Ny data befäster att Cosentyx® (sekukinumab) är mer effektivt än Stelara®

CLEAR-studien visade att av de patienter som behandlades med sekukinumab uppnådde drygt 21 procentenheter fler PASI 90 (läkt eller nästan läkt hud) efter 16 veckor jämfört med de som behandlades med ustekinumab.(1)

Sekukinumab var effektivare än ustekinumab genomgående för studiens alla effektmål upp till 16 veckor, inklusive PASI 100 och kortast tid till insättande effekt.(1)

PASI 100 och PASI 90 anses båda som viktiga vid utvärdering av behandlingsresultat och står för läkt eller nästan läkt hud.(2,3)

Sekukinumab, som är den första och enda IL-17A hämmare som godkänts för psoriasis, har nu visat sig vara mer effektiv än både ustekinumab (Stelara®) och etanercept (Enbrel®), som är etablerade biologiska psoriasisbehandlingar.(1,4)

Med sekukinumab uppnådde nästan åtta av tio psoriasispatienter läkt eller nästan läkt hud (PASI 90) enligt CLEAR-studien som idag presenterades på den amerikanska hudkongressen the American Academy of Dermatology (AAD) i San Francisco, USA.

Av de patienter som behandlades med sekukinumab i fas III-studien CLEAR uppnådde 79 procent det primära effektmålet läkt eller nästan läkt hud (PASI 90) efter 16 veckors behandling, jämfört med 57,6 procent med ustekinumab. Även när det gäller helt läkt hud (PASI 100) visar sekukinumab högre effekt än ustekinumab, där 44,3 procent av patienterna nådde PASI 100 i vecka 16 jämfört med 28,4 procent med ustekinumab.(1)

Dessutom visade sekukinumab på en snabbare insättande effekt i det sekundära effektmåttet där 50 procent av patienterna nådde PASI 75 redan i vecka fyra med sekukinumab jämfört med 20,6 procent av patienterna med Stelara. I likhet med tidigare kliniska fas III-studier var säkerhetsprofilen god.(1,4-6)

– Detta är väldigt glädjande och ytterligare ett bevis för att fler patienter kan uppnå läkt hud med Cosentyx. Psoriasispatienter behöver mer effektiva behandlingar och nu kan vi erbjuda dem ett sådant alternativ till Stelara och Enbrel, säger Nicklas Rosendal, kommunikationschef på Novartis Sverige.

För mer information läs Novartis globala pressinformation.