Ulrika Berglund – blir policychef på MSD

Ulrika Berglund blir Policychef hos läkemedelsföretaget MSD och börjar den nyinrättade tjänsten den 5 september 2016.

Ulrika kommer till MSD från medtechföretaget Bactiguard där hon var kommunikationsdirektör och del av ledningsgruppen. Ulrika tar med sig stor erfarenhet och ett etablerat nätverk inom hälso- och sjukvårdens ledande befattningshavare och dess politiska områden, från en solid karriär främst inom medtech-området. Ulrika grundade och drev branschtidningen MedTech Magazine i 10 år innan hon sålde den till Mentor Communications.

Ulrikas viktigaste uppgifter i sin nya roll på MSD kommer dels att innebära att driva företagets viktigaste policyfrågor genom att aktivt etablera och upprätthålla en öppen dialog med ledande beslutsfattare och viktiga externa aktörer samt att vara en stark röst i branschföreningen LIF. Ulrika kommer även att representera MSD i många policyforum.

”-Jag är mycket glad över att ha ett fullt lag ombord, säger Ulf Janzon, policy och kommunikationsdirektör samt tf VD på MSD, och fortsätter, ”jag ser verkligen fram emot att få mer resurser i vårt viktiga arbete för att förbättra förutsättningarna för klinisk forskning då vi sedan länge har en oproportionerligt stor andel av företagets studier i Sverige. Kan vi dessutom bidra till en smidigare och snabbare omsättning av forskningsresultaten i fördelar för svenska patienter genom snabb introduktion kopplat till noggrann uppföljning är jag övertygad om att Sverige åter kan bli ledande inom Life science.”