Nya data för Toujeo

Nya data för Toujeo
Toujeo® uppvisar mer stabilitet och lägre variabilitet i en farmakologisk studie jämfört med insulin degludek hos personer med typ 1-diabetes
Sanofi presenterade de fullständiga resultaten från en farmakokinetisk / farmakodynamisk (PK/PD)-studie som jämför Toujeo (insulin glargin, 300 enheter/ml) med insulin degludek (100 enheter/ml) på 16th Annual Diabetes Technology Meeting, Bethesda, Maryland, U.S.

Studien visar att Toujeo har en mer stabil PK/PD-profil hos personer med typ 1-diabetes, vid dosering under 24 timmar (0,4 och 0,6 enheter/kg/dag). Vid dosering 0,4 enheter/kg/dag uppvisade patienter med Toujeo en jämnare distribution av insulin och glukossänkande aktivitet jämfört med insulin degludek. Variabiliteten i den metabola aktiviteten var 20 % lägre med Toujeo jämfört med insulin degludek.

”I den här studien såg vi en mer gynnsam profil hos Toujeo jämfört med insulin degludek och vi utvärderar nu vilken innebörd det här kan ha för personer som lever med Diabetes typ 1. Resultaten visar att Toujeo har potential att hjälpa diabetespersoner nå sina målvärden och samtidigt minska risken för hypoglykemi. Dessutom har en tidigare studie om kontinuerlig glukosmätning hos vuxna med diabetes typ 1 visat att Toujeo, jämfört med insulin glargin 100 enheter/ml, inom de första 8 veckorna, gav mindre variabilitet dag-till-dag och även färre svängningar under dagen vilket ger minskad risk för nattlig eller allvarlig hypoglykemi”, säger Mattias Wieloch, Medicinsk chef, Hjärta-kärl och Diabetes, Sanofi Sverige.

Mer information om PK/PD-studien som presenterades på 16th Annual Diabetes Technology Meeting, och även om CGM-studien, finns här.