XELJANZ (tofacitinib) godkänt för aktiv psoriasisartrit i EU

XELJANZ (tofacitinib) godkänt för aktiv psoriasisartrit i EU
Xeljanz, den första orala JAK-hämmaren för behandling av vuxna med måttlig till svår reumatoid artrit, har nu även godkänts för psoriasisartrit i EU

EU-Kommissionen har godkänt XELJANZ (tofacitinib) 5 mg två gånger om dagen i kombination med metotrexat för behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter som haft otillräcklig respons på eller biverkan av tidigare sjukdomsmodifierande läkemedel (DMARD).1 XELJANZ är den första och enda JAK-hämmaren som godkänns inom EU för behandling av vuxna med aktiv PsA. 2017 godkändes XELJANZ inom EU för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter med otillräckligt respons på, eller som var intoleranta mot, ett eller flera DMARD läkemedel.2

– Personer med psoriasisartrit kan drabbas av många olika symtom, vilket gör sjukdomen särskilt svår att diagnosticera och behandla. Som praktiserande reumatolog ser jag behovet av nya behandlingsalternativ för de personer som lever med psoriasisartrit, säger Petra Neregård, reumatolog och medicinsk rådgivare inom inflammation och immunologi på Pfizer.

EU-Kommissionens godkännande baserades på omfattande data från det kliniska Fas 3-programmet Oral Psoriatic Arthritis Trials (OPAL), som bestod av två pivotala studier, OPAL Broaden och OPAL Beyond, samt tillgängliga data från en pågående långsiktig förlängningsstudie, OPAL Balance.3,4,5

– Psoriasisartrit är en kronisk inflammatorisk sjukdom och i Sverige har ca 0,2 procent av den vuxna befolkningen (ca 15 000) diagnostiserad psoriasisartrit. Psoriasisartrit orsakar ledsmärta och svullnad som så småningom kan leda till bestående ledskador om sjukdomen inte diagnosticeras och behandlas effektivt på ett tidigt stadium. Godkännandet av XELJANZ innebär ytterligare ett oralt behandlingsalternativ för patienter med psoriasisartrit som behöver hjälp att hantera sin sjukdom, säger Petra Neregård.

Referenser

1. Pfizer. Data on file. European Commission Approval letter

2. XELJANZ Summary of Product Characteristics. Available at:https://www.medicines.org.uk/emc/product/2500/smpc. Accessed June 28, 2018.

3. Mease P, Hall S, FitzGerald O, et al. Tofacitinib or Adalimumab versus Placebo for Psoriatic Arthritis. New England Journal of Medicine. 2017;377(16):1537-1550.

4. Gladman D, Rigby W, Azevedo V, et al. Tofacitinib in Psoriatic Arthritis in Patients with an Inadequate Response to TNF Inhibitors. New England Journal of Medicine. 2017;377(16):1525-1536.

5. Nash P, Coates LC, Kivitz AJ, Mease PJ, et al. Safety and Efficacy of Tofacitinib, an Oral Janus Kinase Inhibitor, in Patients with Active Psoriatic Arthritis: Interim Data from OPAL Balance, an Open Label, Long-Term Extension Study [ACR 2017. Abstract #64778]

6. Strauss, EJ. Orthopedic Manifestations and Management of Psoriatic Arthritis. American Journal of Orthopedics. 2008;37(3):138-47.

7. National Institute of Arthritis and Musculoskeletal and Skin Diseases (NIAMS) National Institutes of Health. Psoriatic Arthritis Overview. https://www.niams.nih.gov/health-topics/psoriatic-arthritis.Accessed June 28, 2018.

8. Arthritis Foundation. Psoriatic Arthritis Symptoms. http://www.arthritis.org/about-arthritis/types/psoriatic-arthritis/symptoms.php. Accessed June 28, 2018.