Pharmacolog tillsätter ny sälj- och marknadschef

Pharmacolog tillsätter ny sälj- och marknadschef
Pharmacolog tillsätter Kent Öbrink som ny sälj- och marknadschef. Kent har mer är 20 års erfarenhet av kvalificerad försäljning mot sjukvården och en gedigen internationell erfarenhet. Kent tillträder den 1 juni och kommer närmast från C-Rad AB där han innehade rollen som Global Sales Manager.


Kent Öbrink

I egenskap av sälj- och marknadschef kommer Kent Öbrink att vara ansvarig för bolagets kommersiella aktiviteter samt för att viktig marknadskunskap finns tillgänglig inför nya utvecklingsprojekt. Kent är utbildad mikrobiolog men kom ganska snart in på försäljning och marknadsföring i och med en anställning som läkemedelskonsulent på Kabi Pharmacia 1991. Därefter innehade Kent ett flertal kvalificerade säljchefspositioner inom bolaget fram till 1999 då han rekryterades till rollen som försäljningschef vid Fresenius-Kabi. De senaste sju åren har Kent arbetat vid C-Rad AB och har under den tiden varit ledande i att utveckla C-Rad’s sälj- och marknadsorganisation och har under de senaste fyra åren verkat som Global Sales Manager med ansvar för Europa och USA.

VD Mats Högberg kommenterar. ”Med Kent vid rodret för våra sälj- och marknadsaktiviteter står vi mycket väl rustade att accelerera våra kommersiella aktiviteter såväl internationellt som nationellt. Kent har en för oss mycket relevant erfarenhet och kompetensprofil. Med sin långa erfarenhet från att arbeta med försäljning av innovativ teknik i mindre och medelstora företag på en internationell marknad kommer Kent att vara ett mycket värdefullt tillskott till vårt expertteam.”