines Agency
Anders Rane, professor i klinisk farmakologi, Karolinska institutet
Sineva Ribeiro, ordförande i Vårdförbundet
Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung

FÖR MER INFORMATION KONTAKTA:
Robert Ström, VD för Läkemedelsförsäkringen
Tel: 070 296 1620
E-post: robert.strom@lakemedelsforsakringen.se