Tobias Bäckström GSKs nya medicinska direktör

Tobias Bäckström GSKs nya medicinska direktör
Tobias kommer att rapportera till både Ebbe Englev, Cluster Medical Director, Nordics och Niclas Källbom Karlsson, VD GSK Sverige och ingår i den svenska ledningsgruppen.

”Jag ser väldigt mycket fram emot arbetet på GSK som har en spännande forskning och många nya intressanta läkemedel på gång”, säger Tobias Bäckström.
Tobias har 15 års erfarenhet som läkare och är specialist i Klinisk Farmakologi. Han har vidare varit chef för Klinisk Farmakologisk Prövningsenhet vid Avdelningen för Klinisk Farmakologi på Karolinska Universitetssjukhuset. Sedan 2012 har han arbetat som medicinsk rådgivare och sista året som tillförordnad Medicinsk Direktör på Takeda Pharma AB.

”Jag ser mycket fram emot att Tobias nu börjar hos oss på GSK. Med sin bakgrund, erfarenhet och driv kommer Tobias framgångsrikt kunna fortsätta utveckla vår medicinska organisation och externa fokus. Anna Linnér som gjort ett fantastiskt jobb under sin tid som tillförordnad MD överlämnar uppdraget under början av april” säger Niclas Källbom Karlsson, Verkställande direktör, GSK Sverige.