Roche får hållbarhetspris

Roche får hållbarhetspris – för tionde året i rad

Läkemedelsföretaget Roche har för tionde året i rad utsetts till det mest hållbara läkemedelsföretaget. Rankingen görs av Dow Jones och baseras på djuplodande analyser av ekonomiska, sociala och miljömässiga prestationer. Särskilt bra betyg får Roche i marknadsfrågor, miljöfrågor och social rapportering, och dessutom genom att visa på hälsoutfall.

– Hållbarhet är sedan länge en integrerad del av Roches affärsstrategi, och vi är mycket stolta över att återigen få denna utmärkelse. Att vi år efter år prisas visar på hållbarhet i sig. Det här arbetet är för oss inte en reaktion på globala trender, utan ett långsiktigt engagemang som Roche tar på största allvar, säger Amy Van Buskirk, ny vd för Roche AB i Sverige.

Roche får priset i kategorin Pharmaceuticals Index, som är en del av Dow Jones Sustainability Indices (DJSI). Dessa index utgör ett riktmärke för investerare som integrerar hållbarhetsfaktorer i sina portföljer. Ett av skälen till utmärkelsen är att bolaget konsekvent har satsat på att integrera sin hållbarhetsstrategi i alla delar av företagets kultur och affär.

– Vårt bidrag till samhället är utvecklingen av innovativa mediciner, diagnostik och informatik, som på allvar förbättrar människors liv. Vi tror på samarbete snarare än konkurrens, och för en konstruktiv och öppen dialog med våra samarbetspartners, till exempel myndigheter, företag, universitet och med hälso- och sjukvården inklusive patienter. Detta ger oss unika förutsättningar att möta några av världens mest akuta och olösta medicinska behov. Innovation är kärnan i Roches affärsmodell och hållbarhetsfrågorna är ständigt närvarande i vårt dagliga arbete. Företaget är en integrerad del av samhället och vi strävar alltid efter att bli ännu bättre, säger Amy Van Buskirk.

Ett exempel är Roches partnerskap med the Michael J. Fox Foundation för forskning kring sjukdomen Parkinson, där ett samarbete mellan företag, ideella organisationer och privatpersoner bland annat gjort studier möjliga, där deltagarna får åtkomst till en digital biomarkörplattform, som övervakar sjukdomens fortskridande. Data som samlas in blir tillgänglig för hela forskarvärlden, och förhoppningen är att öka möjligheterna att förstå sjukdomens