Sex spännande trender inom talent management

Det sker stora förändringar i det svenska näringslivet, förändringar som kommer att påverka alla arbetsplatser, oavsett bransch eller storlek: Generationen av 40-talister som nu gått i pension var avsevärt många fler än de som kom in på arbetsmarknaden under samma period. Detsamma gäller 50-talisterna som nu står i tur att bli pensionärer. Det kommer att saknas talanger, helt enkelt. De som kommer in på arbetsmarknaden har radikalt annorlunda värderingar än tidigare generationer, värderingar som de inte är rädda att ge uttryck för. En ny teknologi förändrar företagens affärsmodeller och möjliggör helt nya sätt att samverka på. Det skapar både möjligheter och utmaningar. Därför blir talent management, det vill säga förmågan att attrahera, utveckla och behålla rätt medarbetare, ännu viktigare än tidigare för dem som vill bygga framgångsrika företag. Vi som konsultar inom talent management- området ser sex spännande trender i Sverige.

Läs hela artikeln