Olink Bioscience lanserar en ny proteinbiomarkörpanel för forskning inom tumörsjukdomar

Olink Bioscience lanserar en ny proteinbiomarkörpanel för forskning inom tumörsjukdomar
Olink Bioscience lanserar idag Proseek® Multiplex Oncology II96x96, en ny proteinbiomarkörpanel som riktar sig mot olika tumörsjukdomar. Denna produkt är en del av den pågående utvecklingen av nya paneler och kompletterar de befintliga produkterna riktade mot kardiovaskulära- och inflammatoriska sjukdomar. I och med lanseringen av den nya panelen kan Olink nu erbjuda analys av mer än 350 unika proteinbiomarkörer. I början av 2016 planeras en panel riktad mot neurologiska sjukdomar vilket ytterligare utökar vårt bibliotek av proteinbiomarkörer.

Cancer fortsätter att vara en av de sjukdomar som skördar flest människoliv och kräver massiva forskningsinsatser världen över. Upptäckt och validering av proteinbiomarkörer kompletterar och förbättrar de värdefulla genombaserade studier som hittills gjorts inom cancerområdet, och kommer att vara en avgörande faktor för att övervinna de enorma utmaningar som cancer utgör för hälso- och sjukvården. Proseek® Multiplex Oncology II96×96 blir då ett viktigt verktyg i sökandet efter nya proteinsignaturer (uttrycksmönster som baseras på analys av många proteiner) som kan fungera som biomarkörer för utveckling av bättre läkemedel, förbättrad diagnostik och individanpassade behandlingar.

”Den globala hälso- och sjukvården måste hitta effektivare sätt att välja lämplig behandling till de individer som bäst kommer att svara på en viss behandling (ofta kallad personlig medicin). Det är helt klart framtiden inom hälso-och sjukvården, men för att uppnå det krävs effektiva sätt att identifiera och stratifiera patienter så att läkarna förstår hur en patient kommer att svara på en viss behandling. Genom att snabbt och noggrant mäta många proteinbiomarkörer samtidigt från små volymer av patientprover, har Proseek Multiplex enorm potential att bli ett värdefullt verktyg i denna spännande utveckling inom framtida hälso- och sjukvård. Resan mot personlig medicin har bara börjat, och Olink planerar att vara den självklara samarbetspartnern för de som driver denna utveckling”, säger Andrea Ballagi, VP Sales & Marketing på Olink Bioscience”.

Information om produkten och den bakomliggande teknologin
Proseek Multiplex Oncology II96×96 är en högeffektiv och multiplex immunoassay som möjliggör samtidig detektion av 92 onkologirelaterade proteiner i endast 1 mikroliter serum, plasma och många andra biologiska material. Denna panel ersätter och förbättrar vår redan mycket framgångsrika Multiplex Oncology I v296×96 panel och möjliggör analys av 60 helt nya onkologirelaterade biomarkörer. Sammansättningen av panelen är utformad att både maximera antalet onkologimarkörer och den analytiska prestandan. Proseek Multiplex möjliggör analys av tusentals prover per vecka, vilket dramatiskt ökar sannolikheten för forskare att hitta relevanta proteinbiomarkörer.

Proseek Multiplex är baserad på Proximity Extension Assay (PEA) teknologin som utvecklats av Olink Bioscience. PEA bygger på antikroppspar utrustade med unika DNA-molekyler som vid inbindning till sitt målprotein kan amplifieras och läsas av med realtids-PCR. Denna dubbla igenkänningsmetod, bidrar till avläsning av många målmolekyler med exceptionellt hög specificitet. Kombinationen av hög multiplexgrad och hög datakvalitet är två viktiga fördelar som ingen annan immunoassaymetod kan matcha, vilket gör att Proseek Multiplex har stora förutsättningar att bidra till utvecklingen inom biomarkörforskning.

Endast för forskningsbruk. Får ej användas för diagnostiska ändamål.