Pfizers vd talare på riksdagsseminarium om forskning

Pfizers vd talare på riksdagsseminarium om forskning

Idag 24 november representerar Malin Parkler, vd Pfizer Sverige, den forskande läkemedelsindustrin vid riksdagsseminariet ”Medicinsk forskning och innovation – gör vi det som krävs för att möta hälsoutmaningen och öka Sveriges konkurrenskraft?”. Seminariet ordnas av Forska Sverige och RIFO (Sällskapet Riksdagsledamöter och Forskare).

Under seminariet presenterar Forska Sveriges ”Agenda för hälsa och välstånd – status 2016”. Frågeställningar som lyfts är bla ”Hur kan vi dra mer nytta av forskning och innovation i vården, i syfte att hantera vårdkostnader och öka kvaliteten?”, ”Digitaliseringen – är vi på rätt väg inom vård och life science?”, ”Kommer life science-företagen välja att driva sin verksamhet i Sverige?

Malin påtalar att globala läkemedelsföretag söker samverkan med akademi, hälso- och sjukvård och mindre företag som bedriver världsledande forsknings.

För att erbjuda ett ännu bättre klimat för medicinsk forskning behöver Sverige:
nationell samordning av hälsodata (journaldata, kvalitetsregister, biobanker) och att den tillgängliggörs för forskning
nationell samordning av kunskap och kompetensutveckling bättre tillgängliggöra nya behandlingsmetoder för patient och hälso- och sjukvård

Läs mer om seminariet HÄR