Orexo breddar produktsortimentet för Zubsolv® och meddelar listning av ett nytt godkänt patent i USA

I december 2014 godkände FDA två nya styrkor av Zubsolv. Orexo är nu redo att påbörja lanseringen och distributionen av styrkan 8,6 mg  i och med ett slutligt godkännande av riskhanteringsplanen (REMS). Det uppdaterade REMS finns nu på www.BTODREMS.com. Den nya styrkan kompletterar det befintliga dosutbudet på 5,7 mg/1,4 mg och 1,4 mg/0,36 mg, och möjliggör för fler patienter att få sin optimala dos i en enda tablett. Den nya styrkan är utvecklad med Zubsolvs avancerade patentskyddade formulering för sublinguala tabletter som används i de redan lanserade Zubsolv-tabletterna och som ger hög biotillgänglighet, snabb sönderfallstid, liten tablettstorlek och mintsmak. Patienterna förväntas få tillgång till den nya tabletten under första halvan av mars.

I januari utfärdade det amerikanska patentverket ett nytt patent som skyddar Zubsolv, med patentnummer 8,940,330. Detta är det fjärde Zubsolv-patentet som registreras hos FDA och patentskyddet löper fram till den 18 september 2032.

– Den fortsatta utvecklingen av Zubsolv-sortimentet är ett viktigt element i Orexos strategi. Vi investerar betydande resurser i utvecklingen av produkten i form av klinisk forskning och farmaceutisk utveckling, för att hjälpa opiatberoende patienter. För att göra sådana investeringar möjliga krävs det ett gediget patentskydd. Detta senaste patent ger oss ytterligare styrka och trygghet i vårt fortsatta arbete för att förbättra behandlingen av opiatberoende, säger Nikolaj Sørensen, VD och koncernchef i Orexo AB