TS integreras i Kantar Sifo

TS integreras i Kantar Sifo

TS styrelse har beslutat att avbolagisera TS Mediefakta för att till fullo integreras i Kantar Sifo under mars månad 2019. TS blir en del av ett nytt affärsområde – Media Audit inom Kantar Sifo.

Det här är ett naturligt steg att ta både för TS och Kantar Sifo. TS är starkt förknippat med printmedier och upplagerevision. Vi behåller varumärket TS för printmedier samtidigt som vi inom Media Audit bygger vidare med nya digitala tjänster och samarbetspartners.

Du som kund erbjuds fortsatt de tjänster du har idag. Exempel på digitala tjänster är certifiering inom Influencer Marketing, validering av viewability och brand safety mätverktyg, Digital Ad trust – kampanjvalidering, Traffic audit – webbtrafikrevision. Vi ser också en utveckling i revision av processer och system i en alltmer fragmenterad och digitaliserad medieaffär. Här har vi stor nytta av Kantar Sifos nätverk och produkter.

Jag är övertygad om att samgåendet ger en positiv utveckling för alla våra kunder. Analysplattformen Mediafacts kommer att vidareutvecklas inom ramen för Kantar Sifos medieverksamhet. Nu får vi goda möjligheter att bättre kunna utveckla Mediafacts med mer målgrupps- och mediedata. Kantar Sifo kommer i samband med fusioneringen att överta TS samtliga skyldigheter och rättigheter, såsom avtal med kunder, leverantörer och andra samarbetspartners. I och med sammanslagningen blir jag ansvarig för det nya oberoende affärsområdet. TS styrelse ersätts av ett branschsammansatt advisory board.

Läs mer på www.kantarsifo.se/mediaaudit