Typ-2 diabetes – ny rekommendation för läkemedelsbehandling från Läkemedelsverket

Typ-2 diabetes – ny rekommendation för läkemedelsbehandling från Läkemedelsverket
I veckan publicerades Läkemedelsverkets nya behandlingsrekommendationer för patienter med typ-2 diabetes. Typ-2 diabetes är den vanligaste formen av diabetes och drabbar oftast personer över 40 år. Ungefär fem procent av befolkningen har diagnostiserad typ-2 diabetes.

Läkemedelsverkets behandlingsrekommendation har tagits fram i samverkan med Socialstyrelsen och beskriver en övergripande strategi för läkemedelsbehandling där metformin fortfarande är förstahandsbehandling vid typ-2 diabetes.
Det finns ett flertal andra läkemedel som kan kombineras med metformin eller vara ett alternativ när metformin inte kan användas, som DPP-4-hämmare och SGLT 2-hämmare. Jardiance (empagliflozin) är en SGLT 2-hämmare som är ett av de läkemedel som anses vara ett lämpligt val som tillägg eller alternativ till metformin hos patienter med manifest kardiovaskulär sjukdom.

Jardiance har tidigare i år lyfts i Socialstyrelsens riktlinjer till prioritet 3 för patienter med typ-2 diabetes och manifest hjärt-kärlsjukdom, det innebär att hälso- och sjukvården bör erbjuda Jardiance till personer med typ 2-diabetes och manifest hjärt-kärlsjukdom.
– Att Läkemedelsverket uppmärksammar att läkemedelsbehandlingen ska var individualiserad och ta hänsyn till patientens förutsättningar och samsjuklighet är positivt och viktigt, säger Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim.
Jardiance sänker blodsockret och minskar risken för att patienter med typ 2-diabetes och etablerad kardiovaskulär sjukdom ska dö i någon hjärt-kärlsjukdom med 38 procent enligt studien EMPA-REG OUTCOME. (1)

För vidare information, välkommen att kontakta:
Tina Österlind, kommunikationsansvarig, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-998 699
E-post: tina.oesterlind.ext@boehringer-ingelheim.com

Josefin Skogsberg, Medicinsk rådgivare, Boehringer Ingelheim AB
Telefon: 0708-582 137
E-post: josefin.skogsberg@boehringer-ingelheim.com

Referenser:
1. Zinman B et al. Empagliflozin, Cardiovascular Outcomes, and Mortality in Typ 2 Diabetes. N Engl J Medx 10. 1056 (2015).