Samarbete mellan Janssen och Galderma inom plackpsoriasis

 Samarbete mellan Janssen och Galderma inom plackpsoriasis
Idag meddelade de nordiska marknadsbolagen för Janssen och Galderma ett långsiktigt samarbete kring försäljningen av läkemedlet TREMFYA® (guselkumab), godkänt för behandling av måttlig till svår plackpsoriasis.

”Både Janssen och Galderma har en lång tradition inom dermatologi. Vår gemensamma expertis kommer att stärka vår närvaro i hela Norden och bidra till vårt gemensamma mål som är att att erbjuda enskilda patienter bästa möjliga behandling”, säger Tim Schenk, Commercial Director Nordic, Janssen.Peter Worsöe, Managing Director vid Galderma Nordic, är också mycket positiv över att få introducera TREMFYA® på marknaden tillsammans med Janssen; “Det här samarbetet breddar vår dermatologiska portfölj i de nordiska länderna, som redan idag erbjuder behandlingar från milda till svåra hudåkommor.”


Tremfya

Syftet med samarbetet är att på ett mer mångsidigt sätt kunna stödja patienter och sjukvård med ett nytt biologiska behandlingsalternativ, liksom att löpande kunna erbjuda ny kunskap om behandlingen av patienter med plackpsoriasis. TREMFYA® är tillgängligt i Danmark, Norge, Sverige och Finland för behandling av patienter med måttlig till svår plackpsoriasis.