Takeda (och Shire) nu under samma tak i Stockholm

Integrationen av Takeda och Shire har nått ett steg längre i och med att alla medarbetare sitter i samma lokaler på Vasagatan i Stockholm. Det sammanslagna företaget i Sverige leds sedan några månader tillbaka av Vatroslav Mateljic. Fokus för honom är att erbjuda patienter och vården innovativa lösningar genom att dra full nytta av den gemensamma kompetens sammanslagningen skapat.

Vatroslav Mateljic, vd Takeda Sverige, Pharma Industry

Vatroslav Mateljic, vd Takeda Sverige

I början av 2019 slogs läkemedelsbolagen Takeda och Shire samman för att bilda ett globalt läkemedelsföretag med fokus på forskning och utveckling inriktad på specifika behandlingsområden för sällsynta sjukdomar där behandlingsalternativ saknas samt inom onkologi, gastroenterologi och centrala nervsystemet (CNS). Nu tar man nästa steg i att integrera bolagen i och med att alla medarbetare flyttat samman till ett gemensamt kontor på Vasagatan i Stockholm.

– Flytten är en viktig milstolpe i integrationen och utvecklingen av det nya Takeda. Vi kommer nu ännu bättre kunna fokusera våra resurser till att hjälpa patienter och vården med innovation och effektiva behandlingslösningar, säger Vatroslav Mateljic, vd för Takeda i Sverige.

Vatroslav Mateljic tillträdde som ny vd för Takeda i Sverige i våras och kommer ursprungligen från Kroatien, han är utbildad läkare och med en akademisk examen inom Business Economics. Han har varit verksam inom läkemedelsbranschen sedan 1998 bland annat som landschef på AstraZeneca i Kroatien, Bosnien & Hercegovina. Han har varit anställd inom Takeda sedan 2012 i ett flertal olika roller i Sydosteuropa som exempelvis Commercial Lead och landschef. Han kommer närmast från den rollen i Kroatien och Slovenien.

– Sverige är ett väldigt progressivt land när det gäller satsningar inom hälso- och sjukvården, där våra terapier och vår forskning spelar stor roll. Jag ser mycket fram emot att fortsätta integrationen av bolagen för att kunna dra full nytta av den erfarenhet och kompetens som finns uppbyggt inom våra gemensamma organisationer. Allt i syfte att vidareutveckla vår forskning där patientens behov är i centrum, säger Vatroslav Mateljic.

För mer information, vänligen kontakta:

Henry Werner,
Head of Communications Nordics
+46 (0)70-970 22 27
henry.werner@takeda.com