Nya data för läkemedlet Entyvio® (vedolizumab)

Takeda Pharmaceuticals International GmbH (som nedan kallas Takeda) presenterar nya data från studien GEMINI LTS (Long-Term Safety), en pågående, öppen långtidsstudie i fas 3 av läkemedlet Entyvio® (vedolizumab) mot medelsvår till svår aktiv ulcerös kolit och Crohns sjukdom hos vuxna. Data presenteras på United European Gastroenterology Week (UEGW) i Wien.

Två av abstracten som presenteras i Wien visar att effekten av vedolizumab som observerats i de 52 veckor långa induktions- och underhållsstudierna i fas 3 kvarstod under ytterligare 52 veckors uppföljning.

Studierna GEMINI 1 och 2 är dubbelblinda, randomiserade, placebokontrollerade underhållsstudier. Både de patienter som fullföljde och de patienter som avbröt studierna i förtid, kunde rekryteras till GEMINI LTS. De patienter som ingick i effektpopulationen (som hade fullföljt någon av GEMINI-studierna) fick 300 mg vedolizumab intravenöst var fjärde vecka.* Av de patienter med ulcerös kolit som slutförde GEMINI 1 och rekryterades till GEMINI LTS var 66 procent i klinisk remission vecka 52, och 73 procent i klinisk remission vecka 104. Dessutom visade 79 procent klinisk respons vecka 52, och 80 procent visade klinisk respons vecka 104.3

Av de patienter med Crohns sjukdom som slutförde GEMINI 2 och rekryterades till GEMINI LTS, var 57 procent i klinisk remission vecka 52, och 61 procent i klinisk remission vecka 104. Dessutom visade 81 procent klinisk respons vecka 52, och 74 procent visade klinisk respons vecka 104.4 Trots att data kommer från en öppen studie stärker de evidensen för vedolizumab och ger stöd för de positiva resultaten från de pivotala fas 3-studierna GEMINI 1 och 2, gällande effekt och säkerhet av vedolizumab hos vuxna patienter med medelsvår till svår aktiv ulcerös kolit, respektive Crohns sjukdom under 52 veckor.1,2

”Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är kroniska och kan ha stor inverkan på patienterna. Som läkare vill vi hjälpa patienterna uppnå och bibehålla remission”, säger Severine Vermeire, MD och professor vid University Hospitals Leuven i Belgien. ”De nya rönen från långtidsstudien bidrar till evidensen för vedolizumab som ett långsiktigt behandlingsalternativ för patienter med ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.”

Vedolizumab är en humaniserad monoklonal antikropp som selektivt verkar i tarmen. Den har nyligen blivit tillgänglig i USA och EU och har även godkänts i Australien under produktnamnet Entyvio® (vedolizumab). Vedolizumab är den enda biologiska behandling som har godkänts samtidigt i EU för behandling av både medelsvår till svår aktiv ulcerös kolit och Crohns sjukdom hos vuxna som inte har svarat tillräckligt väl på, slutat svara på eller inte tolererar konventionell behandling eller behandling med tumörnekrosfaktor-alfa antagonist (TNFα).5

En tredje muntlig presentation redovisar data för patienter som rekryterats till GEMINI LTS efter att först ha rekryterats till GEMINI 1 och 2, randomiserats till 300 mg vedolizumab var 8:e vecka och till en början svarat på behandlingen under induktionsfasen men senare avbrutit studien under underhållsfasen på grund av utebliven effekt. Resultaten från den öppna studien visar att patienter som slutade svara på Q8W-doseringen kunde få bättre medelpoäng för sjukdomsaktivitet vid en ökning av doseringsfrekvensen till var fjärde vecka, utan någon märkbart ökad risk för biverkningar.

”Vi fortsätter studera vedolizumab som behandling av ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Vårt mål är att förstå hur vi kan ge patienter och vårdgivare ytterligare stöd och då är det viktigt”, säger Michael Smyth, VP Global Medical Head, General Medicine, Takeda Pharmaceuticals. ”Därför är det uppmuntrande att se data från den pågående långtidsstudien och nyttan med att använda doseringen Q4W av vedolizumab för vissa patienter.”

En fjärde muntlig presentation vid UEGW redovisar infektionsfrekvensen hos patienter som behandlats med vedolizumab enbart eller i kombination med kortikosteroider och/eller immunhämmare i GEMINI 1 och 2. Poolade data visar att procentandelen patienter med biverkningar i form av enskilda infektioner var likartade i de båda behandlingsgrupperna, med undantag för en högre frekvens av nasofaryngit rapporterades i vedolizumab-armen. Andelen patienter med svåra biverkningar i form av enskilda infektioner var likartade eller nominellt lägre i alla placebogrupper jämfört med alla vedolizumabundergrupper. Biverkningsfrekvensen var likartad hos de patienter som fick enbart vedolizumab jämfört med de som fick behandling i kombination med immunhämmare eller kortikosteroider.

