Nya medarbetare på SDS

Daniel Bruce börjar på SDS som senior advisor inom biostatistik. Daniel är disputerad statistiker från Stockholms universitet och har mångårig erfarenhet som biostatistiker på Karolinska Institutet och Stockholms läns landsting. Daniel har gedigna erfarenheter av projekt inom folkhälsa och epidemiologi som inkluderar både utförande av registerstudier och analyser av surveydata med hälso- och sjukvårdsdata, sociodemografiska data, läkemedelsdata och överlevnadsdata. Daniel kommer att arbeta med både Real World Evidence (RWE), akademiska projekt och med läkemedelsstudier. Han är också medförfattare till flertalet vetenskapliga artiklar och har verkat som statistisk rådgivare till många forskare, doktorander och andra medarbetare. Daniel förstärker SDS biostatistikgrupp genom att bidra med sina djupa kunskaper inom epidemiologi, observationsstudier och akademiska projekt.

SDS förstärker även den interna organisationen genom anställning av Arife Erdal som  Ekonomi- och regulatory assistent. Arife kommer närmast från en tjänst på Folkhälsomyndigheten.

Daniel (kopia)Arife
Daniel Bruce                                 Arife Erdal