Tagrisso™ (osimertinib) , Lesinurad och Brilique (ticagrelor) får postivt utlåtande av CHMP

De positiva utlåtanden från CHMP kommer nu att granskas av EU-kommissionen, som har befogenhet att godkänna läkemedel för Europeiska unionen. Det slutliga beslutet kommer att tillämpas på alla 28 EU-medlemsländer samt Island, Norge och Liechtenstein.

Dagens besked är i linje med vårt strategiska mål om att uppnå ledarskap inom forskningen och en bekräftelse på hur vi fortsätter att fokusera på genomförandet av våra planer för våra tillväxtplattformer och vår forskningsportfölj.

För detaljer rörande de olika rekommendationerna, vänligen se bifogade pressmeddelanden på engelska.