Vinnare av Guldpillret 2014

Priset instiftades av Dagens Medicin, Dagens Apotek och Läkemedelsförsäkringen och har som syfte att uppmärksamma en bättre och säkrare läkemedelsanvändning.

– Det här är väldigt roligt, säger, Henrik Toss, ordförande för Läkemedelskommittén i Uppsala län. Priset är en uppskattning till alla som arbetar med att förbättra läkemedelsbehandlingen av de äldre.

Enligt Henrik Toss finns det brister inom stora delar av sjukvården när det gäller kunskap om symtom, utredning och behandling för de mest sjuk äldre.

– Gamla människor visar många gånger helt andra symtom på vanliga sjukdomar än vad yngre människor gör. Det här leder till feldiagnostik och till både över- och underbehandling av sjukdomstillstånd hos de mest sjuka äldre.

Ett problem som har lyfts fram är att många vårdprogram bygger på dokumentation från läkemedelsprövningar, där deltagarna har varit betydligt yngre och där man inte har tagit hänsyn till de äldres förmåga att klara läkemedelsbehandling. Det är mot bakgrund av detta som läkemedelskommittéerna i Uppsala-Örebroregionen tagit fram rekommendationer för läkemedelsbehandling i gruppen de mest sjuka äldre inom några utvalda områden.

¬– Vårt mål är att förbättra livskvaliteten för de mest sjuka äldre genom att undvika läkemedel som inte tillför något positivt och att dosera betydelsefulla läkemedel på rätt sätt, så att man undviker vårdskador, säger Henrik Toss.

Priset delas ut i Stockholm i samband med ett seminarium på Dagens Medicin.