Nya aktörer förändrar utbud och efterfrågan på vård

Nya aktörer förändrar utbud och efterfrågan på vård
De nya aktörerna håller på att förändra den globala hälso- och sjukvården i grunden. De har banat vägen för virtuell vård, billigare och bekvämare vårdalternativ samt flexibla kliniker som motpol till den offentliga vården – både i utvecklade länder och utvecklingsländer. Undersökningar som utförts av PwC och Economist Intelligence Unit visar att konsumenterna är beredda att välja nya vårdalternativ om priset är det rätta, om kvaliteten´är lika hög som i den traditionella vården och om det innebär att man kan spara tid. Några exempel:
• I Tyskland är 43 procent av de tillfrågade beredda att ta emot tjänster och produkter från icke-traditionella vårdgivare om kvaliteten och resultaten är desamma.1
• I Kanada tror 52 procent av patienterna att mobila hälsolösningar (m-hälsa) kommer att göra vården mer lättillgänglig.
• I USA är 64 procent av svarspersonerna positiva till att pröva nya, icke-traditionella sätt att söka vård och behandling om priset är det rätta.
• På de tillväxtmarknader som ingick i undersökningen (Brasilien, Kina, Indien, Sydafrika och Turkiet) förväntar sig 54 procent av svarspersonerna högre vårdkvalitet under de närmaste tre åren till följd av mobila hälsoprogram och -tjänster.

De nya aktörernas framgångar kommer säkerligen att fortsätta. Den artonde upplagan av PwC:s globala vd-undersökning visar att de sektorer som företag i andra branscher´främst siktar in sig på är hälso- och sjukvård, läkemedel och life science samt teknik (figur 1).
Det är framför allt två trender som ligger bakom det nya intresset för vårdsektorn. Den första är de utmaningar som finns i hela världen – att göra vården högkvalitativ och tillgänglig till ett överkomligt pris. På de utvecklade marknaderna blir befolkningen allt äldre och de kroniska sjukdomarna allt mer utbredda, i utvecklingsländerna är problemen ökad förekomst av kroniska sjukdomar samt brist på infrastruktur. Situationen förvärras av att det i en del utvecklade länder finns för många sjukhussängar medan problemet i utvecklingsländerna handlar om brister på sjukhus, kliniker och vårdpersonal.

Läs hela artikeln som PDF