Ulcerös kolit och Crohns sjukdom är de två vanligaste typerna av inflammatorisk tarmsjukdom: över fyra miljoner människor över hela värden lider av dessa sjukdomar, 9,10,11,12,13,14 varav ca 2,2 miljoner i Europa.11 Ulcerös kolit och Crohns sjukdom kan vara både smärtsamma och funktionsnedsättande. De kan också leda till svåra komplikationer.

* Vedolizumab är godkänt för behandling med intravenösa doser på 300 mg var 8:e vecka (Q8W), med alternativet att öka till 300 mg intravenöst var 4:e vecka (Q4W) för patienter vars svar på behandlingen försämras.5

Referenser:

[1] Feagan BG, et al. Vedolizumab as induction and maintenance therapy for ulcerative colitis. N Engl J Med. 2013;369(8):699-710.

[2] Sandborn WJ et al. Vedolizumab as induction and maintenance therapy for Crohn’s disease. N Engl J Med. 2013; 369(8):711-721.

[3] Feagan B, Kaser A, Smyth M, et al. Long-Term Efficacy of Vedolizumab Therapy for Ulcerative Colitis. Data presented at: 21st United European Gastroenterology Week (UEGW): October 18-22; Vienna, Austria.

[4] Hanauer S, Rutgeerts P, Xu J, et al. Long-Term Efficacy of Vedolizumab Therapy for Crohn’s Disease. Data presented at: 21st United European Gastroenterology Week (UEGW): October 18-22; Vienna, Austria.

[5] Entyvio Summary of Product Characteristics. Maj 2014

[6] Sands B, Dubinsky M, Vermeire S, et al. Effects of Increased Vedolizumab Dosing Frequency on Disease Activity in Ulcerative Colitis and Crohn’s Disease. Data presented at: 21st United European Gastroenterology Week (UEGW): October 18-22; Vienna, Austria.

[7] Colombel JF, Siegel C, Abhyankar B, et al. Safety of Vedolizumab Alone or with Concomitant Corticosteroids and/or Immunosuppressants in Patients with Ulcerative Colitis or Crohn’s Disease. Data presented at: 21st United European Gastroenterology Week (UEGW): October 18-22; Vienna, Austria.

[8] Knigge KL. Inflammatory bowel disease. Clin Cornerstone. 2002;4(4):49-60.

[9] Centers for Disease Control. Inflammatory bowel disease. http://www.cdc.gov/ibd/. Updated July 15, 2011. Accessed February 11, 2013.

[10] The Crohn’s and Colitis Foundation of Canada. The impact of inflammatory bowel disease in Canada.  http://www.isupportibd.ca/pdf/ccfc-ibd-impact-report-2012.pdf. Published November, 2012. Accessed February 11, 2013.

[11] Loftus EV Jr. Clinical epidemiology of inflammatory bowel disease: incidence, prevalence, and environmental influences. Gastroenterology. 2004;126(6):1504-1517. http://download.journals.elsevierhealth.com/pdfs/journals/0016-5085/PIIS0016508504004627.pdf. Accessed March 1, 2013.

[12] Wilson J, Hair C, Knight R et al. High incidence of inflammatory bowel disease in Australia: a prospective population –based Australian incidence study. Inflamm Bowel Dis. 2010;16(9):1550-1556.

[13] Asakura K, Nishiwaki Y, Inoue N, Hibi T, Watanabe M, Takebayashi T. Prevalence of ulcerative colitis and Crohn’s disease in Japan. J. Gastroenterol. 2009;44:659-665.

[14] Sood A, Midha V, Sood N, Bhatia AS, Avasthi G. Incidence and prevalence of ulcerative colitis in Punjab, North India. Gut. 2003;52:1587-1590.

[15] National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Digestive Diseases Information Clearinghouse. Ulcerative colitis. http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/colitis/index.aspx. Published October 2011. Accessed  March 1, 2013

[16] National Institutes of Health, National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases, National Digestive Diseases Information Clearinghouse. Crohn’s disease. http://digestive.niddk.nih.gov/ddiseases/pubs/crohns/index.aspx. Published December 2011. Accessed March 1, 2013.

[17] Crohn’s and Colitis Foundation of America. The facts about inflammatory bowel diseases. http://www.ccfa.org/assets/pdfs/ibdfactbook.pdf. Published June, 2011. Accessed January 4, 2013.