Summa Equity förvärvar Olink Proteomics

Summa Equity förvärvar Olink Proteomics

Summa Equity förvärvar Olink Proteomics, ett svenskt life science-företag som har utvecklat en unik teknologi för upptäckt av mänskliga biomarkörer. Olink är inriktat på de globala marknaderna för biopharma och akademisk forskning, med syftet att möjliggöra precisionsmedicin genom proteomik och därigenom bidra till att förbättra vården. Summa Equity ser fram emot att stödja denna utveckling och att fortsätta bygga en bas av investeringar inom life science.

Summa Equity fokuserar på investeringar i företag som bidrar till att lösa globala utmaningar. Olink Proteomics tillhandahåller en unik teknologi för att kraftigt förbättra vår förståelse av proteiner i människokroppen. Proteomik, dvs storskalig studie av proteiner, är ett av de viktigaste områdena för att nå insikter om mänsklig biologi och sjukdomar, eftersom proteinuttrycksprofiler är avgörande för vår förståelse av hälsotillstånd. Förvärvet av Olink Proteomics passar in i Summa Equitys investeringstema kallat förändrad befolkningssammansättning. Det är anpassat till FN:s globala mål för hållbar utveckling #3: ”Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar”, eftersom teknologin möjliggör bättre behandlingar och patientresultat för ett stort antal sjukdomsområden.

Olink Proteomics grundades 2004, baserat på banbrytande forskning vid Uppsala universitet under ledning av professor Ulf Landegren och hans forskargrupp. Företaget har en unik teknologi för proteinanalys, vilken ger stora fördelar jämfört med andra befintliga teknologier på marknaden. Detta genom att möjliggöra en mer effektiv och exakt analys av ett mycket större antal proteiner. Teknologin ökar förståelsen för kopplingen mellan proteiner och mänskliga sjukdomar, vilket krävs för att förbättra behandlingar på många kliniska områden.

Företaget har vuxit snabbt de senaste åren och verksamheten har expanderat på den globala marknaden för life science, med ett växande fotavtryck i Nordamerika, Europa och Asien. Olink Proteomics har huvudkontor i Uppsala, men också faciliteter i USA. Företaget har cirka 110 medarbetare.

”Olink Proteomics vetenskapliga och affärsmässiga möjligheter är enorma, eftersom teknologin radikalt omvandlar marknaden för proteomik och möjliggör förbättrad patientbehandling. Vi ser fram emot att stödja företaget i ambitionen att fortsätta investera i förbättrade kundlösningar och i ansträngningarna att rulla ut tekniken över världen”, säger Tommi Unkuri, Partner i Summa Equity.

”Vi är väldigt glada att ha Summa Equity som vår nya ägare. De har visat en djup förståelse för vår teknologi och de marknader där vi verkar. De kommer att kunna stödja oss när vi skalar upp vår verksamhet på olika marknader och driver nytta för kunder, patienter och forskargrupper”, säger Jon Heimer, VD för Olink Proteomics.

Summa Equity kommer att vara majoritetsägare i Olink Proteomics, medan ledningsgruppen och Ulf Landegren kommer att vara kvar som aktieägare i bolaget. Summa Equity har fått hjälp i processen av ett globalt team av rådgivare, bland annat Moelis & Company LLC som finansiell rådgivare, White & Case som juridisk rådgivare, LEK Consulting som kommersiell rådgivare och KPMG som redovisningsrådgivare. Olink fick hjälp av J.P. Morgan Securities LLC som finansiell rådgivare och Wiggin and Dana LLP och Lindahl som juridiska rådgivare.

För ytterligare information kontakta:
Tommi Unkuri, Partner i Summa Equity, tommi.unkuri@summaequity.com
Jon Heimer, VD för Olink Proteomics, jon.heimer@olink.com