Vidareutvecklad Respimat-inhalator lanseras på den svenska marknaden

Vidareutvecklad Respimat-inhalator lanseras på den svenska marknaden

Boehringer Ingelheim introducerar nu en vidareutveckling av Respimat-inhalatorn i Sverige. Den nya generationens inhalator förenklar handhavandet för patienten och är dessutom återanvändbar vilket är en miljövinst. Inhalatorn används idag av dem som lever med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) eller astma.

Många människor som lider av lungsjukdomar såsom KOL använder oftast en inhalator för att inhalera sitt läkemedel. Respimat är en av de inhalatorer som finns på marknaden och idag använder cirka 35 000 patienter Respimat.

– Patienter med KOL kan ibland ha svårt att inhalera snabbt och kraftfullt, vilket flera av inhalatorerna på marknaden som innehåller pulver kräver om läkemedlet ska nå djupt ner i lungorna. Respimat är annorlunda och kräver endast ett vanligt djupt andetag för en bra lungdeponering. Nu har vi också gjort inhalatorn mer användarvänlig, och eftersom läkemedelsbehållaren kan bytas ut bidrar den till mindre avfall, säger Malin Hanno, medicinskt ansvarig inom KOL/Astma på Boehringer Ingelheim Sverige.

Boehringer Ingelheim har utvecklat inhalatorn baserat på feedback från patienterna och sjukvården. Följande förändringar har gjorts:

Inhalatorn har blivit längre, vilket ger ett bättre grepp som underlättar laddningen
En tydligare dosräknare har kopplats direkt till läkemedelsbehållaren, vilket gör att patienten har lättare att se hur många doser som finns kvar
Kan återanvändas
Med den förbättrade Respimat-inhalatorn kan läkemedelsbehållaren bytas ut flera gånger istället för att hela inhalatorn måste slängas när läkemedelsbehållaren är slut varje månad. Det betyder att alla Sveriges 35 000 användare i snitt bara kommer att behöva fyra inhalatorer per år istället för tolv, den totala årsförbrukningen blir nu 140 000 inhalatorer, vilket sparar vår miljö 280 000 inhalatorer (produktion, transporter och destruktion). Inhalatorn innehåller heller inga drivgaser, vilket i sig är den i särklass största miljövinsten.

– Sedan 2010 har Boehringer Ingelheim minskat sitt totala, globala koldioxidutsläppet med 15 %, trots ökad produktion. Vårt mål är 20 % minskning globalt innan 2020, och ett av de viktigaste sätten för oss att bidra till en bättre miljö är genom innovativa produktutvecklingar. Respimat-inhalatorn är en av dem, säger Malin Hanno.

För vidare information, välkommen att kontakta:

Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com