Spelet om läkemedelsbranschen för läkemedelsbranschen

Ett exempel på det senare är Organ Swing, som lanserades i april 2014 och som tagits fram av organisationen Mer Organdonation, MOD. Spelet ger information om organdonation och organtransplantation men har också ett lekmoment. Nu lanserar även LIF, de forskande läkemedelsföretagen, ett spel som kallas Up To Date. Spelet kommer bara att finnas tillgängligt internt för medlemsföretagen och riktar sig alltså inte till allmänheten.

 

Läs hela artikeln som PDF