SIVEXTRO – nytt antibiotikum från MSD

Den vetenskapliga kommittén för humanläkemedel, CHMP, vid europeiska läkemedelsmyndigheten EMA, rekommenderar att SIVEXTRO® (tedizolid fosfat) från MSD godkänns för behandling av akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion hos vuxna.

är ett antibiotikum av klassen oxazolidinoner, och ges intravenöst eller oralt en gång per dag för behandling av allvarliga infektioner orsakade av vissa grampositiva bakterier, inklusive MRSA-stammar (meticillinresistenta stafylokockstammar) och patogena streptokocker.

MSD förvärvade SIVEXTRO genom köpet av det bio-medicinska företaget Cubist Pharmaceuticals, Inc.

Det positiva utlåtandet från CHMP kommer nu att granskas av den Europeiska kommissionen, som har mandat att godkänna läkemedel inom EU. Det slutgiltiga beslutet kommer att gälla i alla 28 EU-medlemsstater samt Island, Norge och Liechtenstein.

I kliniska prövningar var de vanligaste biverkningarna för SIVEXTRO illamående, huvudvärk, diarré, kräkningar och yrsel.

SIVEXTRO är godkänd i USA för behandling av akut bakteriell hud- och mjukvävnadsinfektion orsakad av vissa grampositiva mikroorganismer.

För ytterligare information hänvisar vi till det amerikanska pressmeddelandet som du finner i sin helhet här. En sammanfattning av CHMPs utlåtande kan läsas här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Petra Rosén, Kommunikationschef, MSD
Tlf: 072-172 25 88 E: petra.rosen@merck.com