Patientsajten KOL.se relanseras

På nya KOL.se finns det information om hur det är att leva med KOL men också om hur livet med sjukdomen kan underlättas. Sajten belyser även bakomliggande orsaker till sjukdomen, hur diagnos ställs, vilka behandlingar som finns samt inte minst vikten av att sluta att röka. Besökarna kan även hitta konkreta tips på träning som rekommenderas av sjukgymnaster – anpassat just för patienter med andningsproblematik.

Hemsidan har hittills i år haft cirka 35 000 unika besökare. Sidan placerar sig också mycket högt vid sökning i Google.

I samband med relanseringen av KOL.se har texter och bilder uppdaterats i en ny inramning med ett modernare uttryck.

– Det är glädjande att KOL.se utvecklats. Besöksstatistiken vittnar om att sajten fyller en viktig funktion för alla som av olika skäl intresserar sig för att veta mer om sjukdomen. Till exempel kan inte betydelsen av tidig diagnos nog betonas när det gäller KOL, säger Kjell Larsson, professor i lungmedicin vid Karolinska Institutet i Solna, samt faktagranskare av texterna på sajten.