Trajenta in i högkostnadsskyddet för typ 2-diabetes

Trajenta har godkänts i en och samma dosstyrka för alla med typ 2-diabetes, även patienter med nedsatt njurfunktion. Det är möjligt eftersom Trajenta i första hand utsöndras via gallan och mag-tarmsystemet. Bara fem procent av läkemedlet utsöndras via njurarna, vilket kan jämföras med 70-80 procent för andra diabetesläkemedel inom samma klass. Njurpåverkan i form av nedsatt njurfunktion eller läckage av äggvita i urinen är vanliga problem, som drabbar fler än var tredje person med typ 2-diabetes i Sverige.1

Trajenta är en tablett som rekommenderas för patienter med typ 2-diabetes som först har provat metformin, sulfonureider (SU) eller insulin, samt för de patienter som inte kan ta dessa läkemedel.