Två traineer till LIF

I oktober startade den första omgången av LIFs traineeprogram. De två utbildningsplatserna gick till Sofia-Maria Annell och Caroline Nabavieh, som under 18 månader kommer att få den skräddarsydda kunskap och det kontaktnät som behövs för att ta steget in i yrkeslivet och göra karriär på ledande positioner inom läkemedelsindustrin, styrningen av hälso- och sjukvården eller statliga myndigheter.

Sofia-Maria Annell har precis avslutat sina studier på KI där hon gick masterprogrammet i bioentreprenörskap och kandidatprogrammet i biomedicin.

Sofia-Maria Annell Pharma Industry

Sofia-Maria Annell

Caroline Nabavieh tog nyligen sin juristexamen vid Stockholms universitet där hon bland annat fördjupade sig i konkurrensrätt och business and human rights.

Caroline Nabavieh Pharma Industry

Caroline Nabavieh