Samtal om svensk läkemedelsutveckling lockade storpublik

Samtal om svensk läkemedelsutveckling lockade storpublik

Svedbergsalen fylldes till sista plats då farmaceutiska fakulteten kallade till seminarium Läkemedelsterapier – möjligheter och utmaningar. Ett tillfälle att se tillbaka på 50 år vid Uppsala universitet, men också att bana väg för fortsatta framgångar.

– Vår fakultet har onekligen nått långt under de 50 år som gått sedan vi först anlände till Uppsala universitet och vårt då nybyggda Biomedicinska Centrum, inledde Margareta Hammarlund Udenaes, dekan vid farmaceutiska fakulteten, då hon inför ett fullsatt auditorium välkomnade svensk och internationell expertis till framtidsseminariet Läkemedelsterapier – möjligheter och utmaningar som under fredagen utgjorde kulmen på det intensiva jubileumsåret 2018.

Ett halvsekel tillbaka rymde fakulteten fyra professorer och ett utpräglat fokus på utbildning. Idag verkar närmare 300 medarbetare i lokalerna och positionen som nationens enda farmaceutiska fakultet innebär en alltmer central funktion i ambitionen att befästa Sveriges attraktionskraft som geografisk bas för läkemedelsutveckling.

Historisk exposé

I ett land vars läkemedelsindustri de senaste decennierna ändrat skepnad från få företagsjättar till många mindre bioteknikaktörer krävs enade aktioner över både institutions- och nationsgränser. Farmaceutiska fakulteten har därför det senaste året intagit ledande roller i flera samverkansinitiativ – bland dem den europeiska forskningsinfrastrukturen EATRIS och Swedish Drug Delivery Forum, den svenska satsningen på läkemedelstillförsel och läkemedelsformulering – en utåtriktad agenda som även gav tydlig prägel åt seminarieprogrammet, vilket samlade en prominent skara talare från både när och fjärran.
– Det är en utmaning att sammanfatta femtio år på femton minuter, inte minst när dagens studenter knappt förstår vad vi pratar om då vi beskriver de pedagogiska verktyg vi hade då allt började, konstaterade Uli Hacksell, en gång professor vid Uppsala universitet men just nu tillförordnad vd i Medivir AB, som inledde dagen med presentationen A 50 year-perspective: Disruptive changes in science, drug development and politics.

En kvart senare hade Uli Hacksell likväl lyckats lotsa publiken från det sena 1960-talets politiska vänstervindar, som utmynnade i statligt monopol och instiftandet av Apoteksbolaget, till dagens återprivatiserade mångfald (”det är svårt att avgöra vad som är bäst, båda tycks ju fungera lika bra för kunderna”). Parallellt skildrades också de stora tekniska landvinningar som bidragit till den närmast explosiva utvecklingen av nya läkemedel och terapier.
– Vi ser idag fantastiska framsteg inom bland annat naturläkemedel, antikroppar och genterapi, vilket ger oss förutsättningar att bota allt fler sjukdomar, alternativt hålla dem i kroniska tillstånd som ger vårdtagaren möjlighet att leva ett normalt liv, sammanfattade Uli Hacksell sin exposé.

Med blicken framåt

Seminariet avslutades med det framåtblickande samtalet ”How can Sweden remain successful in developing important medicines in the 50 years to come?” Panelen representerade bland annat forskning, industri, myndigheter och branschorganisationer, och gemensam nämnare var tilltron till läkemedelsutvecklingens stora betydelse för skapande av arbetstillfällen, den svenska exporten och framför allt vårdtagarnas behov.
– Big Pharma är inte längre bärande i svensk läkemedelsindustri. Nu sitter de små bioteknikföretagen i förarsätet, och ska de behålla sin konkurrenskraft måste vi fortsätta att skapa och förse dem med rätt kompetens. Här ser vi ett tydligt behov av satsningar på doktorandutbildningar, men lika viktigt är att vår fakultet även fortsättningsvis förmår leverera högkvalitativ forskning, konstaterade Margareta Hammarlund Udenaes innan farmaceutiska fakulteten och Farmacevtiska studentkåren avslutade högtidsdagen med gemensam bal i Uppsala slotts rikssal.