Sex sätt att attrahera och behålla kompetenta säljare

Det kan tyckas paradoxalt att företag har svårt att rekrytera och behålla rätt kompetenser. Utbudet av arbetskraft är stort, det råder hög arbetslöshet och den arbetsföra befolkningen ökar. År 2050 beräknas världens arbetsföra befolkning vara 6 miljarder. Trots att arbetskraften ökar menar företagen att de har svårt att tillsätta vakanser. Det beror på att kandidaterna inte har rätt teknisk kompetens eller saknar de färdigheter och erfarenheter som krävs för att klara av uppgifterna. Denna kompetensparadox tyder på att det är dags att förnya sig och hitta nya sätt att arbeta med talent management, ett ämne som är på väg upp på företagsledarnas agendor. De senaste forskningsresultaten avslöjar att talent management är företagsledarnas mest akuta smärtpunkt. 76 procent av företagsledarna anser att talent management är viktigt, medan bara 18 procent anser sig vara rustade för hantera utmaningen. Svårast

Läs hela artikeln som PDF