Thomas Walz ny Nordic Medical Lead Oncology på MSD

Thomas kommer närmast från en tjänst som verksamhetschef för den onkologiska kliniken vid Karolinska universitetssjukhuset. ”Det ska bli fantastiskt spännande att få vara med vid introduktionen av pembrolizumab. Den europeiska läkemedels­myndigheten EMA har accepterat MSDs ansökan om marknadsgodkännande för behandling av avancerat malignt melanom och om den godkänns av EU- kommissionen kan den bli det första immunonkologiska läkemedlet i klassen PD-1-hämmare som godkänns i EU” säger Thomas Walz. Det pågår dessutom ett stort antal kliniska prövningar, varav flera i Norden, för behandling av flera andra former av cancer.

Thomas Walz tog sin läkarexamen vid Linköpings Universitet 1987 och sju år senare avla han sin doktorsexamen vid samma universitet. År 2000 utsågs Thomas Walz till specialist i onkologi och han har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm från 2012. Thomas Walz är docent i onkologi och har varit lärare på läkarutbildningen vid Linköpings Universitet och där undervisat i onkologi, histologi, anatomi och klinisk fysiologi. Thomas Walz har handlett flera doktorander och har dessutom genomfört ett större antal kliniska prövningar inom onkologiområdet.

Thomas Walz