Paolo Chiesi blir hedersdoktor vid Karolinska Institutet

Paolo Chiesi blir hedersdoktor vid Karolinska Institutet

Paolo Chiesi får utmärkelsen för sin mångåriga satsning på livsavgörande behandling av lungorna på för tidigt födda barn. Ceremonin äger rum den 10 maj i Stockholms stadshus.

Stockholm 10 maj: Chiesi Farmaceutici en internationell läkemedelskoncern med fokus på forskning och utveckling är stolta över att meddela att Paolo Chiesi, vice president på Chiesi group får´utmärkelsen hedersdoktor för sin mångåriga satsning på livsavgörande behandling av lungorna på för tidigt födda barn. Ceremonin äger rum den 10 maj i Stockholms stadshus. Titeln hedersdoktor vid Karolinska Institutet (KI) kan ges till en akademiker som har gjort storartade insatser för vetenskapen, mänskligheten eller KI, eller på annat sätt gynnat forskning och utveckling inom KI:s intressesfär men inte erhållit doktorsexamen.
— Jag känner mig mycket hedrad över att få motta denna utmärkelse från ett av världens mest prestigefyllda och respekterade medicinska universitet. Jag är även mycket glad över att få komma till Stockholm och träffa några av de mest framstående forskare jag mötte på 80-talet. Vårt samarbete har fortsatt genom åren och vi har med tiden blivit nära vänner, säger Paolo Chiesi

Livräddande behandling för prematura barn Bakgrunden till utmärkelsen är Paolo Chiesis mångåriga satsning på läkemedlet Curosurf®. Det utvecklades av två forskare vid Karolinska Institutet på 80-talet för att förhindra lungkollaps hos för tidigt födda barn. Tore Curstedt och Bengt Robertson lyckades utvinna substansen surfaktant ur grislunga och skapade läkemedlet Curosurf® (Cu som i Curstedt, Ro som i Robertson och surf som i surfaktant). Surfaktant produceras naturligt i lungorna även hos människor, men tidigt födda har inte tillräcklig mängd av substansen vilket kan leda till andnöd, syrebrist och I förlängningen även död.

Efter ett mycket lyckat första test där ett barn med akuta andningsproblem snabbt blev återställt av behandlingen, sökte forskarna samarbete med läkemedelsindustrin för att kunna fortsätta framställningen i större skala. och hittade en engagerad samarbetspartner i Chiesi Farmaceuiti och Paolo Chiesi som valde att satsa på projektet. Vid tidpunkten var han forskningschef på Chiesi Farmaceutici S.p.A. Under åren har närmare fyra miljoner för tidigt födda barn behandlats med Curosurf® och är nu tillgängligt i 97 länder. Fortsatt forskning har lett till nya framgångar Sedan starten på 80-talet har samarbetet fortsatt även efter lanseringen av Curosurf®, där företaget stöttat forskning och årliga internationella vetenskapliga möten. Forskningen har resulterat i förbättrade och mindre invasiva metoder för administration av surfaktant och det pågår även forskning för att utveckla en syntetisk surfaktant. Ceremonin där Paolo Chiesi ska ta emot utmärkelsen äger rum i Blå Hallen i Stockholms Stadshus den 10 maj och efterföljs av bankett och dans i Gyllene Salen.

Paolo Chiesi