Sprint Biosciences partner Petra Pharma tar viktigt steg mot klinisk fas i läkemedelsprojektet PIP4K2

Sprint Bioscience AB (publ.) (Sprint Bioscience) meddelar idag att bolagets partner Petra Pharma har beslutat att ta en läkemedelssubstans inom PIP4K2-projektet vidare in i den myndighetsreglerade prekliniska utvecklingsfasen, med ambitionen att inleda en fas 1-studie under 2020. Målet med projektet är att utveckla en ny typ av läkemedel mot leukemi.

Jessica Martinsson
Jessica Martinsson, t.f. verkställande direktör, Sprint Bioscience

Det USA-baserade läkemedelsföretaget Petra Pharma förvärvade i juli 2016 de globala licensrättigheterna till Sprint Biosciences läkemedelsprogram PIP4K2, vilket syftar till att utveckla en ny behandling av hematologiska sjukdomar som leukemi. Enligt avtalet kan Sprint Bioscience erhålla upp till cirka 240 miljoner USD i delmålsersättningar, varav 5 miljoner USD hittills utbetalats. Sprint Bioscience är dessutom berättigat till royalty på den globala omsättningen av eventuella produkter som genereras inom samarbetet.

I februari 2018 valde Petra Pharma en första läkemedelskandidat inom projektet, i syfte att ta denna vidare till kliniska studier. Dock framkom det i vidare studier att upptaget av substansen inte kunde förväntas nå tillräckligt höga nivåer. Petra Pharma inledde då omfattande utvärderingar av back up-substanser som även de tagits fram inom ramen för samarbetet. Resultatet av utvärderingarna har utfallit väl och Petra Pharma har nu beslutat att ta en av de nya substanserna vidare in i den myndighetsreglerade prekliniska utvecklingsfasen, med ambitionen att inleda en fas 1-studie under 2020. 

– Framgångarna med den nya PIP4K2-substansen visar på vikten av att kunna leverera breda läkemedelsprogram till våra licens- och samarbetspartners. Vi ser nu fram emot fortsatta framsteg i projektet, vars målsättning är att förse leukemipatienter med en helt ny typ av läkemedelsbehandling, säger Jessica Martinsson, t.f. vd för Sprint Bioscience.

Sprint Bioscience är berättigat till en delmålsbetalning vid start av den första kliniska studien (fas 1) inom projektet.