Otezla (apremilast) godkänd för behandling av psoriasis och psoriasisartrit

Plackpsoriasis
* Otezla är avsett för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte svarat på eller som har någon kontraindikation mot eller är intoleranta mot annan systemisk behandling inklusive ciklosporin, metotrexat och psoralen och ultraviolett A-ljus (PUVA).

Psoriasisartrit
* Otezla, ensamt eller i kombination med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs), är avsett för behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter som har visat otillräckligt svar eller som har varit intoleranta mot tidigare DMARD-behandling.
Otezla är den första behandlingen av en ny klass systemiska, icke-biologiska behandlingar för psoriasis och psoriasisartrit med en ny verkningsmekanism, och den uppfyller ett icke-tillfredsställt medicinskt behov.
Den nya behandlingen är en tablett som tas två gånger om dagen, en PDE4-hämmare som verkar inuti cellen och minskar sjukdomsaktiviteten. Otezla har en fördelaktig biverkningsprofil, och den har inte fått något europeiskt krav på läkemedelsspecifik screening eller pågående monitorering i labratorium.iii

– Psoriasisbehandling har genomgått en dramatisk utveckling under de senaste tio åren och många patienter upplever nu verkliga förbättringar av sin sjukdom med positiva effekter på livskvaliteten. Men det finns fortfarande utrymme för fler behandlingar – några patienter svarar inte på befintliga behandlingar och nya läkemedel är därför mycket välkomna. Jag är glad att Otezla nu är godkänt så vi har en ny oral behandling att erbjuda dessa patienter, säger professor Mona Ståhle, Karolinska Institutet.

 

Otezla är en oral, icke-biologisk hämmare av fosfodiesteras 4 (PDE4) specifik för cykliskt AMP (cAMP). Hämning av PDE4 resulterar i ökade nivåer av intracellulär cAMP, vilket tros indirekt modulera produktionen av inflammatoriska mediatorer. De(n) specifika mekanism(erna) genom vilken Otezla utövar sin terapeutiska verkan hos patienter med psoriasis och psoriasisartrit är inte väldefinierad. För mer information om PDE4-hämning, klicka här: http://discoverpde4.com/
Otezla godkändes i januari 2015 för följande två indikationer:
* Otezla är avsett för behandling av måttlig till svår kronisk plackpsoriasis hos vuxna patienter som inte svarat på eller som har någon kontraindikation mot eller är intoleranta mot annan systemisk behandling inklusive ciklosporin, metotrexat och psoralen och ultraviolett A-ljus (PUVA).
* Otezla, ensamt eller i kombination med sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs), är avsett för behandling av aktiv psoriasisartrit (PsA) hos vuxna patienter som har visat otillräckligt svar eller som har varit intoleranta mot tidigare DMARD-behandling.

 

i Lebwohl M, Bachelez H, Barker J, et al. Patient perspectives in the management of psoriasis: Results from the population-based Multinational Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis Survey. Journal of the American
ii Apremilast Summary of Product Characteristics, January 2015
iii Apremilast Summary of Product Characteristics, January 2015
iv Lebwohl M, Bachelez H, Barker J, et al. Patient perspectives in the management of psoriasis: Results from the population-based Multinational Assessment of Psoriasis and Psoriatic Arthritis Survey. Journal of the American
v Psoriasisforeningen: http://www.psoriasis.dk/psoriasis/hvad-er-psoriasis
vi Villasenor-Park j. et al. Psoriasis: Evolving treatment for a complex disease. Cleveland Journal of Medicine. Volume 79 (6) 2012
vii Villasenor-Park j. et al. Psoriasis: Evolving treatment for a complex disease. Cleveland Journal of Medicine. Volume 79 (6) 2012
viii National Psoriasis Foundation. (2013). Media kit. Retrieved from
http://www.psoriasis.org/file/communications—all-documents/MediaKit.pdf.
ix World Health Assembly progress on noncommunicable diseases and traditional medicine Press release. Available online at http://www.who.int/mediacentre/news/releases/2014/WHA-20140523/en/
x Gottlieb A, Korman NJ, Gordon KB, et al. Guidelines of care for the management of psoriasis and
psoriatic arthritis: Section 2. Psoriatic arthritis: overview and guidelines of care for treatment
with an emphasis on the biologics. J Am Acad Dermatol. 2008;58:851 864.
xi World Psoriasis Day Consortium. ”Key Communication Messages.” Key Communication Messages. Accessed 23 Dec. 2013. http://www.worldpsoriasisday.com/web/page.aspx?refid=110.
xii World Psoriasis Day Consortium. ”Facts about Psoriasis.” Facts about Psoriasis. Accessed 23 Dec. 2013. http://www.worldpsoriasisday.com/web/page.aspx?refid=130.
xii Apremilast Summary of Product Characteristics, January 2015
xiii American College of Rheumatology. Psoriatic Arthritis. September 2012