Goda resultat från ny fas III-studie med RoACTEMRA som behandling vid jättecellsarterit

Goda resultat från ny fas III-studie med RoACTEMRA som behandling vid jättecellsarterit
En ny studie visar mycket goda resultat med IL 6-receptorhämmaren RoActemra (tocilizumab) som tilläggsbehandling för patienter med jättecellsarterit. Studien indikerar det första behandlingsgenombrottet på 50 år för denna svåra sjukdom. Resultaten presenterades i söndags vid den vetenskapliga kongressen American College of Rheumatology (ACR) i Washington D.C, USA.

Jättecellsarterit, eller temporalisarterit, är en sjukdom där kroppens eget immunförsvar orsakar allvarliga inflammationer i artärerna, främst i huvud och nacke. Jättecellsarterit orsakar svår smärta och lidande och i de värsta fallen kan sjukdomen leda till blindhet eller stroke. Den enda tillgängliga behandlingen för patienter med sjukdomen har hittills varit kortisonbehandling.

Studien, GiACTA, som presenterades vid ACR-kongressen visar att behandling med RoACTEMRA i kombination med kortison under sex månader ledde till att betydligt fler patienter med jättecellsarterit slapp återfall i sjukdomen, jämfört med gruppen som enbart behandlades med kortison. 56 procent av patienterna som kombinationsbehandlades med RoACTEMRA uppnådde kortisonfri remission (inga återfall) efter ett år,
jämfört med 14 procent av de patienter som behandlades enbart med kortison under sex månader. [1]

– Det här är en historisk studie. För första gången har vi en behandling där patienter med temporalisarterit kan slippa långvarig kortisonbehandling. Att så många patienter slapp skov är mycket positiva nyheter för den här patientgruppen, säger Aladdin Mohammad, docent och överläkare i reumatologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

En ny studie visar mycket goda resultat med IL 6-receptorhämmaren RoActemra (tocilizumab) som tilläggsbehandling för patienter med jättecellsarterit. Studien indikerar det första behandlingsgenombrottet på 50 år för denna svåra sjukdom. Resultaten presenterades i söndags vid den vetenskapliga kongressen American College of Rheumatology (ACR) i Washington D.C, USA.

Jättecellsarterit, eller temporalisarterit, är en sjukdom där kroppens eget immunförsvar orsakar allvarliga inflammationer i artärerna, främst i huvud och nacke. Jättecellsarterit orsakar svår smärta och lidande och i de värsta fallen kan sjukdomen leda till blindhet eller stroke. Den enda tillgängliga behandlingen för patienter med sjukdomen har hittills varit kortisonbehandling.

Studien, GiACTA, som presenterades vid ACR-kongressen visar att behandling med RoACTEMRA i kombination med kortison under sex månader ledde till att betydligt fler patienter med jättecellsarterit slapp återfall i sjukdomen, jämfört med gruppen som enbart behandlades med kortison. 56 procent av patienterna som kombinationsbehandlades med RoACTEMRA uppnådde kortisonfri remission (inga återfall) efter ett år,
jämfört med 14 procent av de patienter som behandlades enbart med kortison under sex månader1.

Det här är en historisk studie. För första gången har vi en behandling där patienter med temporalisarterit kan slippa långvarig kortisonbehandling. Att så många patienter slapp skov är mycket positiva nyheter för den här patientgruppen, säger Aladdin Mohammad, docent och överläkare i reumatologi vid Skånes universitetssjukhus i Lund.

Biverknings- och säkerhetsprofilen var även i linje med den tidigare kända från behandling med RoACTEMRA vid reumatoid artrit (RoACTEMRA har varit godkänt för behandling av patienter med reumatoid artrit sedan 2009).

Kortisonbehandling, särskilt långvarig, är behäftat med ofta allvarliga biverkningar såsom benskörhet, frakturer, diabetes, högt blodtryck och viktökning. Då patienter med jättecellsarterit ofta måste medicineras under flera år är behovet av andra behandlingsalternativ stort. Inga nya behandlingar för sjukdomen har tillkommit de senaste 50 åren.

OM GiACTA

GiACTA (NCT01791153) är en internationell randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad fas III-studie designad för att undersöka effekt och säkerhet med RoACTEMRA som behandling vid jättecellsarterit. Det är den största kliniska studien som någonsin genomförts på jättecellsarterit. Studien genomfördes på sammanlagt 251 patienter på 76 olika platser i 14 länder. Primära och sekundära effektmått utvärderades efter 52 veckor.

För mer information

Aladdin Mohammad, docent och överläkare i reumatologi, Skånes universitetssjukhus i Lund, 073-434 62 11,  aladdin.mohammad@med.lu.se

Tommy Ringart, kommunikationschef Roche AB, 0705-62 11 40, tommy.ringart@roche.com

Referens:

[1] Stone, J et al. Efficacy and Safety of Tocilizumab in Patients with Giant Cell Arteritis: Primary and Secondary Outcomes from a Phase 3, Randomised, Double-Blind, Placebo-Controlled Trial. Presenterad vid the 2016 American College of Rheumatology (ACR) and Association for Rheumatology Health Professionals (ARHP) Annual Meeting, söndagen den 13 november, abstract ID: 911.