Ny studie visar signifikant underrapportering av hypoglykemi

“Hypoglykemi är ett angeläget problem för personer både med typ 1- och typ 2-diabetes, men resultaten från HAT-studien visar att patienterna ofta missar att rapportera dessa händelser” säger nationell prövare Erik Moberg, docent och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge. “Vi måste bli bättre på att utbilda diabetespatienterna, så att de har god kunskap om vad hypoglykemier innebär, och dokumenterar och rapporterar dessa till sin läkare”.

Syftet med HAT-studien var att undersöka i hur stor utsträckning egenrapporterad hypoglykemi förekommer bland insulinbehandlade diabetespatienter över hela världen. Detta var en multicenter icke-interventionsstudie, 6-månaders retrospektiv och 1-månads prospektiv, avseende förekomsten av hypoglykemier i 24 länder, där personer från 18 år med typ 1- och typ 2-diabetes med insulinbehandling i mer än 12 månader fick fylla i självskattningsformulär och patientdagböcker under 28 dagar[1]. I Sverige deltog totalt 919 personer med insulinbehandlad diabetes, 247 med typ-1 diabetes och 672 med typ 2-diabetes.

Resultaten från den globala studien visar på en ökning av totala antalet hypoglykemier under den fyra veckor långa utvärderingsperioden efter studien, jämfört med den fyra veckor långa utvärderingsperioden innan studien[1]*:

47 % ökning av antalet händelser per patientår vid typ 1-diabetes
20 % ökning av antalet händelser per patientår vid typ 2-diabetes
Den ökade förekomsten av totala antalet hypoglykemier under perioden efter studien tyder på att patienterna underrapporterade alla typer av hypoglykemier[1]. Dessutom var antalet hypoglykemier, såväl totala antalet som antalet nattliga respektive allvarliga hypoglykemier, högre än vad som rapporterats i tidigare studier. De här resultaten kan få väsentlig betydelse för behandlingen av diabetes när det gäller att uppnå målvärden och minska risken för långtidskomplikationer. Resultaten kan också hjälpa läkare skräddarsy behandlingar utifrån enskilda patienters behov.

Hypoglykemi inträffar när blocksockervärdet sjunker under det normala. Hypoglykemier kan variera från lindriga till allvarliga där krampanfall, medvetslöshet och dödsfall kan förekomma[2]. Forskning visar att rädsla och oro för hypoglykemi kan hindra diabetespatienter som behandlas med insulin från att uppnå optimal blodsockerkontroll[3]. I synnerhet hypoglykemier som inträffar nattetid är ett problem för personer med insulinbehandling eftersom dessa ofta är oförutsägbara och svåra att upptäcka[4].

Referenser:
Khunti K, et al. Self-reported hypoglycaemia: a global study of 24 countries with 27,585 insulin-treated patients with diabetes: the HAT study. Diabetologia. 2014;57(Suppl.1):S201 (abstract 481).
American Diabetes Association Working Group on Hypoglycemia. Defining and reporting hypoglycemia in diabetes. Diabetes Care 2005;28:1245-9.
Leiter L, et al. Assessment of the impact of fear of hypoglycaemic episodes on glycemic and hypoglycemia management. Can J Diabetes. 2005;29:186-92.
Allen KV, et al. Nocturnal hypoglycaemia: clinical manifestations and therapeutic strategies toward prevention. Endocr Pract. 2003;9:530-43.