Samverkan är möjligheternas nyckel visar branschstudien

Opticom International Research genomför sedan 2010 varje år en studie inom svensk läkemedelsindustri i samarbete med Pharma Industry där personer yrkesverksamma i läkemedelsbranschen får komma med sina synpunkter och förutsägelser för branschen. Sedan 2012 har även LIF medverkat som part i studien. Syftet med studien har varit att kartlägga branschens uppfattning om sig själv och synen på den egna rollen inom svensk hälso- och sjukvård för att kunna identifiera både möjligheter och hot inför framtiden. Ett ytterligare syfte har varit att kartlägga medlemmars inställning och informationsbehov i förhållande till LIF. Studien genomfördes i form av en webbenkät under juni 2014 och besvarades av 210 personer från totalt 77 olika företag som representerar allt från små nystartade företag till de stora globala spelarna. 83 procent av deltagarna har minst 10 års erfarenhet av att arbeta i branschen och 27 procent har mer än 19 års erfarenhet. Könsfördelningen var jämn. Key account managers (29 procent), produktchefer (28 procent) eller medlemmar i ledningsgruppen (18 procent) utgjorde gemensamt en majoritet av deltagarna. Den största andelen arbetar främst inom Sverige (71 procent) och 78 procent är medlemmar i LIF.

Läs hela artikeln som PDF